Współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych

W jaki sposób firma Bayer współpracuje z przedstawicielami zawodów medycznych?

Przemysł farmaceutyczny i przedstawiciele zawodów medycznych współpracują w zakresie badań przedklinicznych, rozwoju klinicznego, praktyki klinicznej oraz wyników leczenia pacjentów.

Przedstawiciele zawodów medycznych, jako najważniejsze osoby mające kontakt z pacjentami, posiadają nieocenioną wiedzę specjalistyczną na temat wyników leczenia pacjentów i sposobów walki z chorobami. Odgrywa to kluczową rolę w optymalizacji naszych wysiłków mających na celu podniesienie poziomu opieki nad pacjentami, rozwój terapii oraz poprawę wyników leczenia.

 

Przykład współpracy nr 1: Badania kliniczne
Pacjenci potrzebują odpowiednich leków.

Pacjenci mogą odnieść rzeczywiste korzyści z ogromnych pokładów nieocenionej wiedzy medycznej, które istnieją na świecie, jedynie wówczas, gdy nasi eksperci wewnętrzni będą ściśle współpracowali z zewnętrznymi badaczami oraz przedstawicielami zawodów medycznych. Jesteśmy przekonani, że wspólne wykorzystanie tej specjalistycznej wiedzy pomoże nam lepiej poznać najważniejsze choroby i szybciej opracowywać skuteczniejsze terapie. Lekarze prowadzący leczenie i inni przedstawiciele zawodów medycznych realizują badania kliniczne w ośrodkach badawczych zgodnie z protokołami badań klinicznych zatwierdzonymi przez organy ochrony zdrowia i niezależne komisje bioetyczne. W związku z tym stanowią najważniejsze ogniwo kontaktu z pacjentami uczestniczącymi w badaniach i są odpowiedzialni za zbieranie danych. Specjalistyczną wiedzę i czas oferowany przez przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacje ochrony zdrowia w ramach badań klinicznych należy odpowiednio wynagradzać.

 

wspolne badania-page-001.jpg

 

Przykład współpracy nr 2: Wspieranie kształcenia się lekarzy
Pacjenci potrzebują lekarzy dysponujących dużą wiedzą.

Bayer opracowuje innowacyjne leki. Aby zapewnić bezpieczne stosowanie innowacyjnych terapii, konieczne jest ich zaprezentowanie i wyjaśnienie przedstawicielom zawodów medycznych zasad ich działania. W związku z tym wspieramy kształcenie przedstawicieli zawodów medycznych w ramach kongresów i szkoleń. Dzięki temu przyczyniamy się do zwiększenia dostępu lekarzy do najnowszych badań naukowych i zwiększenia ich wiedzy na temat dostępnych terapii. Tylko w ten sposób możemy wypełnić nasze zobowiązanie do wspierania prawidłowego stosowania naszych innowacyjnych terapii. Wydarzenia naukowe to tylko jeden z wielu sposobów wspomagania kształcenia się lekarzy.

 

ksztalcenie-page-001

 

 

L.PL.COM.02.2018.6085