Kodeks przejrzystości

A colorful background with speech bubbles and icons.

z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Firma Bayer jest zaangażowana w propagowanie przejrzystych relacji finansowych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia i jest zdania, że przejrzystość w tej dziedzinie pomaga budować zaufanie w innowacyjnym przemyśle farmaceutycznym.

 

icon_research_340px.jpg

Wspólne badania przynoszą korzyści pacjentom i społeczeństwu.

Współpraca pomiędzy innowacyjnym przemysłem farmaceutycznym i przedstawicielami zawodów medycznych przynosi korzyści w postaci licznych innowacyjnych leków, co zwiększa opcje terapeutyczne dla wielu chorych. Firma Bayer jest przekonana, że ścisła współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych oraz nieustanne podnoszenie ich kwalifikacji są kluczem do osiągnięcia lepszych wyników leczenia pacjentów.

 

W jaki sposób firma Bayer współpracuje z przedstawicielami zawodów medycznych?

 

icon_regulation_340px

Przemysł farmaceutyczny – przedstawiciele zawodów medycznych: współpraca podlegająca wielu przepisom.

Podczas współpracy z ekspertami medycznymi przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i regulacji, które jasno definiują dopuszczalne interakcje między przemysłem a przedstawicielami zawodów medycznych, w tym przepisów prawa związanych z opieką zdrowotną oraz kodeksów branżowych. Zasady te mogą ponadto podlegać różnym przepisom dotyczącym ujawniania informacji, takim jak ustawa Physician Payment Sunshine Act w Stanach Zjednoczonych, ustawa Code de la santé publique we Francji, samoregulacja na poziomie europejskim Kodeks przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego EFPIA, czy w reszcie Kodeks Przejrzystości w Polsce oraz różne inne lokalne zobowiązania dotyczące sprawozdawczości. W pełni szanujemy niezależność i rzetelność przedstawicieli zawodów medycznych.

 

Czym jest Kodeks Przejrzystości?

 

icon_disclosurecode_340px.jpg

Wdrożenie Kodeksu Przejrzystości.

Jako członek INFARMY i w zgodzie z naszymi wartościami korporacyjnymi w pełni popieramy Kodeks Przejrzystości. Zgodnie z tym kodeksem firma Bayer, podobnie jak wszystkie firmy członkowskie INFARMY, począwszy od 2016 roku za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia upublicznią wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą. Kodeks Przejrzystości jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego EFPIA, która obowiązuje 41 innowacyjnych firm farmaceutycznych. Inicjatywa będzie wdrażana równocześnie w 33 krajach, w których działają lokalne stowarzyszenia członkowskie EFPIA. W Polsce wdrożeniem samoregulacji zajmuje się

 

Czym jest Kodeks Przejrzystości?

 

Icon_Publication_340px.png

Dowiedz się więcej o metodologii Kodeksu Przejrzystości

Zasady Kodeksu Przejrzystości mają zastosowanie do wszystkich firm członkowskich . Wszystkie firmy członkowskie będą ujawniać wartości świadczeń przekazywanych przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom ochrony zdrowia w zdefiniowanym formacie. Niektóre szczegóły metodologii dotyczącej raportowania pozostają jednak do decyzji poszczególnych firm, aby umożliwić elastyczne dostosowanie się do procesów wewnętrznych. Ta nota metodologiczna pozwala zrozumieć, jak Bayer w Polsce dokumentuje i ujawnia istotne informacje

 

Nota metodologiczna (Methodology note in english)

 

L.PL.COM.02.2018.6085