Байер подпомага борбата с пандемията от коронавирус в България с дарение към Министерство на здравеопазването

София08.05.2019г. - Разпространението на COVID-19 продължава да е сериозно предизвикателство с голям брой на заразените и много здравни специалисти и работници изложени на ежедневен риск. В светлината на тази глобална криза, Байер подпомага редица държави за лечение на пациенти, както и за облекчаване на натиска върху претоварените здравни системи чрез свои продукти, техническо оборудване, парични дарения, обмен на знания и доброволчество от страна на служители. 

 

Pic

В България Байер дарява 48 900 лева на Министерство на здравеопазването за подпомагане на болничното лечение на граждани, заболели от COVID-19 на територията на страната.

 

„Тази неочаквана ситуация ни поднесе ценен урок по всеотдайност и хуманност. Благодарим от цялото си сърце на медицинските специалисти в България, които са пример за достойно поведение и въплъщение на тези ценности. И оставаме с вяра, че се нашата подкрепа ще допринесе по най-ефективния начин за общественото здраве.“ Каза Екатерина Карпузова, Управител на Байер България и Търговски директор Фармацевтични продукти. 

 

Нашата цел е в този труден момент да подкрепим усилията за грижа и превенция на населението, включително медицинските специалисти, които са на първа линия. Байер ще продължи да разглежда възможности за оказване на помощ на обществото, както и да се фокусира в осигуряване на непрекъснат достъп до продуктите и животоспасяващите си медикаменти за всички пациенти, лекари и земеделци в България, както в цял свят. 

 

Повече информация за дейностите на Байер по отношение на пандемията COVID-19 по света може да намерите тук.

 

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следстие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създава стойност и увеличава потенциала си за печалбa, чрез иновации и растеж. Байер се ангажира с принципите на устойчивото развитие, а марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2019 г. в Групата работят около 104 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 43.5 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.9 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност на 5.3 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.

 

За контакт

Мария Попова,

Корпоративни комуникации

Emailmariya.popova@bayer.com

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.