Bayer wstrzymuje realizację wizyt w placówkach ochrony zdrowia

Warszawa, 13 marca 2020 – Firma Bayer, w odpowiedzi na zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i rekomendacje Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, wstrzymała do odwołania realizację bezpośrednich wizyt swoich pracowników we wszystkich placówkach ochrony zdrowia w Polsce.

 

Firma Bayer, realizując zasady własnej polityki odpowiedzialności społecznej oraz w odpowiedzi na rekomendacje władz państwowych, wprowadziła tryb pracy zdalnej dla pracowników terenowych w Polsce.

 

Firma Bayer pozostaje w pełni aktywna operacyjnie, a kontakt z jej pracownikami możliwy jest za pośrednictwem kanałów komunikacji zdalnej: elektronicznej i telefonicznej. Zasady te, obowiązujące od 12 marca br., pozostaną w mocy tak długo, jak będzie to niezbędne.

 

Firma Bayer na bieżąco monitoruje sytuację i zalecenia odpowiednich instytucji i władz, deklarując pełną współpracę na rzecz ograniczania zagrożeń, wynikających z epidemii koronawirusa.