Kontakt

Dane kontaktowe

Bayer Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 158               Tel. (+48 22) 572 35 00  
02-326 Warszawa                   Fax: (+48 22) 572 35 55

 

Service Center Gdańsk
Olivia Tower, 10 piętro            Tel. (+48 58) 772 90 00
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

 

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000035338  
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.340.000 zł

 

Zgłoszenia wad jakościowych

Podejrzenie wady jakościowej produktu Bayer należy zgłaszać do apteki lub sklepu, w którym dokonali Państwo zakupu i tam zgłosić oficjalną reklamację.

Apteka (lub sklep) zgodnie z przepisami prawa dokona wymiany opakowania leku lub zwrotu pieniędzy, a Państwa uwagi i reklamacje przekaże do nas.

 

Zgłoszenia działań niepożądanych

W sytuacji wystąpienia działania niepożądanego produktu firmy Bayer prosimy o przesłanie zgłoszenia do Działu Bezpieczeństwa Leków firmy Bayer.

 • Poprzez Formularz w języku angielskim: https://adversereactions.bayer.com

 • Poprzez Formularz w języku polskim: Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

 • Drogą mailową na adres: dsiciomspoland@bayer.com
  (adres mailowy dostępny tylko w celu zgłaszania działań niepożądanych, pozostałe wiadomości będą odrzucane)

 • Listownie na adres:
  Dział Medyczny
  Bayer Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 158
  02-326 Warszawa

 • Przez Telefon: +48 22 572 39 76 czynny 24h/7 dni w tygodniu (istnieje wyłącznie możliwość pozostawienia nagrania zgłoszenia) 

Działania niepożądane można zgłaszać również za pośrednictwem lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki/położnej, a także w Departamencie Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Informacja o produktach Bayer

W celu uzyskania informacji o produktach firmy Bayer prosimy o wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Firma Bayer udziela jedynie informacji na temat swoich produktów i nie udziela porad medycznych. Najlepszym źródłem informacji medycznych jest lekarz lub farmaceuta.

 

Firma Bayer sprzedała firmie Elanco swoją działalność w zakresie produktów Animal Health (produkty weterynaryjne) i jest w trakcie przenoszenia odpowiedzialności związanej z tymi produktami. Jeśli potrzebują Państwo informacji na temat produktu Animal Health, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Elanco. Działania niepożądane produktów leczniczych weterynaryjnych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem firmy Bayer lub bezpośrednio do firmy Elanco.

 

Sponsoring konferencji z punktami edukacyjnymi