Polityka Prywatności / Podpis wydawcy

Niniejszy dokument zawiera odpowiednie postanowienia, które stanowią część kanału w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) jako Polityka prywatności oraz Podpis wydawcy.

 

Polityka Prywatności

Kanał mediów społecznościowych Facebook jak i Instagram (zwany dalej „kanałem mediów społecznościowych”) jest administrowany przez firmę Bayer Sp. z o.o. (zwaną dalej „my”). Więcej informacji na temat administratora kanału mediów społecznościowych umieszczono w podpisie wydawcy.

 

A. Przetwarzanie danych osobowych

Naszym celem jest przekazanie informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych osób korzystających z naszego kanału mediów społecznościowych. Jeżeli w kolejnych rozdziałach nie wskazano inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność udostępnienia konkretnych funkcjonalności kanału mediów społecznościowych, wybranych przez osobę, której dane dotyczą (art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

I. Korzystanie z naszego kanału mediów społecznościowych

 

I.1. Korzystanie z funkcji komentowania, przesyłania wiadomości lub czatu
Można się z nami skontaktować bezpośrednio, korzystając z funkcji komentowania, wysyłania wiadomości lub czatu dostępnego na kanale mediów społecznościowych. Przekazane w ten sposób informacje przetwarza się wyłącznie do celów udzielenia odpowiedzi, chyba że w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wskazano również inne cele.

 

I.2. Informacje na temat działań niepożądanych i reklamacji
Przeznaczeniem kanału mediów społecznościowych nie jest komunikacja w zakresie działań niepożądanych, braku efektu leczniczego, błędów w stosowaniu leków, wyrobów z szarej strefy/sfałszowanych produktów leczniczych, stosowania leku w sposób nieprawidłowy czy wykraczający poza wskazania rejestracyjne, reklamacji czy innych kwestii odnoszących się do bezpieczeństwa lub jakości produktów firmy Bayer. W razie chęci zgłoszenia działań niepożądanych lub reklamacji, prosimy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia (np. lekarzem lub farmaceutą), lokalnym organem służby zdrowia, lub wykorzystać w tym celu naszą stronę internetową.

 

Jeżeli mimo to otrzymamy zgłoszenie dotyczące działań niepożądanych lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa lub jakości produktów firmy Bayer, będziemy prawnie zobowiązani do udzielenia odpowiedzi, i być może będziemy musieli się z Państwem skontaktować w celu uzyskania wyjaśnień. Następne będziemy zobligowani do powiadomienia właściwych organów służby zdrowia o zgłoszonych przez Państwa problemach. W związku z powyższym, udzielona przez Państwa informacja może zostać przekazana dalej w formie poddanej pseudonimizacji, tzn. nie przekażemy żadnej informacji, która mogłaby umożliwić bezpośrednią identyfikację Państwa tożsamości. Być może będziemy również zobowiązani do przesłania powiadomienia poddanego pseudonimizacji do innych spółek należących do naszej grupy, w zakresie, w którym są one odpowiedzialne za powiadomienie właściwych dla nich organów służby zdrowia.

 

Oświadczenie dotyczące prywatności danych gromadzonych w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów firmy Bayer dostępne jest pod tym linkiem

 

I.3. Korzystanie z przycisku „Lubię to”
Każda osoba wciskając przycisk „Lubię to” przesyła dane do dostawcy platformy, który z kolei przekazuje nam łączne informacje na temat średniego wieku, miejsca zamieszkania, płci, języka i aktywności wszystkich użytkowników, którzy wcisnęli przycisk „Lubię to” na naszym kanale mediów społecznościowych. Nigdy nie otrzymujemy informacji o osobach fizycznych. Więcej informacji na temat danych gromadzonych przez dostawcę platformy internetowej można znaleźć w poniższym (Przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę platformy) oświadczeniu o ochronie prywatności złożonym przez dostawcę platformy.

 

II. Narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi

Do administrowania naszym kontem i zarządzania treścią, którą publikujemy na naszym kanale mediów społecznościowych oraz informacjami przesyłanymi przez użytkowników, stosujemy narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi (art. 6(1)(f) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym, informacje przesyłane przez Państwa za pośrednictwem naszego kanału mediów społecznościowych (np. komentarze, polubienia, posty, wiadomości) zostaną przekazane do wspomnianego narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi, i będą w nim przechowywane.

 

Narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi pozwala analizować aktywność użytkowników na naszym kanale mediów społecznościowych w celu np.

 • ustalenia najaktywniejszych użytkowników,
 • ookreślenia oddania za pośrednictwem zautomatyzowanego i ręcznego przydzielania punktów
 • identyfikacji i profilowania osób wspierających markę i kluczowych osób kształtujących opinie,
 • filtrowania wiadomości dla rozpoznawania i usuwania spamu,

 

Informacje na temat Państwa aktywności na naszym kanale przechowujemy tak długo jak długo Państwo z niego korzystacie. Po dwóch latach braku aktywności usuwamy wszelkie informacje.

