Климатичните промени и човешкото здраве

Климатичните промени и човешкото здраве: Надпревара за ограничаване на ефекта на пулсации

Climate Change and Health
Глобалните климатични промени причиняват опасно покачване на морското равнище, нестабилно време, щети на околната среда и следователно състояние на влошаване на човешкото здраве. Потушаването на тази криза изисква смели усилия и по-добро разбиране на действащите взаимосвързани сили.

Как изменението на климата предизвиква хаос по отношение на нашето здраве?

Екстремни горещи вълни, топящи се ледници, мащабни засушавания, разрушителни горски пожари и повишаване на нивата на въглероден диоксид са само някои от сериозните странични ефекти на бедстващата планета. В огромна и взаимосвързана екосистема като тази на Земята, в която хората, животните, растенията и времето работят заедно, за да поддържат живота, всякакви радикални промени в климата предизвикват вълнообразен ефект на увреждане на всички форми на живот. 
 
През последните 20 години глобалното затопляне е виновникът за нарастващата честота на много различни здравни усложнения, особено сред по-възрастното население, етническите малцинства и хората без доходи.

Пример за това е повишаването на температурата, което е свързано с повече от 50% увеличение на смъртността, причинена от топлина сред хората над 65 години. Също така е свързано с увеличаване на сърдечни и белодробни заболявания, психични заболявания, реакции на имунната система като алергии и много други нарушения.2

 

„Трябва да започнем да мислим за околната среда като социален определящ фактор на здравето“, казва Даниела Фостър, ръководител на отдел „Пъблик афеърс, наука и устойчивост“ в Безрецептурни продукти на Байер. „Знаем, че климатичните промени са причина за много здравни проблеми като респираторни и сърдечни заболявания, както и че хората в общности с ниски доходи и без достъп до услуги са най-уязвими. Работата, която вършим, за да помогнем за опазването на околната среда днес, е от решаващо значение за създаването на по-здраво общество.”


Домино ефект върху сърцето

Сърдечно-съдовите заболявания се нареждат като водеща причина за смърт в световен мащаб. Наред с другите фактори, климатичните промени оказват значително влияние върху здравето на сърцето ни.3 Покачванията в основната ни телесна температура ни карат да дишаме по-бързо и принуждават сърцата ни да работят по-усилено, което от своя страна влияе на разширяването на кръвоносните ни съдове, които регулират кръвното ни налягане и механизмите за кръвосъсирване на тялото ни. Тези дисбаланси могат да предизвикат сърдечни пристъпи и топлинни удари, особено при хора с основни здравословни проблеми.4 
 
Също така отрицателното въздействие на климатичните промени върху качеството на въздуха, което отчасти се дължи на увеличаването на горските пожари, предизвикани от суша и по-високите концентрации на токсични частици във въздуха, също се свързва с увреждане на сърцето.4

 

Връзката между умa и климата

През 2014 г. „Програмата за изследване на глобалните промени на САЩ“ публикува първата си научна оценка, фокусирана единствено върху изменението на климата и здравето, която включва раздел за психичното здраве.5 Екипът от повече от 300 експерти е установил, че уязвимите групи от населението като бременни жени, деца, хора в неравностойно положение и хора със съществуващи психични заболявания са изправени пред по-висок риск от последици за психичното здраве от излагане на свързани с климата бедствия, като наводнения, урагани и горски пожари.5 Тези травматични и понякога животозастрашаващи събития могат също да причинят тревожност и депресия сред хора без анамнеза за психични заболявания.5


Проблеми с полените

Според Световната организация по алергии алергичните реакции към цветен прашец са се увеличили по честота и тежест в някои географски региони през последните няколко десетилетия.6,7 Има много взаимосвързани причини като по-дълъг вегетационен период, отделянето на повече въглероден диоксид в атмосферата, което може да допринесе за по-бързото израстване на плевела амброзия, производството на повече цветен прашец на растение и по-високо съдържание на алергени.8 Глобалното затопляне може също да подпомогне растежа на дървета, които произвеждат по-алергенен прашец и повишаване на емисиите на въглероден диоксид, което може значително да влоши алергиите към мухъл. Увеличената урбанизация по света също генерира повече замърсители, които от своя страна предизвикват алергии.8 

 

Скритото въздействие върху онкологичните заболявания

Изменението на климата вече увеличава риска от рак. Рак на кожата в резултат на повишена UV радиация и рак на белите дробове поради замърсяване на въздуха са два ясни примера, но има допълнителни по-малко очевидни фактори.


