KLAUZULA INFORMACYJNA

Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158 (,,Bayer”), jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) informuje Pana/Panią, iż:

 

  1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość, to jest komunikacji pomiędzy Bayer a Panem/Panią;
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda;
  3. Pana/Pani dane mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewniamy wystarczające bezpieczeństwo Pana/Pani danych m.in. poprzez zawieranie szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane;
  4. Zapytanie przekazywane poprzez formularz służy do wygenerowania e-mail kierowanego do osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji;
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
  8. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do Inspektora Danych Osobowych na adres Privacy.Poland@bayer.com lub pisma do siedziby firmy Bayer Sp. z o.o. mieszczącej się pod adresem  Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.
  9. Więcej informacji o naszej Polityce Prywatności może Pan/Pani uzyskać pod adresem: www.bayer.com.pl/pl/polityka-prywatnosci.php