Информация относно личните данни

A. Информация относно личните данни

 

С настоящия документ Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, ул. Резбарска 5, София 1510, България (наричано по-долу “нас”, “наш” или “ние”) желае да Ви предостави информация относно начина, по който боравим с Вашите лични данни за конкретните цели, както е посочено по-долу.

 

 1.  Обработване на лични данни

Освен ако не е предвидено друго в следващите раздели, правното основание за обработване на Вашите лични данни произтича от факта, че то е необходимо с оглед нашите легитимни интереси да популяризираме продуктите и услугите си (чл.6 (1)(е) от Общия регламент относно защитата на личните данни:

 

  1.  Управление на отношенията с клиентите

Поддържаме система за управление на отношенията с клиентите, където съхраняваме Ваши лични данни:

   • Данни за контакт”: Тази категория лични данни включва, например, Вашето име, адрес, телефонен/ факс/ мобилен номер, имейл или друга информация за онлайн контакт. Получаваме Данни за контакт от нашите индивидуални служебни контакти с Вас или от доставчици на търговски данни, както и от публично достъпни източници, например интернет страници. Използваме Вашите Данни за контакт, за да рекламираме продуктите и услугите си, както и да изпращаме спешна медицинска информация относно нашите продукти.
   • Анализ на отношенията с клиента: В случай че закупите продукти от нас или се възползвате от нашите услуги ние съхраняваме Вашата история като клиент. Използваме тази информация, за да можем да разберем по-добре Вашите интереси и за да Ви информираме за нашите продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас. Освен това, ние документираме и анализираме нашите индивидуални контакти с Вас с цел непрекъснато да подобряваме опита Ви с наши продукти и услуги. Това може да включва темите, обсъждани с Вас и Вашия интерес по отношение на тях. Ва тази връзка може, също така, да получаваме информация за Вашите интереси от доставчици на търговски данни.
   • Подобряване на взаимодействието с клиента: За да управляваме взаимодействието с Вас по ефективен начин и за да подкрепяме успешното пазарно развитие на нашите продукти и услуги ние се опитваме да разберем от кои научни/медицински теми се интересувате или участвате. Тази категория лични данни се основава на нашите собствени данни или опит или се предоставя от агенции за пазарни проучвания или доставчици на търговски данни и обхваща напр. информация за Вашата област на медицинска експертиза, Вашите научни дейности, като публикуване на научни статии, участие в изследователски проекти и професионални конгреси.

 

б. Извършване на маркетингови проучвания

Работим с напълно независими агенции за маркетингови проучвания, които от наше име провеждат маркетинг изследвания на пазара в световен мащаб, фокусирани върху нашите научни интереси и продукти. Възможно е да споделим   Вашите   Данни   за   контакт   с   тези   агенции                  за            маркетингови проучвания, за да провеждат проучвания на пазара, специфични за нашите клиенти.

 

в. Изпращане на маркетингови/ медицински съобщения

Възможно е да използваме Вашите Данни за контакт, за да комуникираме с Вас чрез телефонни обаждания, директна поща, имейл или други средства за електронна комуникация (например факс, съобщения в интернет страници, текстови съобщения, съобщения в месинджър приложения или дистанционен детайлинг/ вкл. услуги за клиенти по заявка), за да доставяме маркетингови/ медицински съобщения. Може да използваме маркетингови/медицински съобщения, за да предоставяме информация относно услуги, продукти или събития, свързани с Вашите медицински интереси или за да събираме обратна връзка за нашите продукти и услуги. Това може да включва показване на персонализирани реклами, съобразени с Вашите интереси, на нашите или на други уебсайтове и приложения. Независимо от това обаче, маркетинговите/ медицинските съобщения по имейл или други електронни средства за комуникация („Електронни маркетингови/ медицински комуникации”), както и чрез телефонни обаждания се осъществяват, ако дадете съгласие за това, (чл.6 (1)(а) от Общия регламент относно защитата на личните данни.

