Service Center Gdansk

Centrum Usług Biznesowych

 

Gdańsk zajmuje ważne miejsce w naszej europejskiej strategii

W Gdańsku stworzyliśmy Service Center Gdańsk - centrum usług biznesowych firmy Bayer. Gdańsk to ważne miejsce w europejskiej strategii firmy Bayer. Centrum zatrudnia około 400 osób, które w międzynarodowym środowisku, posługując się 15 językami, wspierają pracowników, klientów oraz kontrahentów firmy Bayer. W ramach globalnej sieci, Shared Service Center Delivery Network, Centrum obsługuje oddziały naszej firmy dla ponad 20 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Centralnej.

Centrum posiada – unikatowe w skali Polski - certyfikaty ISO9001:2015 (System Zarządzania Jakością) i 22301 (Zarządzanie Ciągłością Działania).


Nasze plany rozwoju

Głównym obszarem działalności Service Center Gdańsk jest księgowość. Rozszerzamy portfolio usług o innowacyjne procesy z obszarów m.in. zakupów, obsługi klienta, kontrolingu czy usług dla pracowników. Do 2020 roku planujemy zwiększyć liczbę pracowników gdańskiego Centrum o 20%.

Centralizacja, standaryzacja i automatyzacja procesów w globalnej sieci centrów serwisowych przynosi zwiększenie wydajności i wzrost konkurencyjności. Dzięki temu firma Bayer może w elastyczny sposób realizować strategiczne i ambitne decyzje o globalnym zasięgu.