Sponsoring konferencji z punktami edukacyjnymi (CME) – informacje dla organizatorów

Bayer, w oparciu o obowiązujące prawo oraz regulacje wewnętrzne, może wspierać finansowo (sponsorować) organizację konferencji, za udział w których uczestnicy otrzymują akredytowane przez Okręgowe Izby Lekarskie lub Okręgowe Izby Aptekarskie punkty edukacyjne - CME (Continuous Medical Education), jak również inne wydarzenia, w ramach których przyznawane są punkty edukacyjne.

 

Ubiegając się o sponsoring wydarzenia, prosimy o przesłanie wniosku zawierającego poniższe informacje:

 • Data sporządzenia wniosku
 • Organizator wydarzenia (nazwa i dane kontaktowe)
 • Dane kontaktowe do osoby składającej wniosek
 • Nazwa wydarzenia
 • Data i miejsce wydarzenia
 • Przewidywana liczba uczestników
 • Specjalności uczestników (%)
 • Strona internetowa wydarzenia (link)
 • Czy na wydarzeniu przyznawane są punkty edukacyjne (tak/nie)
 • Program naukowy wydarzenia (jako załącznik do wniosku)
 • Oferta dla Bayer Sp. z o.o. (jako załącznik do wniosku)
 • Przeznaczenie kwoty sponsoringu
 • Czy organizator działa na rzecz / w imieniu lub na zlecenie organizacji ochrony zdrowia (np. towarzystwa naukowego, jednostki akademickiej, placówki medycznej)? Jeżeli tak to jakiej?

 

Wniosek z załącznikami prosimy przesłać na adres e-mail: sponsoringCME.pl@bayer.com