Продоволствена сигурност

Светът e все по-гладен за решения

Food Security

Продоволстената сигурност засяга всички на планетата 

До скоро гладът по света е намалявал. Между 2003 г. и 2013 г. населението в световен мащаб е нараснало с почти един милиард души, докато броят на недохранените хора е намалял с 200 милиона. Развитието и иновациите са помогнали за изхранването на повече хора, въпреки че сме надхвърлили възможностите на планетата. През последните години въздействието на климатичните промени чрез метеорологични крайности, както и сътресения, причинени от пандемията и войната в Украйна, разкриха слабости в световната продоволствена система. В действителност, светът днес става все по-гладен. Според Организацията по прехрана и земеделие на ООН, до 828 милиона души в света са били изправени пред глад през 2021 г.

Продоволствената несигурност е глобален проблем, който се разгръща различно в различните части на света. Въпреки това, без значение какво е предизвикателството, борбата с глада винаги започва там, където се поставя началото на пътя на нашата храна  - във фермата. Натиснете горещите точки, за да разгледате някои от предизвикателствата, които оказват влияние върху селското стопанство и хранителната система в различни части на света. И продължете да четете надолу, за да разберете как някои от нашите решения могат да подкрепят глобалната стабилност.

Изменение на климата

Покачването на температурите и метеорологичните крайности застрашават нашата хранителна система, там където е началото ѝ - във фермата. Въпреки че земеделието страда в резултат на изменението на климата, земеделските стопани могат да помогнат в борбата с него. В Бразилия например стимулираме земеделските стопани да извличат въглерод от атмосферата.

Хранителни отпадъци

Тридесет и шест милиона души в Европейския съюз не могат да си позволят качествено хранене седем дни в седмицата. В същото време милиони тонове храна се разхищават след прибиране на реколтата. Но по-здрави, по-устойчиви плодове и зеленчуци могат да предотвратят разхищението на храна.  Нашите учени са разработили домати с такива качества.

Достъп до иновации

От екстремни метеорологични условия до вредители, болести по културите и несигурни пазари, земеделието за малките земеделски производители е толкова рисковано, колкото е жизнено важно. Малките ферми произвеждат повече от половината храна, консумирана в страни с ниски и средни доходи, особено в Африка и Азия. Затова ние даваме възможност на такива производители да подобряват продоволствената сигурност в развиващите се страни, чрез образование, достъп до иновации и до пазари.

Екстремни ситуации с водата

Прекалено много или недостатъчно. Променящите се модели на валежите застрашават производството на ориз и продоволствената сигурност в Азия. Това е предизвикателство, с което съвременното земеделие адресира. Ние разработваме хибридни сортове ориз, които да издържат на наводнения и суша.

Прекъсвания във веригата на доставки

Пандемията хвърли световните вериги на доставки в смут. В момента доставката на азотни торове е силно засегната от настоящата война срещу Украйна. Може ли революционните иновации да намалят зависимостта на света от азотния тор? Ние мислим така. Затова си партнираме, за да разработим алтернативи на синтетични торове.

Globe made of cracked earth, covered in water with plants emerging
Предизвикателство за продоволствената сигурност:
Климатични промени

Изменението на климата е заплаха за продоволствената сигурност навсякъде. Ефектите са многобройни: В един регион това може да означава по-екстремни метеорологични условия като суша или бури, а в други появата на нови, инвазивни вредители. Но какво ще стане, ако производителите на царевица и соя не само могат да се адаптират към изменението на климата, но и да помогнат за смекчаването му?

Днешните производители на царевица и соя могат да бъдат утрешните „климатични“ герои.  

Всички растения изтеглят въглероден диоксид от въздуха и го превръщат в захари и кислород чрез фотосинтеза. Като не се култивират полета, които избягват отделяне на въглерод от почвата в атмосферата и като засаждат реколта през зимните месеци, фермерите могат да изтеглят въглерод от атмосферата, когато техните полета обикновено са латентни. Използването на покривни култури винаги е било добро за околната среда, но сега земеделските производители могат да получат заплащане, за да го направят.

Инициативата „Bayer Carbon“ помага на производителите да започнат собствен бизнес за производство на въглерод в 10 държави в Северна и Южна Америка и Европа.

30%

Изменението на климата може да намали добива на храни в световен мащаб с 30% до 2030 г.

Източник: Фондация на ООН

Food Waste Poster
Предизвикателство за продоволствената сигурност:
Хранителни отпадъци

Трудно е да се гледа как здравословна, питателна храна се изхвърля в кошчето. Особено ако вземете предвид, че потребителите в богатите държави губят изхвърлят толкова храна, колкото цялото нетно производство на храна в Африка на юг от Сахара всяка година. Какво щеше да стане, ако нашите плодове и зеленчуци можеха да останат свежи по-дълго?

Разхищаването на храна води до плащане висока цена.

За най-уязвимите групи разхищаването на храна води до глад. За земеделските стопани това означава намаляване на възвръщаемостта на тяхното време и инвестиции. За планетата това означава загуба на природни ресурси като енергия и вода.

