Байер участва в „Базар на професиите“ с представяне на професията агроном

Базар на професиите 2022г

Байер България участва с представяне на професията агроном в осмото издание на „Базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Базарът е ежегодна инициатива, която представя на ученици различни професии под формата на презентации и изложение с цел подкрепа в ранното кариерно ориентиране. Компании и порфесионалисти от различни сфери разказаха от първо лице на младите хора какво предсталяват ключови професии и какви са съвременните изсквания и тенденции за развитие в тях по време на двата дни на инициативата. Професията агроном, която е от стратегическо значение в световен мащаб от гледна точка на приноса към произовдството и опазването на храната, бе представена от Радко Христов, Продуктов мениджър в Кроп Сайанс в Байер България. 

 

„Работата на агронома е свързана с грижа за сигурността на прехраната на човечеството, което всеки ден иска да се храни с по-качествени храни, да има вода, дрехи и да живее в безопасност. За да се осигури всичко това, не е необходимо само да произвеждаме. Необходимо е да произвеждаме 4-5 пъти повече от една и съща земя, като в същото време да я пазим и да я поддържаме здрава. За тази цел, трябват иновации и нови подходи, които да бъдат продуктивни и безопасни за човека. Изборът на това какво ще се използва от бъдещите земеделци и агрономи е в ръцете на продуктовите мениджъри, какъвто съм аз. Ние сме хората, които в екип избират бъдещите иновации, които да увеличат продуктивността на земята и в същото време да я запазят“, каза Радко Христов по време на представянето в София ТехПарк. 

Базар на професиите 2022г

Какво представлява професията на агронома, защо тя е ключова в световен мащаб и какви са възможностите за развитие?

Какво представлява професията на агронома, защо тя е ключова в световен мащаб и какви са възможностите за развитие?

00:00

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областите на здравеопазване и хранене. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората и планетата, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следствие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. Байер се ангажира да стимулира устойчиво развитие и да генерира положително въздействие с бизнесите си. В същото време Групата цели да създава стойност и да увеличава потенциала си за печалба, чрез иновации и растеж. Марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2021 г. в Групата работят около 100 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 44.1 млрд. евро. Разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 5.3 млрд. евро. За повече информация посетете  www.bayer.com