Wysoki i pewny plon dla rolnika i zrównoważenie dla planety – to cechy oferty Bayer

Scientist

Warszawa, 24 stycznia 2024 roku – Bayer prezentuje nowości w swojej ofercie na sezon 2024:


- dwie nowe odmiany kukurydzy marki DEKALB, 
- produkty do ochrony upraw przed chwastami i chorobami grzybowymi, 
- narzędzie cyfrowe ResiYou do kontroli pozostałości środków ochrony roślin.

 

„Nasze odmiany DEKALB, w połączeniu z flagowymi produktami w ochronie roślin, pozwalają rolnikom uzyskać wysoki i pewny plon. Pracujemy też nad wdrażaniem rozwiązań i popularyzacją praktyk pomagających zaoszczędzić zasoby i zmniejszyć emisje. W tym roku proponujemy również nowe narzędzie digitalowe, które pozwala kontrolować poziom pozostałości ŚOR” – mówi Iwona Krych-Stec, dyrektor marketingu Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację.

 

Jakie nowości proponuje Bayer w 2024 roku?

 

Nowości kukurydzy DEKALB

DKC3937 (FAO 260-270) zapewnia bardzo wysoki plon przy relatywnie niskiej wilgotności ziarna oraz bardzo silny wigor początkowy.
Odmiana wykształca wysokie rośliny o silnym systemie korzeniowym i mocnych łodygach z tolerancją na wyleganie. Wyróżnia się bardzo wysoką zdrowotnością – niskim porażeniem przez fuzarium kolb. Dodatkową zaletą jest bardzo dobra tolerancja na stresowe warunki uprawowe, w tym na niskie temperatury. Niska wilgotność ziarna ma istotne znaczenie w przypadku opóźnionych lub przedłużających się zbiorów.

 

DKC3327 (FAO 240) to bardzo wysoka wydajność i znakomite parametry jakościowe – również na najsłabszych stanowiskach. 
To średnio wczesna odmiana przeznaczona do zbioru na kiszonkę i biogaz. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem ogólnym suchej masy oraz wysokim udziałem ziarna w plonie ogólnym. Odmiana należy do Programu SILO EXTRA; wyróżnia się bardzo wysoką zawartością skrobi z ziarna i strawnością włókna obecnego w łodygach i liściach. 
Bayer proponuje również rozwiązanie Acceleron – przewaga na starcie: to połączenie fungicydu Redigo M i nawozu biologicznego B-360 do zaprawiania nasion kukurydzy. Acceleron chroni uprawy przed chorobami na początku sezonu, poprawiając stan roślin, jednorodność uprawy i wigor, zmniejszając ryzyka w uprawie, a tym samym zapewnia lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody.

 

Kontrola nad szkodnikami z Sivanto Energy – teraz w wielu uprawach

W minionym roku Bayer wprowadził na rynek insektycyd do ochrony rzepaku przed szkodnikami - Sivanto Energy. To połącznie flupyradifuronu (grupa IRAC 4D) i deltametryny (grupa IRAC 3A). Szczególne zainteresowanie wzbudził flupyradifuron, ponieważ jest to innowacyjna substancja aktywna, która po raz pierwszy została zastosowana do nalistnej ochrony upraw polowych. Dzięki niej rolnicy zyskali nowe narzędzie w walce z narastaniem odporności.
Od 2024 roku produkt można stosować w pszenicy ozimej i jarej do zwalczania skrzypionek oraz w kukurydzy na mszyce, omacnicę prosowiankę, słonecznicę orężówkę, zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową.
Sivanto Energy jest odpowiedni również dla upraw i zastosowań małoobszarowych przeciw żółwinkowi zbożowemu w pszenicach i szkodnikom w kukurydzy cukrowej, prosie i sorgu. Ciekawym zastosowaniem jest możliwość zwalczania skoczka amerykańskiego (Scaphoideus titanus). Ten szkodnik jest wektorem chorób fitoplazmatycznych w winorośli, a więc korzyść ze zwalczenia skoczka może być podwójna.

