КюърВак и Байер обединяват усилията си за ваксина-кандидат срещу COVID-19 - CVnCoV

• Компаниите сключват споразумение за сътрудничество и услуги
• Байер ще подкрепя КюърВак в много области, включително разработване и доставка на CVnCoV
• КюърВак ще се възползва от опита и изградената инфраструктура на Байер

 

 

Берлин и Тюбинген, Германия / Бостън, САЩ, 7 януари 2021 г. - Байер подписа споразумение за сътрудничество и услуги с КюърВак НВ (Nasdaq: CVAC), биофармацевтична компания, която разработва нов клас преобразуващи лекарствени продукти, базирани на информационна (матрична) рибонуклеинова киселина (mRNA). Съгласно условията на споразумението, Байер ще подкрепи по-нататъшното разработване, снабдяване и операции на ключови територии на кандидата за ваксина срещу COVID-19 на КюърВак - CVnCoV. За тази цел Байер ще допринесе със своя опит и изградена инфраструктура в области като клинични операции, регулаторни дейност, лекарствена безопасност, медицинска информация, верига за доставки, както и подкрепа в избрани държави.

 

„Необходимостта от ваксини срещу COVID-19 е огромна. Ето защо се радваме, че можем да предоставим значителна подкрепа на КюърВак – лидер в РНК технологията (mRNA) при по-нататъшното развитие и предлагане на своя кандидат за ваксина срещу COVID-19“, каза Стефан Улрих, член на Управителния съвет на Байер АГ и Президент на Фармацевтични продукти в Байер. „Ние се ангажираме да предоставим нашите ресурси и мрежи, за да помогнем за прекратяване на тази пандемия.“

 

„Много се радваме да обединим усилията си с Байер, чийто опит и инфраструктура ще ни помогнат да направим нашия кандидат за ваксина CVnCoV още по-бързо достъпен до възможно най-много хора“, каза д-р Франц-Вернер Хаас, Главен изпълнителен директор на КюърВак. „Въз основа на положителните данни, които видяхме досега за CVnCoV, сега имаме и друг силен партньор на наша страна, който да достави ваксината на хората, които се нуждаят от нея, след получаването на необходимите регулаторни одобрения.“

Въз основа на споразумението за сътрудничество, КюърВак ще бъде притежател на разрешението за употреба на продукта, докато Байер ще окаже подкрепа с дейности в държавите в рамките на Европейския съюз и избрани допълнителни пазари. Байер има допълнителни възможности да стане притежател на разрешение за употреба на други пазари, извън Европа. Компаниите планират да обединят силните си страни, за да може КюърВак да бъде в състояние да доставя стотици милиони дози CVnCoV по целия свят, след като бъдат получени одобрения. Заедно двете компании се стремят да допринесат значително за спирането на пандемията от COVID-19.

В момента КюърВак разширява партньорската си мрежа за разработване, производство и разпространение на своята кандидат-ваксина. През ноември 2020 г. компанията обяви, че ще разшири европейската си производствена мрежа, като работи и с компаниите Вакер и Фарева. На 14-ти декември 2020 г. компанията постигна още един крайъгълен камък в развитието на CVnCoV със старта на своята глобална ключова фаза на изпитване 2b/3.

 

 

 

За Байер

 

Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следстие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създава стойност и увеличава потенциала си за печалбa, чрез иновации и растеж. Байер се ангажира с принципите на устойчивото развитие, а марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2019 г. в Групата работят около 104 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 43.5 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.9 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност на 5.3 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.

 

За КюърВак  

CureVac е глобална биофармацевтична компания в областта на  информационна (матрична)  РНК (mRNA) технологиите , с повече от 20 години опит в разработването и оптимизирането на универсалната биологична молекула за медицински цели. Принципът на собствената технология на КюърВак е използването на нехимично модифицирана РНК като носител на данни, за да инструктира човешкото тяло да произвежда собствени протеини, способни да се борят с широк спектър от заболявания. Въз основа на собствената си технология, компанията е изградила клинично портфолио в областите на профилактичните ваксини, антитуморните терапии, терапиите с антитела и лечението на редки заболявания. Първоначалното публично предлагане на КюърВак е в нюйоркския Nasdaq през август 2020 г. Централата на компанията е в Тюбинген, Германия като нея работят повече от 500 души в Тюбинген, Франкфурт и Бостън, САЩ. Допълнителна информация на www.curevac.com.

