Poznaj fakty

Czym jest Kodeks Przejrzystości w zakresie ujawniania informacji?

Firma Bayer w pełni wspiera zwiększanie przejrzystości w relacjach pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia i w związku z tym przestrzega Kodeks Przejrzystości.

 

trybiki-page-001.jpg

 

icon_europeancompanies_340px_3.jpg

40 największych firm europejskich z 33 krajów jest zaangażowanych w działania na rzecz przestrzegania Kodeksu EFPIA w zakresie ujawniania informacji.

Kodeks EFPIA w zakresie ujawniania informacji (pełny tytuł: Kodeks EFPIA w zakresie ujawniania informacji dotyczących przekazywania korzyści przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia) jest dobrowolnym zobowiązaniem, w ramach którego wszystkie spółki będące członkami EFPIA zobowiązują się do ujawniania informacji dotyczących przekazywania korzyści przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. W ramach tego kodeksu wszystkie spółki będące członkami EFPIA, w tym Bayer, będą publikowały informacje na temat wszelkich korzyści pieniężnych i niepieniężnych przekazywanych w sposób bezpośredni lub pośredni w związku z rozwojem i wprowadzaniem na rynek stosowanych u ludzi produktów farmaceutycznych wydawanych wyłącznie na receptę. Pierwsze ujawnienie informacji, dotyczące świadczeń przekazanych w 2015 roku, zostanie zrealizowane najpóźniej w czerwcu 2016 roku. Proces ujawniania informacji będzie powtarzany dla każdego okresu sprawozdawczego w kolejnych latach. W Polsce ta ogólnoeuropejska regulacja została odzwierciedlona w Kodeksie Przejrzystości INFARMA.

icon_compensation_340px_1.jpg

Poziom wynagrodzeń.

Przedstawiciele zawodów medycznych otrzymują wynagrodzenie za swoją specjalistyczną wiedzę i usługi świadczone na rzecz przemysłu farmaceutycznego. Poziom wynagrodzeń i korzyści zależy od rodzaju czynności, zasobu specjalistycznej wiedzy i czasu dedykowanego dla projektu. Dozwolone kwoty zależą od różnych czynników, w tym miejscowego poziomu wynagrodzeń, obowiązujących praw i kodeksów. Najważniejszą zasadą jest wynagradzanie otrzymywanych usług według rzeczywistej wartości rynkowej, aby być pewnym, że wynagrodzenia te nie są wykorzystywane do niedozwolonego wpływania na decyzje przedstawicieli zawodów medycznych dotyczące leczenia.

icon_individualdisclosure_340px_1.jpg

Ujawnianie indywidualne czy zbiorcze?

Korzyści przekazywane na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych będą ujawniane w sposób indywidualny lub zbiorczy. Kodeks Przejrzystości jest dobrowolnym zobowiązaniem branżowym, a przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych zezwalają na ujawnianie indywidualne tylko za wyraźną zgodą danego przedstawiciela zawodu medycznego. Jeżeli dany przedstawiciel zawodu medycznego nie wyrazi swojej zgody na ujawnienie indywidualne, przekazane mu korzyści zostaną ujawnione w postaci informacji zbiorczych. Przekazywanie korzyści w związku z działalnością badawczo-rozwojową zawsze będzie ujawniane w postaci zbiorczej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Przejrzystości.

icon_privacy_340px.jpg

Prywatność danych.

Firma Bayer zawsze w pełni przestrzega prywatności danych i dba o ich bezpieczeństwo. W związku z tym podejmujemy odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie danych zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych, które są wymagane przez lokalne i globalne organy i przez nie kontrolowane. Dane ujawniane są ponadto tylko za wyraźną pisemną zgodą przedstawicieli zawodów medycznych, których dotyczą. Wdrożyliśmy również zaawansowane mechanizmy zabezpieczania danych przed atakami i manipulacjami z zewnątrz. W obrębie firmy dostęp do wszelkich danych osobowych związanych z Kodeksem Przejrzystości jest ponadto ograniczony do pracowników odpowiedzialnych za zbieranie danych i przygotowywanie raportu.

icon_fulldisclosure_340px_1.jpg

Pełne ujawnienie danych.

Jesteśmy zdania, że jedynie pełne ujawnienie danych zapewnia prawdziwy obraz naszych relacji z przedstawicielami zawodów medycznych i w związku z tym nie ujawniamy częściowych danych na szczeblu indywidualnym. Brak zgody na ujawnienie informacji na temat konkretnego działania firma Bayer traktuje jako ogólny brak zgody na ujawnianie informacji. W związku z tym informacje na temat wszelkich przekazanych korzyści są ujawniane w formie zbiorczej zgodnie z szablonem sprawozdawczym INFARMA.

 

L.PL.COM.02.2018.6085