Корпоративно дарителство и социални иновации

Заедно се справяме с предизвикателствата пред обществата ни

A group of people holding hands in a circle.
Социалното неравенство в нашия свят нараства и се изостря от предизвикателства като изменението на климата, пандемиите и ситуации като войната в Украйна. Достъпът до адекватно здравеопазване или достатъчно и качествена храна е ограничен за много групи от световното население. В Байер искаме да допринесем за свят, в който всеки има достъп до достатъчно храна и може да живее здравословно. Ето защо ние подкрепяме социални проекти по целия свят, партнирайки си с водещи организации от нестопанския сектор, както и с визионерски социални предприемачи.

Ангажиментът към науката, обществото и общото благо има дълга традиция в Байер. Фридрих Байер младши е създател на първите дарителски и финансиращи програми на компанията още през 1897 г. В наши дни социалните иновации и корпоративното дарителство са интегриран елемент от екосистемата за отворени иновации, стратегията и визията на Байер за устойчивост.


Фокусът ни е върху нови отговори на предизвикателствата, свързани с целите  за устойчиво развитие на ООН относно храненето, здравето, равенството между половете и достъпа до вода, в съответствие с нашата визия "Здраве за всички, глад за никого". В нашите корпоративни благотворителни програми ние вярваме в променящата система сила на иновациите, било то чрез инициативи на местните общности или партньорства за глобално въздействие. Искаме да насърчим обществения прогрес, като подкрепяме инициативи с фокус върху първопричината за проблеми и идеи с потенциал да окажат трайно въздействие върху промяната. Във всяка държава, в която Байер присъства, ние управляваме програми за ангажиране на обществото чрез дарения и подкрепа на социални иноватори. 
 

A woman with short hair smiling for the camera.
Ангажиментът към науката, обществото и общото благо има дълга традиция в Байер. Заедно с нашата мрежа от партньори подкрепяме социални проекти в областта на здравето, храненето и околната среда и се ангажираме с общностите, за да създадем дълготрайно въздействие върху обществото. На местно ниво сме горди, че партнираме с организации, които се възползват максимално от наличните ресурси и имат значим принос в подкрепата на хората и общностите, които имат най-голяма нужда от това.
Ана Георгиу
,
Ръководител Пъблик афеърс, наука и устойчивост за Байер в Румъния, България и Република Молдова

В България корпоративно ни дарителство е под формата на парични дарения, подкрепящи развитието на научни таланти или образователни програми в областта на науките за живота и околната среда. През 2021 г. продължихме дългогодишната традиция да подпомагаме екипа по биология на Асоциацията на олимпийските отбори по природни науки (СООПН). СООПН е основана през 2010 г. с основна цел да подпомага развитието на българските олимпийски отбори по природни науки и да организира процеса на подготовка и участие на отборите в международни олимпиади и състезания. Сдружението организира обучения, лабораторни дейности, специализирана подготовка в областта на съответните научни дисциплини, осигуряване на лектори, разработване на задачи. Отборът постигна отличен резултат през 2021 г. на Международната олимпиада по биология, като спечели 4 медала, от които 2 златни.


През 2022 г. помагаме на още една неправителствена организация, активна в предоставянето на достъп на българските деца до качествено образование "Заедно в час". Байер подкрепи организацията с финансово дарение, което ще позволи на фондацията да реализира своята програма „Училища за пример“ в едно училище в София. Програмата цели успешно интегриране на STEM обучение в преподаването в съответното училище. STEM е подход на преподаване, който комбинира наука , технологии, инженерство и математика. 

 

В Румъния през последните 6 години Байер с гордост подкрепя  ”Caravana cu medici” -  здравен проект, насочен към увеличаване на достъпа на уязвимите общности в страната до здравни грижи. Проектът има за цел да осигури основни медицински грижи, да популяризира скрининговите тестове и да информира хората, за да допринесе за по-здраво и отговорно към здравето си население. Пациентите идват от селски райони с висока бедност и труден достъп до основни здравни услуги: деца от семейства в неравностойно положение, възрастни хора, хора без здравно осигуряване.  В допълнение към скринингите, инициативата подкрепя курсове по медицинско образование в училища, чрез които иска да промени манталитета на младите хора и да формира ново поколение с принципи, основани на превенцията.
 

A field full of dead plants with tags on them.

