Байер ускорява развитието на иновации за пациенти

•    Програми в късен етап на развитие със значителен потенциал за дългосрочен растеж 
•    Нова стратегия за научноизследователска и развойна дейност и оперативен модел, засилващи фокуса върху иновациите и портфолио в развитие в онкологията, сърдечно-съдовите, неврологичните и редки заболявания и имунологията
•    Завърждаване на водещи позиции в областта на рака на простатата и хроничните бъбречни заболявания
•    Усъвършенстване на нови подходи в клетъчните и генни терапии
 

 

Bayer Pharma Media Day 2023

 

София, 27 март 2023г. -  По време на ежегодното събитие Pharma Media Day 2023 Байер представи последните данни за напредъка в продължаващата трансформация на фармацевтичния си бизнес, насочена към ускоряване на иновативните решения в областта на здравеопазването в полза на пациентите и постигане на дългосрочен, устойчив бизнес растеж.

„Трансформацията на фармацевтичния ни бизнес напредва добре. Със смели инвестиции във водещи в бранша компании за технологични платформи засилихме нашите възможности за научноизследователска и развойна дейност и нашия процес за ранни разработки", заяви Щефан Олрих, член на Управителния съвет на Байер АГ и президент Фармацевтични продукти в Байер. „Ще насочим ресурси специално към развитието на дейността ни в онкологията и кардиологията в САЩ. Изпълнението на стратегията ни има за цел да достави по-бързо нови лекарства на пациентите и да стимулира устойчив растеж в ключовите ни области.“ 


По време на Pharma Media Day 2023 Байер показа как инвестициите на компанията в стратегически технологични платформи ускоряват медицинските и дигитални иновации и ще допринесат за лидерските амбиции на компанията в областта на кардиологията, онкологията и рентгенологията. В допълнение Байер представи информация за своята иновационна стратегия, включваща разширени възможности за научноизследователска и развойна дейност в ключови области. 

„Нуждите на пациентите, прецизните терапии за справяне със сложността на заболяванията, както и напредъкът в науката и технологиите се развиват бързо. Ние развиваме стратегията си за научноизследователска и развойна дейност и оперативния си модел, за да се съсредоточим върху диференцирани, високостойностни революционни терапии“, заяви Кристиан Ромел, член на Изпълнителния комитет на Фармацевтични продукти в Байер и ръководител на отдела за научноизследователска и развойна дейност. „Занапред ще концентрираме ранните си изследователски дейности върху основните стратегически области: онкология, сърдечносъдови заболявания, неврология и редки болести, имунология, където вярваме, че можем да направим възможно най-голямата промяна за пациентите.“  


Значителен растеж чрез лидерска позиция в областта на онкологията

През последните пет години компанията е удвоила портфолиото си от терапии в областта на онкологията, като почти една трета от новите молекулярни единици в продуктовата линия на Байер са посветени на борбата с рака и обхващат всички фази на клинична разработка. Компанията подчерта плановете си да се превърне в лидер в лечението на рака на простатата - вторият най-често диагностициран рак при мъжете.

Байер развива усилията си за научноизследователска и развойна дейност в областта на онкологията в три научни области, които имат потенциал да отговорят на неудовлетворените нужди на пациентите с рак. Това включва целенасочени радиофармацевтици (по-специално целенасочени алфа терапии), имуноонкология от следващо поколение и прецизни подходи в областта на молекулярната онкология. Тук компанията развива първокласни и изключително иновативни проекти в своето портфолио. 

С неотдавнашните си големи инвестиции Байер укрепи своя онкологичен иновационен капацитет. Новият Изследователски и иновационен център на Байер (BRIC) в Бостън-Кеймбридж, Масачузетс (САЩ) на стойност 140 млн. долара е дом на изследователската група по прецизна молекулярна онкология на Байер, която насърчава сътрудничеството в този изключителен център за иновации в САЩ. 


Разработване на следващо поколение сърдечносъдови терапии

Краткосрочният и средносрочният растеж в областта на сърдечносъдовите заболявания ще се задвижва основно от съществуващите продукти.Въз основа на силните си проекти на късен етап компанията си е задала ясна посока към прецизната кардиология, проучвайки иновативни подходи в широк спектър от методи с цел да разшири иновациите за пациенти със сърдечносъдови заболявания с високи неудовлетворени нужди. Допълването на собствения експертен опит с външни сътрудничества остава важна част от стратегията на Байер за разширяване на експертния опит в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработване на надеждни сърдечносъдови терапии с цел задоволяване на големи неудовлетворени медицински нужди при широк набор от показания, включително специализирана кардиология и редки показания. 

Чрез Asklepios BioPharmaceutical Inc. (AskBio) Байер разработва генна терапия като потенциален нов подход за лечение на застойна сърдечна недостатъчност. AskBio в момента също напредва в четири клинични етапа и редица предклинични кандидати, насочени към индикации за медицински нужди в различни терапевтични области като болестта на Паркинсон, болестта на Помпе и болестта на Хънтингтън.


Използване на дигитални иновации за подпомагане на диагностиката и откриване на лекарства

Байер прилага стратегията си за иновации в областта на рентгенологията с основен акцент върху цифровите медицински изображения и изкуствения интелект (ИИ). Пазарът на изкуствен интелект за медицинска образна диагностика е най-бързо развиващият се сегмент в световния рентгенологичен сектор. Очакваният средногодишен темп на растеж е повече от 26 %, като до 2026 г. продажбите ще достигнат 1,36 млрд. долара1 .  Важен елемент от амбицията на Bayer е наскоро пуснатата платформа за медицинска образна диагностика, която осигурява достъп до цифрови приложения, включително такива, управлявани от изкуствен интелект. Тя предоставя екосистема от продукти на трети страни и на Bayer, за да осигури ориентирани към заболяванията решения за рентгенолозите и техните екипи. Платформата е предназначена да подпомага здравните специалисти на различни етапи от работата им - от диагностицирането до лечението на техните пациенти.  

Байер прави инвестиции, за да използва силата на данните и бързо развиващите се технологии, като изкуствения интелект, по цялата верига на стойността на фармацевтичните продукти - от откриването до производството. Компанията си партнира с технологични лидери като Google Cloud и Recursion Pharmaceuticals, Inc, за да получи достъп до нови области на иновации. Освен това Байер има натрупан обширен вътрешен експертен опит, за да трансформира своите развойни, производствени и медицински дейности, така че да обслужва по-добре нуждите на пациентите, здравните специалисти и здравните системи с подходящи иновативни решения. Байер работи за усвояване на всички възможности на технологиите, като същевременно напълно интегрира всички регулаторни и биоетични изисквания.  

 

COR-PF-OTH-BG-0001-1

  • 1Проучването Signify: ИИ в медицинската образна диагностика — анализ на световния пазар през 2022 г.

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областта на природните науки относно здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората и планетата, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следствие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. Байер се ангажира да стимулира устойчиво развитие и да генерира положително въздействие с бизнесите си. В същото време Групата цели да създава стойност и да увеличава потенциала си за печалба, чрез иновации и растеж. Марката Байер означава доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2022 г. в Групата работят около 101 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 50.07 млрд. евро. Разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 6.2 млрд. евро. За повече информация посетете  www.bayer.com

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от ръководството на Байер. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер на www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.