Как земеделието може да улавя въглерод

Защо суперсилите на земеделието са изключително важни в борбата срещу климатичните промени

Суперсилите на земеделието

Скорошен доклад на Междуправителствения панел за климатични промени (МПКП) на ООН показва ясно, че сме достигнали критичен момент в историята. В доклада се прогнозира, че средното глобално затопляне вече е 1,1° C в сравнение с данните от периоди преди глобалната индустриализация. Парижкото споразумение, подписано през 2015 г., зададе цел за ограничаване на средното глобално затопляне до 1,5°C през 21 век.

Улавяне на въглерод

Почвите са вторият най-голям резервоар за въглерод в света, след океаните. Tе абсорбират повече въглерод от атмосферата отколкото освобождават. Земеделието е един от малкото сектори, които могат да премахват парникови газове от атмосферата, като същевременно увеличават устойчивостта им на климатични промени.

Парижкото споразумение, подписано през 2015 г., зададе цел за ограничаване на средното глобално затопляне до 1,5°C през 21 век. Във всеки от възможните сценарии за бъдещите емисии от новия доклад вероятността за достигане на средно затопляне от 1,5° C е в рамките на следващите 20 години. Дори да достигнем нулеви емисии до 2050 г., най-добрият възможен сценарий в доклада, затоплянето ще достигне максимум от 1,6° C до средата на века. Посланието е ясно - изключително важно е да предприемем мащабни и решителни действия, за да се справим с това предизвикателство.


Земеделието е в уникална позиция да бъде основна част от решението. Днес селското стопанство произвежда близо една четвърт от всички емисии на парникови газове в света. Същевременно с това фермите притежават и една невероятна суперсила, с която да се включат в тази битка - чрез фотосинтезата те преобразуват въглерода от въздуха в растителна тъкан и го улавят в почвата. Чрез интелигентни климатични инструменти и практики земеделците могат да помогнат на растенията да премахват повече въглерод от атмосферата, като същевременно намаляват обема и въздействието на емисиите на парникови газове от селското стопанство.

В новия ни комикс можете да видите как комбинацията от естествените суперсили на растенията, доказани земеделски техники и удивителни технологии могат да помогнат в борбата срещу климатичните промени.

Comic illustration of three superheroes at conference table watching TV news on climate change, such as emissions, heatwaves and extreme weather.
Carbon comics 2
Carbon comics 3
Carbon comics 4
Carbon comics 5
Carbon comics 6
Carbon comics 7
Carbon comics 8
Carbon comics 9
Carbon comics 10

Пътят на Байер към намаляване на емисиите на парникови газове в земеделието

В тясно сътрудничество с растениевъдите, с които работим ние сме посветени на намаляване на емисиите на парникови газове с 30% в системите за отглеждане на култури с най-големи емисии, които обслужваме до 2030 г.
Ние имаме възможността и носим отговорността да разработим интелигентни климатични решения и да задействаме възприемането им от земеделците. Това можем да постигнем като създадем иновативни бизнес модели, които са печеливши за тях, справят се с климатичните промени и работят за бъдеще без въглеродни емисии за земеделието.

За постигането на такава амбициозна цел съсредоточаваме усилията си там, където можем да окажем най-голямо въздействие, като работим съвместно с растениевъди и партньори по цялата верига за намаляване на емисиите на парникови газове от култури отглеждани на полето и дори да помагаме на земеделците да изолират въглерод и да генерират приходи от тази практика, като същевременно намаляват емисиите в своите собствени дейности.

Въглеродната инициатива на Байер

Това е една иновативна, научно базирана програма, която помага на растениевъдите да генерират приходи от възприемането на конкретни интелигентни климатични практики – като земеделие без обработка на почвата и използване на покривни култури.

3 min read