Sponsoring konferencji z punktami edukacyjnymi (CME) – informacje dla organizatorów

Bayer, w oparciu o obowiązujące prawo oraz regulacje wewnętrzne, może wspierać finansowo (sponsorować) organizację konferencji, za udział w których uczestnicy otrzymują akredytowane przez Okręgowe Izby Lekarskie lub Okręgowe Izby Aptekarskie punkty edukacyjne - CME (Continuous Medical Education), jak również inne wydarzenia, w ramach których przyznawane są punkty edukacyjne.

 

Ubiegając się o sponsoring wydarzenia, prosimy o przesłanie wniosku zawierającego poniższe informacje:

 

•    Data sporządzenia wniosku
•    Nazwa wydarzenia
•    Forma wydarzenia (stacjonarna, wirtualna, hybrydowa)
•    Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu, adres)
•    Przewidywana liczba sponsorów:
•    Strona internetowa wydarzenia (link)
•    Czy na wydarzeniu przyznawane są punkty edukacyjne (tak/nie)
•    Planowana liczba punktów edukacyjnych dla uczestników wydarzenia
•    Numer certyfikatu INFARMY
•    Organizator logistyczny (pełna nazwa)
•    Organizator merytoryczny (organizacja ochrony zdrowia np. towarzystwo naukowe, jednostka akademicka, placówka medyczna, na zlecenie/ rzecz lub w imieniu, którego działa organizator logistyczny)
•    Przewidywana liczba uczestników:
•    Kto będzie uczestnikiem wydarzenia (lekarze -specjalizacje; pielęgniarki; ratownicy medyczni itp.)
•    Przeznaczenie kwoty sponsoringu (na jakie elementy konferencji zostanie przeznaczona kwota otrzymana od Bayer np. wynajem obiektu, obsługa techniczna itp.)
•    Organizator deklaruje, że przeznaczy kwotę sponsoringu na sfinansowanie wyłącznie merytorycznych części wydarzenia (tak; nie):
•    Program naukowy wydarzenia (jako załącznik do wniosku)
•    Oferta dla Bayer Sp. z o.o. (jako załącznik do wniosku)
•    Dane kontaktowe do osoby składającej wniosek
 

Wniosek z załącznikami prosimy przesłać na adres e-mail: sponsoringCME.pl@bayer.com