Политика за защита на личните данни

Настоящият Канал на Байлаб България в YouTube се предоставя от Байер България ЕООД (наричано по-долу „нас“ или „ние“).За допълнителна информация относно доставчика на канала в социалните медии, моля, вижте нашия Импринт.

A. Обработване на лични данни

По-долу бихме искали да Ви предоставим информация относно начина, по който работим с личните Ви данни при използване на нашия канал в социалните медии. Освен ако не е предвидено друго в следващите глави, правното основание за обработване на личните Ви данни произтича от факта, че това обработване е необходимо, за да можем да осигурим функционалностите на канала в социалните медии, които сте поискали.

I. Използване на нашия канал в социалните медии

 

1. Използване на функциите коментар, съобщение или чат

Можете да се свържете с нас директно чрез функциите коментар, съобщение или чат, налични в нашия канал в социалните медии. Информацията, предоставена от Вас в този контекст, ще бъде обработвана единствено с цел да отговорим на запитването Ви , освен ако в настоящата Политика за защита на личните данни не са посочени други цели.

 

2. Информация относно нежелани реакции и оплаквания от качеството

Каналът в социалните медии не е създаден или предвиден за водене на комуникация относно нежелани реакции, липса на терапевтичен ефект, грешки в лечението, продукти на черния пазар/ фалшифицирани лекарствени продукти, неправилна употреба или употреба извън одобрените индикации, оплаквания от качеството и/ или други проблеми относно безопасността или качеството на продуктите на Байер. Ако желаете да докладвате нежелана реакция или оплакване, свързано с качеството, моля да се свържете със своя здравен специалист (например лекар или фармацевт), местен здравен орган или използвайте нашия Уебсайт за докладване на нежелани реакции.

Ако въпреки това ни докладвате за нежелани реакции или други проблеми, свързани с безопасността или качеството на продуктите на Байер, ние ще бъдем законно задължени да разгледаме комуникацията и може да се наложи да се свържем с Вас с цел допълнително уточнение. След това, може да се наложи да уведомим компетентните здравни органи за проблемите, докладвани от Вас. В тази връзка, информация, предоставена ни от Вас може да бъде препратена в псевдонимизирана форма, т.е. няма да бъде предавана информация, чрез която можете да бъдете директно идентифицирани. Наред с това, може да се наложи да препратим тези псевдонимизирани съобщения до нашите дружества от групата и партньори, доколкото те също са задължени да уведомят своите съответни компетентни здравни органи.

3. Използване на бутона "Харесва ми"

Всеки, който натисне бутона "Харесва ми", изпраща информация към доставчика на платформата, който ни предоставя обобщена информация относно средната възрастова група, местоживеене, пол, език и активност на всички потребители, които са използвали бутона "Харесва ми" във връзка с нашия канал в социалните медии. Към нито един момент обаче, не получаваме информация за отделни лица. За повече подробности относно данните, които доставчикът на платформата събира в тази връзка, моля, вижте политиката за лични данни на последния, посочена в подточка D по-долу. 

 

B. Информация относно Вашите права

Принципно Вие разполагате със следните права съгласно приложимите закони за защита на личните данни:

  • Право на информация относно Вашите лични данни, съхранявани от нас;
  • Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
  • Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с нашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че съществуват императивни причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработката се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;
  • Право на преносимост на данни;
  • Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни;
  • Можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за събиране, обработка и използване на личните Ви данни с действие занапред.

Ако желаете да упражните правата си, моля, адресирайте искането си до лицето за контакт, посочено по-долу. (-> C. Контакт).

C. Контакт

За всякакви въпроси, които имате във връзка със защита на данните, моля изпратете лично съобщение чрез функцията за съобщения на канала в социалните медии или се свържете с нашето длъжностно лице за защита на личните данни на следния адрес:

Длъжностно лице по защита на данните

Байер България ЕООД

ул. Резбарска 5, София 1510

България

data.protection.bg@bayer.com

D. Обработка на лични данни от доставчика на платформата

Моля, обърнете внимание, че доставчикът на платформата за този канал в социалните медии също обработва личните ви данни, когато посещавате нашия канал в социалните медии. За допълнителна информация, моля, вижте политиката за защита на личните данни на доставчика.

E. Изменение на политиката за защита на личните данни

Възможно е да актуализираме периодично нашата Политика за защита на личните данни. Актуализациите на тази Политика ще бъдат публикувани в канала ни в социалните медии. Всички изменения влизат в сила от момента на тяхното публикуване в канала в социалните медии. Ето защо, препоръчваме редовно да посещавате канала в социалните медии, за да се осведомявате за възможните актуализации.

 

 

Последна актуализация: 09.11.2020