Haittavaikutuksien seuranta ja raportointi

Lääketurvallisuus

Bayerin tavoitteena on tuoda potilaiden käyttöön tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä. Useiden sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä lääkehoito on välttämätöntä tai tuo arvokkaan lisän muuhun hoitoon. Vaikka useimmat lääkehoidot ovat hyvin siedettyjä, mikä tahansa lääke voi kuitenkin aiheuttaa joillekin haittavaikutuksia.

 

Lääketutkimuksissa on lääkkeen käyttöä parhaimmillaan arvioitu muutamien tuhansien ihmisten joukossa. Lääkeviranomaiset ovatkin myyntiluvan myöntäessään arvioineet huolella nämä lääkkeestä tehdyt tutkimukset ja havainneet lääkkeen hyöty–haittasuhteen edulliseksi. Lääkkeen tultua markkinoille sitä käyttää huomattavasti suurempi joukko ihmisiä kuin lääketutkimusten aikana. On mahdollista, että jokin harvinainen haittavaikutus havaitaan vasta lääkkeen tultua käyttöön.

 

Kunkin lääkkeen tutkimuksissa havaituista haittavaikutuksista on kerrottu potilaille lääkepakkauksen pakkausselosteessa ja terveydenhuollon ammattilaisille valmisteyhteenvedossa.

 

Bayerin velvollisuus on kerätä tietoa kaikkien markkinoimiensa lääkkeiden käyttöön liittyvistä mahdollisista haitoista. Tiedon keräämisessä tärkeässä asemassa ovat lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten havainnot.

 

Jos haluat raportoida sivuvaikutuksesta tai tehdä valituksen tuotteen laadusta, ota yhteyttä terveydenhoidon ammattilaiseen (esim. hoitava lääkärisi tai apteekki), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan tai käytä alla olevaa linkkiä / yhteystietoja.

Puhelinnumero: 020 785 21
Sähköposti: PV.nordics@bayer.com