Здравословно стареене

Разгадаване на кода на здравословното стареене: нови подходи за поддържане на добро здраве с напредването на възрастта

A woman stretching in the grass.
Населението ни застарява — до 2050 г. хората на възраст над 60 години ще бъдат повече от 20 % от световното население и бързо наближава времето, когато за първи път в историята на нашата планета ще има повече възрастни хора отколкото млади.1,2

Увеличената продължителност на живота ни отчасти е доказателство за успеха на съвременната медицина. И макар че остаряването е привилегия на нашето поколение, учените вече насочват вниманието си към здравословното стареене, за да можем да се радваме на по-късните си години така, както на по-младите.

 

Как можем да направим продължителния си живот здравословен? И как здравната индустрия може да подпомогне хората сами да се справят с остаряването?

 

Какво разбираме под стареене?

Процесът на стареене и по-специално как може да бъде забавен,  се разглежда от учените по целия свят. Съществува съгласие, че стареенето е свързано с две неща. На първо място, с напредването на възрастта се влошават редица физиологични процеси, увеличава се рискът от развитието на тежки заболявания като рак или сърдечносъдови заболявания, както и способността на организма ни да регулира точно температурата или сърдечния ритъм.

 

Учените разграничават и два вида възраст: хронологична възраст, която се определя от датата на раждане, и биологична възраст, която измерва истинската възраст на нашите клетки, тъкани и органи въз основа на биохимията. Въпреки че не можем да променим хронологичната си възраст, има ли неща, които можем да направим, за да управляваме биологичната си възраст?

Знаете ли, че...

Очаквана продължителност на живота при раждане през 1900 г. е била 47,3 години*6

Очаквана продължителност на живота при раждане през 2018 г. е 78.7 години7

Жените обикновено живеят по-дълго от мъжете, около 8 години в Европа8

В Google се задават над 1 милиард здравни въпроса всеки ден9

До 2030 г. се очаква хората на възраст над 60 години да допринасят за повече от 50 % от ръста на потребителските разходи** 10

*Данни от САЩ, **в развитите страни

Нов, научен подход за здравословно стареене

Сегашният подход към здравословното стареене е традиционен. С напредването на възрастта ни се препоръчва да приемаме хранителни добавки, за да „допълним“ нещо, което може да ни липсва, като по този начин „реагираме“ на процеса на стареене. Дали обаче това има реално значение за здравето ни и можем ли вместо това да управляваме активно процеса на стареене?

 

Проучвания показват, че физическият упадък на тялото ни започва около 30-годишна възраст, а учени откриха и основните причини за стареенето на клетъчно ниво.3, 4 Епигенетиката — изучаването на това как нашето поведение и околната среда могат да предизвикат промени, които да повлияят на начина, по който работят нашите гени — също ни помага да разберем сложността на процеса на стареене и въздействието на интервенциите, като например хранителните добавки, върху стареенето.5

 

Епигенетичните промени, които настъпват по време на стареенето, означават, че клетките са по-податливи на свързани с възрастта заболявания и влошаване на физиологичните функции. Тези промени обаче са обратими и могат да бъдат модулирани от фактори, включително физиологични стимули, например усещането за допир, което влияе върху простите двигателни умения и силата на захват на ръцете, фактори на околната среда, като диета, физически упражнения и консумация на алкохол.5

 

Използвайки тези нови научни познания, можем да остаряваме по-здравословно от по-ранна възраст. Това е нов план за здравословно стареене, насочен към проактивност и персонализация, които помагат за предотвратяване на стареенето и заболяванията.

 

Healthy aging

 

Проактивен фокус върху превенцията за управление на здравословното стареене

По данни на Healthspan само 20 % от хората се чувстват комфортно да контролират собственото си здраве.11 Въпреки това недостигът на здравни специалисти в световен мащаб означава, че все повече трябва да се справяме с контролирането на собственото си здраве, за да предотвратим заболяванията.12

 

Пандемията от COVID-19 допълнително подчерта необходимостта да поемем отговорност за здравето си, като изследваме първопричините за доброто здраве и прилагаме дългосрочни решения и здравни иновации, които подобряват качеството на живот.