 

III. Monitoring mediów społecznościowych

Prowadzimy monitoring mediów społecznościowych (tzw. social media listening). Jest to proces identyfikacji i oceny opinii o firmie, osobie, produkcie czy marce wyrażanych na kanałach mediów społecznościowych. Z usług monitoringu mediów społecznościowych korzystamy wyłącznie w odniesieniu do opublikowanych treści, w celu

 • wyszukiwania słów kluczowych na różnych kanałach mediów społecznościowych,
 • sprawdzania wielkości konwersacji w przypadku interakcji użytkowników z naszą marką,
 • przeglądania wizualizacji analitycznych dotyczących trendów w konwersacjach w określonym przedziale czasowym,
 • wyszukiwania, filtrowania i analizowania bloków konwersacji,
 • śledzenia publicznie dostępnych opinii, wypowiedzi oraz innych interakcji na kanałach mediów społecznościowych realizowanych przez konkretne osoby fizyczne lub podmioty mające duże znaczenie dla naszej spółki i prowadzonej przez nas działalności (tzw. liderzy opinii).

 

Podstawą prawną monitoringu mediów społecznościowych jest uprawnienie ustawowe, które dopuszcza przetwarzanie niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu, mianowicie wspomnianych wyżej celów wykorzystania informacji zgromadzonych na drodze śledzenia mediów (art. 6(1)(f) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

IV. Przekazywanie danych do przetwarzania prowadzonego na zlecenie

Do administrowania naszym kanałem mediów społecznościowych korzystamy z usług specjalistycznych dostawców, którzy mają dostęp do danych osobowych wszystkich użytkowników kontaktujących się z nami za pośrednictwem wspomnianego kanału. Takich dostawców poddajemy dokładnej selekcji i ciągłemu monitoringowi. W oparciu o zawarte umowy o przetwarzanie danych, wspomniani dostawcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i wytycznymi.

 

Podpis wydawcy

Wydawca:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Kontakt z firmą Bayer: telefonicznie +48 22 572-35-00 lub poprzez formularz kontaktowy – kliknij tutaj

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.339.000 zł

 

V. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Państwa dane przekazujemy wymienionym podmiotom trzecim dla następujących celów:

 

Podmiot trzeci

Zakres i cele przekazania

Podstawy prawne

Omega Communication

Administrowanie kanału Baylab Polska oraz Bayer Service Center Gdańsk

Art. 6 ust. 1 pkt f RODO/GDPR – prawnie uzasadnione interesy administratora.

Maxtractor.me

Administrowanie kanałów “Jest Rolnik, Jest Żywność”

Art. 6 ust. 1 pkt f RODO/GDPR – prawnie uzasadnione interesy administratora.

 

VI. Przetwarzanie danych poza terytorium UE/EOG

Państwa dane będą częściowo przetwarzane w krajach spoza terytorium Unii Europejskiej („UE”) czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których obowiązuje niższy poziom ochrony danych niż w krajach europejskich. W takim wypadku zagwarantujemy Państwa danym odpowiedni poziom ochrony, np. zawierając umowy z partnerami (których kopie będą dostępne na żądanie), lub zwrócimy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na takie przetwarzanie.

 

B. Informacje dotyczące Państwa praw

Mają Państwo prawo do wykonywania następujących praw w oparciu o obowiązujące przepisy o ochronie prywatności danych:

 • prawo do informacji o Państwa danych osobowych, które przechowujemy,
 • prawo do żądania korekty, usunięcia bądź ograniczonego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dla naszych uzasadnionych celów, interesu publicznego lub profilowania, o ile nie będziemy w stanie dowieść istnienia ważnych, uzasadnionych powodów mających charakter nadrzędny nad Państwa interesem, prawami i wolnościami, lub gdy takie przetwarzanie odbywa się dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do możliwości przeniesieni danych,
 • prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 • W dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, mogą Państwo wycofać swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzania i wykorzystywanie danych osobowych.

 

W celu wykonania przysługującego Państwu prawa, odpowiednie żądanie prosimy przesłać na adres wskazany poniżej (-> punkt C)

 

C. Kontakt

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do BAYER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa lub na adres: Privacy.Poland@bayer.com

 

D. Przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę platformy

Prosimy zauważyć, że dostawca platformy również będzie przetwarzał Państwa dane po odwiedzeniu naszego kanału mediów społecznościowych. Więcej informacji znajduje się w oświadczeniu o ochronie prywatności złożonym przez dostawcę platformy, na której znajduje się nasz kanał mediów społecznościowych.

 

E. Zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Każdorazowo możemy aktualizować nasze oświadczenie o ochronie danych. Aktualizacje oświadczenia będą publikowane na naszym kanale mediów społecznościowych. Wprowadzane zmiany obowiązują od chwili ich publikacji. W związku z tym zalecamy regularne śledzenie kanału, co pozwoli pozostać na bieżąco z potencjalnymi aktualizacjami.

 

Ostatnia aktualizacja: 12 lipiec 2019