 

Skuteczna ochrona zbóż

Do ochrony zbóż Bayer poleca ekonomiczne rozwiązanie, oparte o fungicydy Delaro Forte i Cayunis. Rolnicy po raz pierwszy mogli sprawdzić w działaniu oba produkty w ubiegłym sezonie. W nadchodzącym sezonie firma zwraca uwagę na program Delaro Forte (stosowany w T1) i Cayunis (stosowany w T2), zapewniający wysokie zwroty z inwestycji. To ekonomicznie rozwiązanie jest pomocne w utrzymaniu produkcji zbóż na odpowiednim poziomie w trudnym otoczeniu rynkowym.

 

Firma przypomina o fungicydzie Fandango 200 EC, który - poza stosowaniem w zbożach -  doskonale sprawdzi się w ochronie cebuli. Stosowany w dawce 1,0 l/ha skutecznie zwalczy mączniaka rzekomego oraz zgniliznę szyjki cebuli.

 

Do ochrony jesiennej zbóż przed chwastami Bayer przygotował zestaw herbicydów Mateno Duo Komplet Pak. W jego skład wchodzi herbicyd Mateno Duo w dawce 0,7 l/ha oraz Komplet 560 SC w dawce 0,23 l/ha. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując go we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, w czasie wschodów do fazy 1. liścia chwastów jednoliściennych oraz fazy liścieni dwuliściennych. 
To doskonały wybór w strategii antyodpornościowej zwalczania chwastów dzięki  trzem substancjom aktywnym i trzem odmiennym mechanizmom działania na chwasty. Uodporniona miotła zbożowa oraz chwasty dwuliścienne przestaną być już uciążliwym problemem.

 


Pozostałości pod kontrolą z ResiYou

Bayer wprowadza nowe narzędzie do kontrolowania poziomów pozostałości środków ochrony roślin - w tym sezonie dla producentów truskawek. ResiYou to inteligentne narzędzie do zarządzania pozostałościami, które nie tylko dostarcza symulację różnych programów ochrony, ale pozwala na przewidywanie zgodności z wymaganiami odbiorców.
Nowe uprawy w ResiYou będą dodawane sukcesywnie. Produkt udostępniony zostanie w sklepie internetowym Bayer (https://sklep.agro.bayer.com.pl/)

 

„Kometa” dla każdego rolnika

Rok 2024 to również nowe otwarcie w programie „Kometa” dla rolników, którzy zrealizują fakturowy zakup produktów Bayer. Każda taka transakcja jest premiowana punktami, które można wymieniać na nagrody – np. karty przedpłacone czy podarunkowe. Zachęca również podwyższona punktacja np. dla Maister Power 42,5 OD, Huzar Activ Plus, Delaro Forte, Luna czy nasion kukurydzy Dekalb z palety ogólnej. Szczegóły na www.programkometa.pl

 

Grunt to zrównoważenie

W 2024 roku Bayer kontynuuje działania edukacyjne związane z zarządzaniem odpornością chwastów. Firma podkreśla, że zapobieganie odporności nie ogranicza się do pojedynczej uprawy, ale wymaga podejścia systemowego, obejmującego całość ochrony herbicydowej oraz sposobów uprawy gleby w gospodarstwie. 
W swoich działaniach Bayer będzie przybliżać klientom rozwiązania rolnictwa regeneratywnego. Wróci także do korzeni akcji, wzmacniając działania edukacyjne poświęcone bezpiecznemu stosowaniu środków ochrony roślin.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie i informacjami dotyczącymi produktu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze, umieszczone w etykietach, oraz przestrzegać zalecanych środków bezpieczeństwa.

 

O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2022 Grupa zatrudniała około 101 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 50,7 mld euro. Wydatki na badania i rozwój - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wyniosły 6,2 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 
Kontakt:
/// Aleksandra Mrowiec, Communications Business Partner Crop Science CEE
Bayer Sp. z o.o., e-mail: aleksandra.mrowiec@bayer.com

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.