 

Едно от нещата, които улесняват прехода към проактивно контролиране на личното здраве, е валидирането на продукти и услуги за здравословен начин на живот от експерти. Това доведе до по-високо качество на предложенията на компаниите в областите на здравето и здравословния начин на живот, както и до доверието на потребителите да приемат продукт, който вместо посещение при лекар е препоръчан или валидиран от здравен специалист.

 

И тъй като получаваме все повече възможности да поемем отговорност за здравето си, компаниите реагират, като насочват повече научни ресурси към разработването на персонализирани и проактивни решения за здравословно стареене.

Партньорство за успешно здравословно стареене

Експертите обаче са единодушни, че партньорствата — както в сектора на здравеопазването и услугите за здравословен начин на живот, така и между хората и техните доставчици на здравни услуги — са от ключово значение за оптимизирането на този процес.  Еликсирът на здравословното стареене се разработва от различни научни екипи по света, които се фокусират върху различни аспекти на стареенето. Само ако си партнираме и обединим нашите знания и ресурси, можем да създадем решения за здравословно стареене или технологии, които да разгадаят кода на стареенето и да подмладят ежедневното ни здраве и благополучие.

 

Ясно е също така, че макар удължаването на човешкия живот да вълнува учените и технолозите, дълголетието само по себе си вече не е цел. Тъй като експертите продължават да работят заедно, познанията ни за процеса на стареене се задълбочават, а технологиите стават все по-силни, ние все повече се съобразяваме с продължителността на живота си спрямо тази на здравето. Това означава да запазим здравето и качеството си на живот възможно най-дълго, а не да живеем дълго, но с влошено здраве.

Референции: 

 

 1. WHO. Ageing and health. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health (last accessed June 2021)

 2. WHO. Ageing: Global population. Available at: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/population-ageing (last accessed June 2021)

 3. Hall KS, et al.,2017. Physical Performance Across the Adult Life Span: Correlates With Age and Physical Activity. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 72(4):572–578        

 4. DiLoreto R, Murphy CT. 2015. The cell biology of aging. Molecular Biology of the Cell. 26:4524-4531            

 5. Alegría-Torres JA, Baccarelli A, Bollati V. 2011. Epigenetics and lifestyle. Epigenomics. 3(3):267-77

 6. Centres for Disease Control and Prevention. Life expectancy at birth, at 65 years of age, and at 75 years of age, by race and sex: United States, selected years 1900–2007. Available at: https://www.cdc.gov/nchs/data/hus/2010/022.pdf (last accessed June 2021)

 7. Centres for Disease Control and Prevention. National Vital Statistics Report. United States Life Tables. 2018. Available at: https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr69/nvsr69-12-508.pdf (last accessed June 2021)

 8. WHO. 10 facts on healthy ageing in Europe. Available at: https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/data-and-statistics/10-facts-on-healthy-ageing-in-europe (last accessed June 2021)            

 9. The Telegraph. Dr Google will see you now. Search giant wants to cash in on your medical queries. Available at: https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/03/10/google-sifting-one-billion-health-questions-day/ (last accessed June 2021)             

 10. McKinsey & Company. McKinsey Global Institute. Urban World: The Global Consumers to Watch 2016. Available at: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/urbanization/urban%20world%20the%20global%20consumers%20to%20watch/urban-world-global-consumers-full-report.pdf (last accessed June 2021)

 11. Lanzi, Filippo. (May 2021). “Wellness for prevention” - the opportunity for FMCG to deliver population-wide health improvement. The Healthspan Show.

 12. European Commission. Analysis of shortage and surplus occupations 2020. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/22189434-395d-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en (last accessed June 2021)

PP-OTH-BG-0025-1

6 min read