По-високите температури, сушите, наводненията и други метеорологични явления, причинени от климатичните промени оказват влияние върху качеството и наличността на нашата храна. Според проучване за моделиране се прогнозира, че до 2050 г. в резултат на промените в предлагането на храна и намалената консумация на здравословни храни като плодове и зеленчуци може да има 534 000 смъртни случая свързани с климата в световен мащаб, включително такива причинени от рак.9


Друг аспект, който не трябва да се пренебрегва, е достъпът до онкологични грижи. Бедствията, свързани с времето, могат да доведат до смущения в здравните система. Съществуващите неравенства се влошават допълнително от последиците от климатичните промени.9 В страните с ниски и средни доходи достъпът до оптимални грижи и системи вече е ограничен, а екстремните метеорологични условия могат да направят достъпа до основен скрининг или лечение на рак още по-труден. 

 

Поставяне на цели и предприемане на действия

Международните правителства, здравните организации и бизнесът обединяват силите си, за да ограничат разрушителното въздействие на климатичните промени преди да е станало твърде късно. Поддържането на повишаването на температурата на земята под 1,5°C е първостепенна цел. За да постигнат това, много държави си поставят амбициозни цели за достигане на нетни нулеви емисии (баланс между парниковите газове, въведени в атмосферата и тези, които изведените) и за защита на поне 30% от сушата и океаните в света до 2030 г.3,10

Усилията на Байер в борбата с климатичните промени 

Като научна компания, Байер признава рисковете, следствие на климатичните промени и подходът ни включва два аспекта. Първо се стремим непрекъснато да намаляваме емисиите на парникови газове и се гордеем, че сме една от 950 компании в света, които се присъединиха към независимата „Инициатива за научно базирани цели“ (SBTi), която е в сътрудничество между Проект за разкриване на въглерод (CDP), Глобалния договор на ООН, Световния институт за ресурси (WRI) и Световния фонд за природата (WWF).11 Като част от този ангажимент и много други партньорства и инициативи, Байер има роля в ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C, като намалява емисиите си с 42% до 2029 г. Целта ни е да постигнем нулеви емисии до 2050г. или по-рано.11 В допълнение към нашите амбициозни цели в областта на климата, признаваме, че хората се нуждаят от помощ, за да по-здравословен живот днес. За много хора по света превантивните грижи и лекарствата без рецепта служат като първата и единствена спасителна линия за здравеопазване поради липсата на достъп до основни здравни услуги. Ние си поставихме за цел да разширим достъпа до ежедневни здравни решения за 100 милиона потребители от общности с ниски доходи и без достъп до услуги до 2030 г. 

Референции: 

1The New England Journal of Medicine. Call for Emergency Action to Limit Global Temperature Increases, Restore Biodiversity, and Protect Health. September 16, 2021.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2113200?query=featured_home. Viewed October 5, 2021.

2The New England Journal of Medicine. Call for Emergency Action to Limit Global Temperature Increases, Restore Biodiversity, and Protect Health. September 16, 2021.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2113200?query=featured_home. Viewed October 5, 2021.

3Centers for Disease Control and Prevention. Heart Disease Facts. Page Last Updated September 27, 2021. https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm Viewed October 12, 2021.

4Nature Reviews Cardiology. Cardiovascular risks of climate change.  18, 1–2 (2021). https://doi.org/10.1038/s41569-020-00473-5. Viewed October 12, 2021.

5U.S. Global Change Research Program. Ch. 9: Human Health. Climate Change Impacts in the United States: The Third National Climate Assessment, 2014. 220-256. doi:10.7930/J0PN93H5. http://nca2014.globalchange.gov/report/sectors/human-health. Viewed October 13, 2021.

6The World Allergy Association. WAO White Book on Allergy 2013 Handbook. https://www.worldallergy.org/wao-white-book-on-allergy. Viewed October 5, 2021.

7Climate Change and Pollen Allergies. In: Marselle M., Stadler J., Korn H., Irvine K., Bonn A. (eds) Biodiversity and Health in the Face of Climate Change. June 2019. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02318-8_3.

8Bayer. The Pollen Problem. https://www.bayer.com/en/news-stories/the-pollen-problem. Last updated: September 14, 2021. Viewed October 5, 2021.

9 The ASCO Post: How Climate Change Is Impacting Cancer Care and What Can Be Done to Reduce Oncology’s Footprint on the Environment https://ascopost.com/issues/august-10-2021/how-climate-change-is-impacting-cancer-care/

10High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People home page. https://www.hacfornatureandpeople.org. Viewed October 5, 2021.

11Bayer. Science Based Targets initiative endorses climate protection targets of Bayer AG. August 21, 2020. https://www.media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Science-Based-Targets-initiative-endorses-climate-protection-targets-of-Bayer-AG. Viewed October 5, 2021.

 

PP-UN-CAR-BG-0006-1

6 min read