Doroczny laur kardiologiczny przyznany

A nurse is putting a stethoscope on an elderly man's chest.

Warszawa / Rzeszów, grudzień 2023 – Dr hab. n. med. Piotr Futyma, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, został laureatem tegorocznej nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – uznawanej za najważniejsze polskie wyróżnienie w tej dziedzinie. To nagroda indywidualna, przyznawana za oryginalne osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej, udokumentowane pracami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych.

 

Nagrodę przyznano za cykl prac pt. „Zastosowanie ablacji bipolarnej w leczeniu arytmii opornych na ablację klasyczną wraz z wdrożeniem dedykowanego przyrządu”. Laureat kompleksowo scharakteryzował w nich innowacyjne metody ablacji bipolarnej – techniki stosowanej w leczeniu arytmii opornych wobec klasycznych metod. Prof. Futyma był jednym z pionierów stosowania tej metody, a elementem jego autorskiego rozwiązania jest urządzenie o nazwie "Dr. Futyma Bipolar Ablation Adapter”. Metodę, opracowaną przez laureata, wdrożono w Polsce i wiodących ośrodkach na świecie, m.in. w Austrii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Malezji, Niemczech, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

 

– Jestem zaszczycony otrzymaniem tej prestiżowej nagrody od szacownego grona Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to wyraz uznania za wspólne wysiłki i zaangażowanie w rozwój opieki nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi – mówi prof. Piotr Futyma – Jestem wdzięczny za wsparcie mojej rodzinie, współpracownikom z Centrum Rytmu Serca im. św. Józefa w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także całej społeczności medycznej. Ta nagroda motywuje mnie do dalszych prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie elektrofizjologii serca i ablacji arytmii, czego ostatecznym celem jest poprawa efektów leczenia pacjentów. Składam podziękowania wszystkim, dzięki którym mogłem otrzymać tę nagrodę.

 

Prof. Piotr Futyma jest kardiologiem i elektrofizjologiem, specjalistą w zakresie inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca – o imponującym dorobku naukowym i zawodowym. Jest autorem 3 patentów, ponad 50 publikacji i przeszło 40 materiałów z kongresów. Jest recenzentem wielu uznanych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, pełni ponadto funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma HeartRhythm Case Reports. Należy do wielu organizacji, m.in. Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Heart Rhythm Society, European Society of Cardiology oraz European Heart Rhythm Association. Jest laureatem licznych nagród za swoje osiągnięcia.

 

Prof. Piotr Futyma związany jest z Rzeszowem, gdzie wykłada na uniwersytecie (w Kolegium Nauk Medycznych) oraz praktykuje w Centrum Rytmu Serca im. św. Józefa, NZOZ Luxmed Rzeszów. Wśród jego osiągnięć jest m.in. wykonanie pierwszej w regionie ablacji u ciężarnej pacjentki (w 2017 roku).

 

Laureata nagrody Prezesów PTK ogłoszono podczas Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu. Ogromnemu prestiżowi towarzyszy nagroda finansowa, fundowana przez firmę Bayer, w wysokości 5.000 euro.

 

– Gratuluję prof. Piotrowi Futymie otrzymania nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Życzymy Laureatowi kolejnych sukcesów w propagowaniu jego innowacyjnej metody – mówi Holger Pfeiffer, Prezes Bayer Sp. z o.o. – Zarazem jesteśmy dumni, że Bayer już od przeszło dwóch dekad honoruje najwybitniejsze osobowości polskiej kardiologii. Ich innowacyjność i pasja idealnie współgrają z misją naszej firmy: „Health for All, Hunger for None”.


O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2022 Grupa zatrudniała około 101 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła  50,7 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 6,2 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

Kontakt:
/// Monika Lechowska–Wróbel, Head of Communication CEE, Bayer Sp. z o.o.
E–mail: monika.lechowska@bayer.com

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.