Lepsze życie

Salon Zdrowia Baylab

Zdobycze nauki i wyniki badań, prowadzonych w laboratoriach całego świata, mają ogromny wpływ na codzienne życie każdego z nas. Bayer, jako jedna z największych firm innowacyjnych świata, zatrudniająca blisko 14.000 naukowców, dzieli się wiedzą z zakresu swych prac badawczych, tj.:

· ochrony zdrowia (medycyny, farmacji, weterynarii)

· ochrony roślin (nauk przyrodniczych i rolniczych)

 

Od lat Bayer prowadzi program popularyzacji nauki i innowacyjności. W Polsce ma on kilka wymiarów:

 

  1. profilaktycznych warsztatów familijnych o nazwie Salon Zdrowia Baylab, prowadzonych w specjalnie w tym celu stworzonym salonie popularnonaukowym (ma on formę ogólnodostępnych Naukowych Czwartków i Naukowych Sobót);
  2. zajęć w ramach tak uznanych wydarzeń, jak Festiwal Nauki czy Piknik Edukacyjny Politechniki Warszawskiej
  3. współpracy z uczelniami wyższymi i programu praktyk dla studentów
  4. badań opinii społecznej, diagnozujących stosunek Polaków do nauki i innowacyjności.

Warsztaty poświęcone są tematyce kardiologicznej, okulistycznej, a także profilaktyce antynowotworowej; przygotowano również zajęcia dotyczące roślin uprawnych, bioróżnorodności, witamin oraz zwierząt domowych.

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny po rejestracji:

baner_baylab_rejestracja2