Zrozumieć świat trochę lepiej

Zainspiruj się nauką

lab1-small.jpg Radość poznawania świata, odkrywania mechanizmów, rozumienia procesów. Miejsce fascynacji nauką i techniką. Firma Bayer dzieli się najnowszymi osiągnięciami w zakresie ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

 

Innowacyjność, odwaga myślenia, wychodzenie poza schematy – to wartości, które Bayer promuje w swoim otoczeniu. W tym celu w październiku 2012 roku powstał Baylab – multimedialny salon popularno-naukowy.

 

Poprzez Baylab chcemy, by młodzi ludzie uwierzyli, że mogą naprawdę wiele osiągnąć. Wiara we własne siły, podparta zainteresowaniami, jest ważna nie tylko dla nich, ale i dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki. Dzielimy się wiedzą, by nasi goście poznawali najnowsze dokonania naukowe i ich zastosowanie w praktyce.

 

lab2-small.jpg W Baylab można nauczyć się poprzez zabawę, wziąć udział w grach i przyjrzeć się z bliska zjawiskom chemicznym, fizycznym i biologicznym. Organizowane są tu warsztaty, familijne spotkania z nauką, debaty popularno-naukowe.