Байер обяви, че кандидатстването за третите годишни международни награди за иновации в областта на прецизната онкология за пациенти е отворено

•    Фокусът на наградите за 2023 г. е върху онкологични заболявания при деца
•    Ще бъдат отпуснати две безвъзмездни субсидии в размер на 50 000 щатски долара, всяка за насърчаване на иновациите и сътрудничеството, насочени към подобряване на достъпа до прецизни онкологични грижи и преодоляване на неравнопоставеността на децата с рак в световен мащаб
•    Неправителствени организации, включително групи за защита на правата на пациентите и здравни организации от цял свят, са поканени да кандидатстват

Precision Oncology Patient Innovation Awards

 

Байер обяви, че третите годишни награди за иновации в областта на прецизната онкология вече са отворени за кандидатстване. През последните две години бяха подадени над 50 кандидатури за проекти, които имат за цел да насърчат иновациите и да улеснят достъпа до прецизна диагностика и лечение на онкологични заболявания, както и да предоставят насоки за лечението и грижите и да подобрят резултатите.

 

Отразявайки постоянния глобален ангажимент на Байер към онкоболните и прецизната онкология, наградите за 2023 г. имат за цел да ускорят инициативи, насочени към подобряване на достъпа до прецизни онкологични грижи и преодоляване на неравнопоставеността на децата с онкологични заболявания по света.

 

Тази година ще бъдат отпуснати две безвъзмездни субсидии в размер на 50 000 щатски долара всяка, които ще бъдат разделени в две категории: субсидия за неправителствена пациентска организация и субсидия за неправителствена здравна организация. Организациите от цял свят, които отговарят на условията, са поканени да подадат кандидатури до 15 юни 2023 г. Безвъзмездните субсидии ще подкрепят новаторски програми, насочени към подобряване на достъпа до изследване на биомаркери, наричано също и геномно изследване, при педиатрични онкологични заболявания, при които има по-голяма вероятност от геномни промени, и при които пациентите са изправени пред значителни неудовлетворени медицински нужди.

 

Насърчават се програми за сътрудничество, както и подкрепа за разширяване на съществуващи програми. Кандидатурите ще бъдат разгледани от независима експертна група извън Байер, съставена от представители на изследователски и пациентски общности.

 

Прецизната онкология е развиваща се област на научните изследвания, в която раковите заболявания се изследват и лекуват в съответствие с техния уникален ДНК отличителен белег. Байер има важна роля в тази сфера чрез разработването на възможности за лечение и програми за пациенти, както и с ангажимент да продължи усилията си  в името на световната общност на хората с онкологични заболявания.

 

Изследването на биомаркери в онкологията се използва за идентифициране на уникални промени в генома или промени в раковите клетки, които определят поведението на тумора и причините за неговия растеж. Тези знания могат да помогнат на лекарите да препоръчват терапии, които са одобрени или са предмет на клинични изпитвания, въз основа на конкретната идентифицирана промяна.

 

За детайли относно наградите и начина на кандидатстване, моля, посетете: https://www.precisiononcologyawards.com/

 

За онкологията в Байер

Целта на Байер е да предоставя „наука за по-добър живот“ чрез разработване на портфолио от иновативни терапии. Компанията има голямо желание и решимост да разработва иновативни лечения, които помагат за подобряване и удължаване на живота на хората, живеещи с онкологични заболявания. Онкологичният франчайзинг на Байер включва шест продукта, предлагани на пазара, за различни показания и редица съединения на различни етапи от клинично разработване. Байер съсредоточава изследователските си дейности върху първокласни иновации в следните научни области: прецизна молекулярна онкология, таргетни алфа-терапии и имунна онкология. В тези области на има редица терапии за рак на простатата, които се предлагат на пазара или са в процес на разработване, като целта им е удължаване на преживяемостта и ограничаване на нежеланите реакции по време на различните стадии на болестта. Друг ключов акцент за Байер са иновативните прецизни онкологични лечения с одобрен инхибитор на TRK, разработени изключително за лечение на тумори с генна фузия на NTRK, онкогенният водещ фактор за растежа и разпространението на тумора. Подходът на компанията към изследванията приоритизира целите и пътищата, които имат потенциала да повлияят на начина на лечение на раковите заболявания.

 

 

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областта на природните науки относно здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората и планетата, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следствие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. Байер се ангажира да стимулира устойчиво развитие и да генерира положително въздействие с бизнесите си. В същото време Групата цели да създава стойност и да увеличава потенциала си за печалба, чрез иновации и растеж. Марката Байер означава доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2022 г. в Групата работят около 101 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 50.07 млрд. евро. Разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 6.2 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com

COR-UN-ONC-BG-0001-1