Серчин Гирей поема управлението на Байер от Паскал Касекуел

Серчин Гирей е новият Старши представител на Байер зa Румъния, България и Молдова и Управляващ директор на Байер Румъния, с което допълва текущите си отговорности като Финансов директор на Групата държави

 

imageСофия, 02.06.2020г. - От 1-ви юни 2020 г. Серчин Гирей поема ръководството на Байер за Румъния, България и Република Молдова от предшественика й Паскал Касекуел, който ще продължи дейността си като Ръководител на веригата за доставки в Европа, Близкия изток и Африка за бизнес направлението КропСайанс.

 

Серчин се присъединява към групата държави през септември 2017 г. и оттогава ръководи финансовите функциите в трите държави. Серчин притежава диплома по Бизнес администрация и контролинг от Германия. Тя започва кариерата си в Байер през 1999 г. в „Счетоводство и финанси“ в Турция. През 2008 г. става ръководител на „Групово отчитане“ за Байер Турция и след 2 успешни години на тази позиция продължава професионалното си развитие в Байер АГ в Германия в „Корпоративни финанси - координация на държавите от регион Европа“. През 2013 г. Серчин се завърща в Турция и от 2014 г. ръководи счетоводния екип.

 

„Това е време на промяна за всички нас, включително за Байер, но ние можем да гледаме напред с увереност, защото нашите основи са много солидни. Байер е лидер в областта на науките за живота и ще продължи да обслужва фермери, пациенти и здравни специалисти в Румъния, България и Република Молдова чрез своите направления КропСайанс, Фармацевтични продукти и Безрецептурни продуки. Само няколко компании са позиционирани като Байер така, че да допринасят както за подобряване на човешкото здраве, така и за изхранването на нарастващото световно население. Нашата компания се стреми към своите цели за устойчиво развитие със същата всеотдайност, коята полага и за постигането на финансовите си цели. Ще останем верни на нашата визия, особено сега, когато сегашната криза увеличи значимостта на нашите дейности в секторите на земеделието и здравеопазването за цялата общественост.“, коментира Серчин по повод назначението си.

 

Устойчивост и резултати в групата държави Румъния, България и Молдова

Местните операции на Групата държави достигнаха оборот от над 335 милиона евро през 2019 г., от които направление КропСайанс има 62%, Фармацевтични продукти – 27%, а Безрецептурни продукти – 11%. С производствената база за семена в Синещ, Румъния, износът на семена на Байер за 2019 година достигна над 65 милиона евро. За Байер в трите държави работят над 480 служители, а основните офиси са в Букурещ и София.

 

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следстие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създава стойност и увеличава потенциала си за печалбa, чрез иновации и растеж. Байер се ангажира с принципите на устойчивото развитие, а марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2019 г. в Групата работят около 104 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 43.5 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.9 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност на 5.3 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.

 

За контакт

Мария Попова

Email: mariya.popova@bayer.com

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.