 

г. Анализиране на използването на нашите Електронни маркетингови/ медицински комуникации от Ваша страна

За да персонализираме своите Електронни маркетингови/ медицински комуникации, така че да отговарят на Вашите нужди и предпочитания и в зависимост от Вашето съгласие, ние анализираме начина, по който използвате нашите Електронни маркетингови/ медицински комуникации, например дали сте отворили и как сте използвали нашата Електронна маркетингова/ медицинска комуникация (например, върху кои връзки сте кликнали).

 

д. Обработване на Вашите покупки

      В случай, че направите поръчка за покупка към нас, ние обработваме информацията за контакт и Вашата платежна информация, за да обработим поръчката Ви за покупка, включително организирането на доставката до Вас. Правното основание за обработването е сключването и изпълнението на договор за покупка на поръчаните стоки или услуги, чл. 6, (1)(б) от Общия регламент относно защита на личните данни. Ако решите да платите по сметка, т.е. ние предоставяме нашите продукти или услуги преди плащането, извършваме кредитна проверка, за да се предпазим от неизпълнение на плащания, чл. 6(1)(е) от Общия регламент за защита на личните данни.

 

 1.  Предаване на лични данни

 

 1. 2.1 Обработване по поръчка

   a. Използваме специализирани доставчици, които ни помагат да предоставяме услугите си. Тези доставчици са внимателно подбрани и подлежат на редовен контрол от наша страна. Въз основа на съответните договори за обработване на лични данни, те ще обработват личните Ви данни единствено съгласно нашите указания и при строго спазване на нашите директиви.

 1. 2.2 Трети страни

Ние предаваме или осигуряваме достъп до Вашите лични данни на трети страни при следните обстоятелства:

а. Възможно е да споделим Вашите Данни за контакт с напълно независими агенции за маркетингови проучвания, както е описано в 1. б.

б. Възможно е да предаваме Вашите горепосочени лични данни на други свързани лица на Байер. Независимо от това, други свързани лица на Байер ще Ви изпращат директно съответните маркетингови/ медицински съобщения по имейл или друго електронно средство, единствено ако дадете съгласие по- долу.

в. Може, също така, да прехвърлим горепосочените лични данни на други партньори, които трябва да участват в управлението на услуга или комуникация с Вас, напр. хотели или туристически агенции.

г. Вашите данни могат частично да бъдат прехвърлени и обработвани в държави извън Европейското икономическо пространство („ЕИП”), които може да имат по-ниски нива на защита на личните данни, отколкото европейските страни. Когато е необходимо, ние ще осигурим достатъчно ниво на защита на Вашите данни, например чрез сключване на конкретни договори със съответния вносител на данни. Такива прехвърляния на данни се извършват само в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

 

 

 1.  Период на задържане на лични данни

Ние задържаме лични данни, единствено докато това е необходимо с цел продължителни клиентски отношения с Вас.Като правило Вашите лични данни ще бъдат автоматично архивирани за 3 години след изтичане на 2-годишен срок при липса на активност, след което ще бъдат изтрити. Това не се прилага, т.е. съхраняваме данните Ви за различен период ако е предвидено друго в закона (например, във връзка с изпълнение на договор, сключен с Вас, висящо съдебно производство или съгласно приложимите данъчни закони).

 

    4. Информация относно Вашите права

Вие разполагате по правило със следните права, в зависимост от приложимите закони за защита на личните данни:

 

 1. а. Право на информация относно и достъп до личните Ви данни, съхранявани от нас;
 2.  
 3. б. Право да искате коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните Ви данни;
 4.  
 5. в.Право да възразите срещу обработване, поради причини, свързани с наши легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако ние докажем, че съществуват защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
 6.  
 7. г. Право на преносимост на данните;
 8.  
 9. д. Право на подаване на оплакване пред орган за защита на данните;
 10.  
 11. е. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

 

Ако желаете да упражните своите права, моля, адресирайте искането си до Байер България ЕООД, ул. Резбарска 5, София 1510, България, или се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на посочения тук физически адрес и на data.protection.bg@bayer.com.