 

Контакт за медии в КюърВак:

Торстен Шюелер, +49 7071 9883-1577

Email: thorsten.schueller@curevac.com

 

Контакт за въпроси от инвеститори в КюърВак:

Др. Сара Факи, +49 7071 9883-1298

Email: Sarah.fakih@curevac.com

 

Контакт в Байер:

Астрид Кранц, +49 30 468-12057

Email: astrid.kranz@bayer.com

 

Ане Йоргал, +49 30 468-14565

Email: anne.jorgal@bayer.com

 

За въпроси от инвеститори в Байер:

Bayer Investor Relations Team, +49 214 30-72704

Email: ir@bayer.com

www.bayer.com/en/investors/ir-team

 

ak               (2021-0003E)

 

 

Изявления за бъдещи събития на Байер

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.

 

Изявления за бъдещи събития на КюърВак 

Това съобщение за пресата съдържа изявления, които представляват „прогнозни изявления“, тъй като този термин е дефиниран в Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа на САЩ от 1995 г., включително изявления, които изразяват мненията, очакванията, убежденията, плановете, целите, предположенията или прогнозите на CureVac ( „компанията“) относно бъдещи събития или бъдещи резултати, за разлика от изявления, които отразяват исторически факти. Примерите включват обсъждане на стратегиите на компанията, планове за финансиране, възможности за растеж и растеж на пазара. В някои случаи можете да идентифицирате такива прогнозни изявления по терминология като „предвиждам“, „възнамерявам“, „вярвам“, „оценявам“, „планирам“, „търся“, „проект“ или „очаквам“, „ може, „ще“, „би“, „би могъл“, „потенциален“, „възнамеряващ“ или „би трябвало“, негативът на тези термини или подобни изрази. Прогнозни изявления се основават на настоящите вярвания и предположения на ръководството и на информацията, която понастоящем е на разположение на компанията. Въпреки това, тези прогнозни изявления не са гаранция за ефективността на компанията и не трябва да разчитате излишно на такива изявления. Прогнозните изявления са обект на много рискове, несигурности и други променливи обстоятелства, включително отрицателни световни икономически условия и продължаваща нестабилност и нестабилност на световните финансови пазари, възможност за получаване на финансиране, възможност за провеждане на настоящи и бъдещи предклинични проучвания и клинични изпитвания, време, разходи и несигурност на регулаторното одобрение, разчитане на трети страни и партньори за сътрудничество, способност за комерсиализация на продукти, способност за производство на всякакви продукти, възможни промени в действащото и предложеното законодателство, регулации и правителствени политики, натиск от нарастващата конкуренция и консолидация в компанията индустрията, ефектите на пандемията COVID-19 върху бизнеса на компанията и резултатите от операциите, способност за управление на растежа, разчитане на ключов персонал, разчитане на защита на интелектуалната собственост, способност за осигуряване на безопасност на пациентите и колебания на оперативните резултати поради ефект на обменните курсове или o други фактори. Подобни рискове и несигурности могат да доведат до неточност на изказванията и читателите се предупреждават да не разчитат ненужно на такива твърдения. Много от тези рискове са извън контрола на компанията и биха могли да доведат до съществени различия в действителните й резултати от тези, за които е смятал, че ще настъпят. Прогнозните изявления, включени в това съобщение за пресата, са направени само към датата на настоящото. Компанията не поема и по-специално отказва да задължава да актуализира всякакви такива изявления или публично да обявява резултатите от всякакви ревизии на такива изявления, за да отразява бъдещи събития или събития, освен ако това се изисква от закона.

За допълнителна информация, моля, направете справка с докладите и документите на компанията, подадени до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC). Можете да получите тези документи, като посетите EDGAR на уебсайта на SEC на www.sec.gov.