От психично здраве до женско здраве и всичко между тях

Човешкото здраве никога не трябва да бъде табу

Human Health Should Never Be Taboo

Лесно е да отхвърлим някои теми само защото са неудобни. Но какво да предприемем, ако първата крачка към по-здравословен живот е провеждането на разговор?

Какво означава табу?


Кога за последен път говорихте с най-добрия си приятел за запек? Или кога за последен път сте говорили за бактериалната вагиноза? Когато става въпрос за здравето ни, има някои неща, за които просто не говорим. Тъй като те са "неудобни" или "лични", ние ги наричаме табу.


Разговорите по теми табу често са първата крачка към разрешаване на проблема им. Във време, в което личната грижа за здравето е много важна, трябва да освободим разговорите за здравето от бремето на социалната неувереност. Накратко, в грижата за личното ни здраве няма място за стеснителност. Премълчаването на личните ни болежки може да има отрицателни последици за здравето ни, въпреки че в даден момент може да изглежда по-удобно. Пренебрегването на здравето, само защото е табу, оставя засегнатите да страдат тихо.


Ами ако първата крачка към здравословно бъдеще е един неудобен разговор? Разговорите по теми табу помагат на лекарите да вземат решения, на хората да се информират за наличните решения, а на семействата да се грижат един за друг.

Дигитално разбиване на теми табу  

 

През 2018 г. проучване с обхват от повече от 100 000 души и 70 неудобни здравни теми 1  установи, че интернет е основният източник на информация, когато тези хора се информират за здравни теми табу. Но качеството и точността на информацията относно тези 70 теми не са толкова последователни. Има голяма разлика между написаното в интернет и препоръката на лекаря. В един все по-дигитален свят достоверните участници в здравеопазването носят отговорност да предоставят на потребителите точна и разбираема здравна информация.


COVID-19 значително ограничи възможностите на хората за достъп до навременни и надеждни здравни услуги. Според Световната здравна организация в 90 % от страните е имало прекъсвания в здравните услуги между март и юни 2020 г., а в 58 % от страните вече се използва телемедицина (консултации по телефона или онлайн), като алтернатива на личните консултации. 2


Тъй като все повече хора откриват инструменти за грижа на здравето си онлайн, дигиталните технологии предоставят още една възможност за такава лична грижа "отвъд хапчето". Пример: разработваме дигитален мобилен помощник, който да помага на жените да се грижат за интимното си здраве, отговаряйки на въпроси и не само. Интернет може също да улесни провеждането на неудобните разговори за здравето като свърже хората с общност от други хора със сходни проблеми и с експерти, за да разговарят помежду си по теми табу или да получат надежден медицински съвет.

 

20200922_bayer_map_square_english_0.gif
Здравни теми, които са табу в целия свят
Автор
A man in a blue suit poses for a photo.
Дейвид Евдън-Чалис
Ръководител "Научноизследователска и развойна дейност" Безрецептурни продукти, Байер

Премахване на клеймото от темите табу

През 2018 г. списание Лансет публикува статия за премахване на клеймото от темата за менструацията и овластяване на момичетата.3  Въпреки че статията е за менструацията, общите теми в нея са приложими и за премахване на клеймото от темите табу в областта на здравето и общото благосъстояние. Трябва да говорим за темите табу на всички нива - като потребители, като преподаватели, като политици и здравни специалисти. Единственият начин за истинско премахване на клеймото от всяко табу е чрез публични дебати и открити разговори.


В Байер вярваме, че имаме роля в тази област като се ангажираме с възможно най-много хора, като предлагаме решения за подкрепа, образоване и за разрешаване на някои проблеми.

 

Партньорство за преодоляване на темите табу и реализиране на нашата визия

Нормализирането на темите табу е мащабна задача с много социални и културни препятствия. Никой няма да може да се справи сам. В Байер имаме смелата визия „Здраве за всички, глад за никого“. Водени от тази визия, ние осъзнаваме, че неразположенията, за които най-малко се говори, могат да бъдат най-големите пречки пред здравословния живот. 

По същия начин, по който отвореният диалог по темите табу в здравеопазването ще доведе до по-добри резултати, екосистема от отворени иновации ще доведе до по-смели научни решения по заклеймени теми, по-смели партньорства и по-голям избор, който да помогне на потребителите да променят грижата за своето здраве в ежедневието. Ние искаме да работим с най-иновативните стартъпи и технологични компании, за да дадем възможности на потребителите и да създадем иновации за свят, в който човешкото здраве никога не е табу.


1 Int J Med Inform, 2018 Jun;114:101-105.doi: 10.1016/j.ijmedinf.2018.03.010. Epub 2018 Mar 27.
2 https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases
3 The Lancet Child & Adolescent Health, Publicat: Iunie, 2018DOI: https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30143-3

4 min read