През 2022 г. за втора година си партнираме с асоциацията „Mai Mult Verde“, активна неправителствена организация в сферата на екологията. Ние подкрепяме нейната информационна кампания „Ежедневна устойчивост – от глобални цели до личен принос“, чрез която организацията отваря дебат за няколко екологични и социални теми, за да образова и ангажира хората да дадат своя принос, за насърчаване на грижата за околната среда. През 2021 г. целевата аудитория беше служители на Байер от Румъния и Република Молдова, а през 2022 г. -  ученици от агрономически гимназии и университети.

През последните 5 години реализираме проекта "LIFE&Science Talks", чрез който целим да предаваме опита и знанието на нашите колеги на младите поколения по време на събития в  университети. На тези сесии професионалисти от Байер споделят новости и полезна информация в интерактивен формат, на студенти от медицински, агрономически и технически университети.

В Република Молдова за втора година  си партнираме с неправителствена организация в сферата на екологията. "EcoContact" е екологично обществено сдружение, чиято мисия е да подкрепя качеството на околната среда и устойчивото развитие на общностите в Република Молдова. Асоциацията участва активно в процесите на разработване и прилагане на законодателство и политика в областта на околната среда и работи в тясно сътрудничество с обществеността за обмен на информация и знания. "EcoContact" използва финансирането, получено от Байер, за разработване и разпространение на кратки видеоклипове за безопасното управление на химикали, за повишаване на осведомеността по проблемите на общественото здраве, свързани с безопасната употреба на домакински и медицински химически продукти. Видеоклиповете са достъпни в обществени места като медицински заведения, мрежата на градския транспорт, пощенски станции, училища, детски градини, национални медийни портали и други публични институции.

Prosi

Не на последно място, служителите на Байер от трите държави се присъединиха към глобалната програма PROSI (PRO Social Initiatives). Тази доброволна програма е създадена и управлявана от служители на Байер, за да им даде възможност да работят заедно по местни социални проекти. От стартирането на програмата участието и щедростта на колегите е невероятна, независимо дали става въпрос за кампания за даряване на дрехи, храна,  ученически пособия, продукти за дома и хигиена на нуждаещи се, за помощ на колега, борещ се с ковид или за облагородяване на средата. От началото на програмата през 2020 година имаме на 400 подадени ръце от Молдова, Румъния и България, които допринесоха за социалните каузи и дариха хиляди предмети.

 


Отговорът при бедствия и други кризи чрез хуманитарна помощ също има ключова роля в социалния ангажимент на Байер. Ние подкрепяме общностите, засегнати от природни бедствия, здравни и социални кризи, като пандемията от COVID-19 и войната в Украйна.
 

Пандемията от Covid-19 накара всички ни да преосмислим и променим начина, по който работим . От самото ѝ начало, ние поставихме безопасността и здравето на нашите служители на първо място като им  предложихме работа от вкъщи. Следяхме отблизо всички наши дейности, за да осигурим предпазни средства и тестове, имахме разширена ваксинационния кампания, партньори за психологическа подкрепа и организирахме няколко информационни сесии с външни и вътрешни експерти, на които колегите получиха отговор на всичките си въпроси относно Covid-19.
През 2020 година в подкрепа на борбата с пандемията от COVID-19 Байер дари 80 000 евро и 3000 броя Bepanthen на неправителствената организация „Zi de Bine” в Румъния и 25 000 евро на Министерството на здравеопазването в България.
 

В началото на войната в Украйна ръководният екип на Байер създаде местен кризисен екип, който постоянно наблюдаваше и оценяваше ситуацията. Докато компанията предприе всички възможни мерки, за да гарантира безопасността на своите служители, служителите спонтанно се организираха в мрежа "гранични ангели" , която се ангажира да помогне и подкрепи колегите и семействата им от Украйна, които бягаха от войната. В допълнение се активира и друга мрежа за помощ -  нашите служители предложиха краткосрочно настаняване на тези, които се нуждаят от него.   Не на последно място Байер се присъедини към инициативите на местни организации в Румъния и Молдова, насочени към предоставяне на средносрочна и дългосрочна помощ на бежанците, с парични дарения от над 60 000 евро и дарения на продукти на стойност над 120 000 евро.

A woman with short hair smiling for the camera.
В Байер социалната ангажираност се задвижва от целта ни да правим добро заедно и да подобряваме живота на общностите, в които ние живеем и се развиваме.
Ана Георгиу
,
Ръководител Пъблик афеърс, наука и устойчивост за Байер в Румъния, България и Република Молдова
7 min read