Но биолозите вече могат да удължат живота на продукцията след прибиране на реколтата. Един пример за тази забележителна иновация е разнообразието от домати сорт Страбена, разработвани от нашите учени в Холандия. Тези домати се придържат към лоза за по-дълго и така намаляват развалянето и разхищаването на храна по време на транспорта, както и необходимостта от пластмасови опаковки. А в Индия учените от Байер са се справили с проблема, като разработиха четири нови доматени хибриди, които имат срок на годност от 12 до 14 дни в сравнение с типичния срок от 5 до 7 дни.
 

500 Евро

Разхищението на храни струва средно на европейското семейство 500 евро годишно.

Източник: WRAP

Emerging Farms Poster
Предизвикателство за продоволствената сигурност:
Достъп до иновации

Повече от половината от всички хора, живеещи в Азия и Африка, ядат храна, отгледана от малки производители. Притежавайки малки парцели земя, много от които под размерите на две футболни игрища,малките земеделски производители изграждат гръбнака на местните хранителни системи.

Успехът на малките земеделски производители е от жизненоважно значение.

Въпреки че земеделските производители по света са изправени пред предизвикателства като екстремното време, вредителите или несигурните пазари, много от малките такива нямат достъп до решенията, от които се нуждаят, за да произвеждат достатъчно храна и да подкрепят поминъка в общностите, които зависят от тях. Трябва да помогнем на тези земеделски стопани да получат достъп до най-новите технологии и ноу-хау, за да подобрят реколтите, като използват по-малко ресурси, така че местните хранителни системи да станат по-стабилни.


Пример за това е Кения, където Байер има постоянно партньорство с Асоциацията на производителите на зърнени култури (CGA) — национална организация на земеделските производители с нестопанска цел, която се занимава с основни предизвикателства, свързани с храните. Това сътрудничество ще помогне на земеделските производители да получат достъп до качествени семена от царевица, устойчиви на суша и болести, наред с други решения в усилията за насърчаване на продоволствената сигурност. Това е само част от нашия ангажимент да подкрепим възможност на 100 милиона земеделски производители в страни с ниски и средни доходи до 2030 г.

80%

Малките земеделски производители отглеждат до 80 процента от храната в Азия и Африка на юг от Сахара.

Източник: ФАО

Globe made of cracked earth, covered in water with plants emerging
Предизвикателство за продоволствената сигурност:
Екстремни ситуации с водата

Независимо дали става въпрос за наводнение или суша, съвременните земеделски технологии ще трябва да се справят с екстремни предизвикателства по отношение на водата, за да помогнат на земеделските производители да изхранват нарастващото ни население в световен мащаб.    

Водата е жизненоважна, но също така е заплаха. 

Ако изменението на климата продължава с тези темпове, идните години ще доведат до още по-нестабилни метеорологични условия с променящи се модели на валежи за земеделците по целия свят.

Културите, устойчиви на суша и наводнения, ще бъдат едно от решенията, които земеделските производители могат да използват за защита на реколтата си и предлагането на храни в света. Един пример за това е ориза. До 2050 г. 40 % от световната обработваема земя ще бъдат изложени на тежка суша в продължение на няколко месеца всяка година. Разработваме устойчиви на суша сортове ориз за страни като Афганистан, Индия и Буркина Фасо, които могат да помогнат на земеделците да се справят със сушите. Но други региони ще станат по-влажни с изменението на климата, така че нашите учени работят върху сортове ориз, които могат да оцелеят и при наводнения.

50%

Повече от половината от световното население разчита на ориза като основна храна.

Източник: PubMed

Globe made of cracked earth, covered in water with plants emerging
Предизвикателство за продоволствената сигурност:
Прекъсвания във веригата на доставки

В един силно взаимосвързан свят разнообразяването на веригите за доставка ще направи хранителната система по-устойчива.

Войната срещу Украйна ни показа последиците от зависимостта на вноса на храни в много страни.

Тя също така предизвика протекционистки мерки, които ограничават свободната търговия със земеделски стоки и суровини за селското стопанство, като торовете и създават натиск върху доставките на храни, следователно върху цените на храните. Тъй като Русия държи 15% от световното производство на азот, ограниченията върху износа са повлияли на 22% от световната търговия с азот, съставка в торовете.


Въпреки че земеделските производители все още разчитат на торове, за да подхранват своите култури и да повишават добивите, бъдещето на плодородието на растенията трябва да изглежда различно от днешните енергоемки варианти. От 2015г.  насам Байер инвестира повече от 1.5 милиарда щатски долара в революционни иновации през звеното за въздействащи инвестиции, „Leaps“ на Байер, за да подкрепи биотехнологични компании като Andes и Sound Agriculture, които работят върху алтернативи на синтетични торове.     

300%

Цените на торовете са се покачили с 300% от началото на войната в Украйна.

Източник: Politico

8 min read