Bayerin Compliance-ohje: hyvän toimintatavan säännöt

Bayer harjoittaa liiketoimintaansa lakien ja yrityksen sisäisten ohjeiden, sitoumusten ja eettisten periaatteiden mukaisesti

Bayerin Compliance-ohje, hyvän toimintatavan säännöt, muodostaa perustan liiketoiminnan harjoittamiselle. Bayer pyrkii menestymään kilpailussa olemalla innovatiivinen, laatuvetoinen, luotettava ja reilu. Tämä edellyttää lakien ja yrityksen ohjeiden noudattamista.

 

Bayer kunnioittaa lakeja, myös kansainvälistä oikeutta, ja edellyttää henkilöstönsä ja liikekumppaniensa toimivan samoin. Bayerin Compliance-ohjeessa käsitellään tärkeitä näkökohtia ja periaatteita, joiden mukaan meidän tulee toimia.

 

Bayerin liiketoiminnan periaatteet

1. Olemme sitoutuneet reiluun kilpailuun

Bayer tukeutuu kilpailussa valmisteidensa ja palveluidensa laatuun ja on vapaan markkinatalouden vankka kannattaja. Noudatamme tarkasti kilpailun edistämiseksi ja suojaamiseksi säädettyjä lakeja.

 

2. Toimimme rehellisesti kaikessa liiketoiminnassamme

Bayer ei suvaitse korruptiota ja kieltäytyy ryhtymästä liiketoimiin, jos niihin liittyy lahjontaa missään muodossa.

 

3. Huomioimme ympäristö- ja yhteiskuntavastuun liiketoiminnassamme

Bayer pyrkii kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan valmisteita turvallisella ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisella tavalla, joka vastaa henkilöstön, asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeita sekä suojelee ympäristöä.

 

4. Noudatamme kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja ja määräyksiä

Noudatamme kaikkia kauppaa koskevia lakeja ja määräyksiä, pakotteita ja muita pyrkimyksiä, joiden tarkoitus on edistää kansainvälistä rauhaa ja vakautta. Noudatamme myös ulkomaankauppaa koskevia paikallisia lakeja. Bayer edellyttää sen puolesta toimivien kolmansien osapuolten noudattavan näitä samoja sitoumuksia.

 

5. Turvaamme kaikille tasapuoliset mahdollisuudet arvopaperikaupassa

Bayer edistää avoimia, reiluja ja tehokkaita talousmarkkinoita suojaamalla yrityksen julkaisemattomat tiedot tahattomalta julkaisulta tai väärinkäytöltä.

 

6. Varmistamme tarkan ja virheettömän kirjanpidon ja dokumentoinnin

Bayer kirjaa liiketoiminta- ja rahoitustapahtumansa kattavasti ja täsmällisesti antaakseen oikeudenmukaisen ja täydellisen kuvan toiminnastaan, varallisuudestaan ja taloudellisesta tilastaan.

 

7. Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti

Bayer pyrkii tarjoamaan henkilöstölle parhaan mahdollisen työympäristön, jossa toimia, luoda uutta ja kehittyä.

 

8. Suojaamme ja kunnioitamme aineettomia oikeuksia

Bayer suojaa arvokkaat tutkimus- ja tuotekehitysponnistukset ja yrityksen ja sen tuotemerkkien goodwill-arvon ja maineen. Bayer kunnioittaa myös muiden laillista oikeutta toimia samoin.

 

9. Toimimme yrityksen parhaan edun mukaisesti

Bayerin henkilöstön on pidettävä omat etunsa erillään Bayerin eduista.

 

10. Huolehdimme henkilötietojen suojaamisesta

Bayer noudattaa tarkasti lakeja, joiden tarkoitus on suojata ja turvata henkilöä koskevien tietojen yksityisyys ja luottamuksellisuus. Tällaisia tietoja ovat henkilö-, terveys-, perhe-, talous- ja muut vastaavat tiedot.