Crop Science

Maataloutta muokataan vastaamaan viljelijöiden, kuluttajien ja maapallon tarpeita

An aerial view of two tractors in a field.

Kehityksen edistäminen terveyden ja ravitsemuksen saralla on Bayerille tärkeää ja sen keskeisintä osaamisaluetta. Asemamme vahvistaminen maataloudessa edistää Bayerin pyrkimystä kohti tärkeintä tavoitettamme: Science for a better life. Yhdessä muovaamme maataloutta hyödyttämään viljelijöitä, kuluttajia ja maapalloa.

 

Biologiaa, kemiaa ja digitaalisia työkaluja yhdistämällä kiihdytetään innovointia. Bayer panostaa alan muita yrityksiä enemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen yli 35 tutkimuskeskuksessa ja yli 175 kasvinjalostuskeskuksessa.

 

Crop Science -liiketoiminnan pääkonttori sijaitsee Monheimissa, Saksassa, ja sen maailmanlaajuinen toiminta ulottuu lähes joka maahan.

 

Lisää innovaatioita viljelijöille entistä nopeammin

Bayerilla tehdään innovaatioita terveyden ja ravitsemuksen aloilla ihmisten perustarpeiden täyttämiseksi kaikkialla maailmassa. Bayerin mielestä innovaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä, kun pyritään vastaamaan maailmanlaajuista elintarvikkeiden tuotantojärjestelmää kohtaaviin haasteisiin. Bayer tarjoaa viljelijöille parhaat mahdolliset ratkaisut näihin haasteisiin. Bayerilla innovointitoiminta perustuu siementen ja kasvinjalostuksen, kasvinsuojelun ja digitaalisten työkalujen ainutlaatuiseen yhdistelmään. Näiden alojen osaamisen yhdistämisen ansiosta Bayerilla on ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa lisää innovaatioita entistä nopeammin.

 

Bayerilla keskitytään asiakkaiden tarpeisiin ja rakentamaan yhteistyösuhteita, jotka hyödyttävät sekä asiakkaita että liiketoimintaa. Asiakkaille tarjotaan maatilojen, viljelykasvien ja -maan erityistarpeita vastaavia räätälöityjä ratkaisuja. Ja paljon muutakin tämän lisäksi. Asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa tehdään yhteistyötä tartunnanlevittäjien hävittämisessä, rikkakasvien ammattimaisessa torjunnassa, teollisuusalueiden kasvillisuuden hoidossa, nurmikenttien ja koristekasvien hoidossa samoin kuin metsänhoidossa ja tarjotaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat vaalimaan tervettä ympäristöä kaikkialla, missä ihmiset asuvat, työskentelevät ja harrastavat.

 

Terveellisten, turvallisten ja edullisten elintarvikkeiden tuottaminen kestävällä tavalla

Kestävä kehitys on tärkeä osa Bayerin toimintaa. Kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen paneudutaan yhtä perusteellisesti kuin taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen. Bayer toteuttaa kokonaisvaltaista näkemystä, jonka mukaisesti keskitytään ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kehittämiseen tasapuolisesti. Viljelijöiden lailla Bayer ajattelee sukupolvia eteenpäin. Tavoitteena on varmistaa tämän päivän runsaat sadot ja jättää maapallo ja yhteiskunta paremmassa kunnossa lapsillemme ja tuleville sukupolville.

 

Bayerin tavoitteena on auttaa kaikkia viljelijöitä, myös pienviljelijöitä, saavuttamaan tavoitteensa edistäen omaa liiketoimintaansa sekä yhteisön ja elannon vakaata kasvua. Bayer haluaa taata kaikille varman ja turvallisen elintarviketuotannon, terveellisen ravinnon ja suojella ekojärjestelmiä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

 

Uusimmat teknologiat ja dataan perustuva päätöksenteko vievät toiminnan ja maanviljelyn seuraavalle tasolle

Bayer hyödyntää edistyneiden ratkaisujen, digitaalisten työkalujen ja data-analytiikan kasvavia mahdollisuuksia oman sekä kumppaniensa tutkimustoiminnan edistämisessä. Työskentely tapahtuu digitaalisiin innovaatioihin keskittyneiden kumppanien kanssa, joihin kuuluu myös Bayerin tytäryhtiö, The Climate Corporation. Uraauurtava teknologia, kuten edistyneet täsmäkylvömenetelmät, mahdollistaa sen, että viljelijät voivat lukuisia tietoaineistoja yhdistämällä hyödyntää resurssejaan yhä tehokkaammin saavuttaakseen viljelytavoitteensa. Antureista satelliitteihin ja älykkäisiin kastelujärjestelmiin – digitaalinen teknologia auttaa viljelijöitä hyödyntämään saatavilla olevia tietoja menestyvien maatilojen rakentamiseksi ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Omaksumalla digitaalisen ajattelutavan ja laajentamalla yrityksen sisäistä osaamista Bayer asettaa korkeat vaatimukset tuotekehitykselle, tuotannolle sekä vuorovaikutukselle viljelijöiden kanssa – nämä kaikki tekevät toiminnasta paremmin kestävän kehityksen mukaista, lisäävät liiketoiminnan arvoa ja saavat aikaan parhaimman mahdollisen yhteistyön ja tehokkuuden. Joustava ja ketterä teknologia voi omalta osaltaan edistää turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä liiketoiminnan kaikilla eri osa-alueilla.

 

Bayer lunastaa vastuuseensa liittyvät odotukset, jotka koskevat viljelijöitä, asiakkaita ja ympäristöä

Bayer asettaa toiminnalleen korkeat eettiset standardit, jotka osoittavat, miten me arvioimme itseämme ja kumppaneitamme. Bayer palvelee kaikenkokoisia maatiloja ympäri maailmaa ja tuo innovaatioita niiden ulottuville mahdollisuuksien mukaan. Maanviljelyskäytännöissä kannustetaan monipuolisuuteen, ja kaikkien mukaan ottaminen ja moninaisuuden arvostaminen ovat Bayerilla etusijalla. Bayer on sitoutunut läpinäkyvyyteen ja vuoropuheluun. Tietojen ja näkökulmien ohjaamina tavoitteenamme on yhteistyössä muiden kanssa auttaa löytämään parempia ratkaisuja viljelijöitä ja ympäristöä kohtaaviin haasteisiin.

 

Bayer on sitoutunut saamaan aikaan myönteisen vaikutuksen

Bayer on sitoutunut kehittämään innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät viljelijöitä, ihmisiä ja maapalloa. Kestävän kehityksen periaatteet ovat Bayerin kaiken toiminnan ytimessä ja koskevat liiketoiminnan kaikkia puolia. Katse eteenpäin:

 

  • Bayerin liiketoiminnassa noudatetaan jatkossakin selvästi määriteltyjä eettisiä periaatteita.

  • Johtoasemassa Bayer kehittää edelleen alan korkeimpia eettisiä ja vastuullisuusstandardeja.

  • Bayer on sitoutunut lisäämään maatalousinnovaatioiden saatavuutta ja parantamaan maailmanlaajuista elintarviketurvaa.

  • Bayer työskentelee pienentääkseen edelleen ympäristöjalanjälkeään tuotevalikoimansa avulla, jotta elintarviketuotannosta voidaan tehdä entistä ympäristöystävällisempää.

  • Bayer on sitoutunut edistämään seuraavan sukupolven johtajuutta viljelytoiminnassa.