Åbo Akademi ja Bayer käynnistävät strategisen kumppanuuden

Sign
Manja Ahola (vas.), Bayerin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Mikael Lindfelt, Åbo Akademin rehtori, ja Tomi Penttilä, Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtaja allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.

Åbo Akademi ja Bayer Finland ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen. Tavoitteena on vahvistaa Bayerin ja Åbo Akademin pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä sekä lisätä koulutusten työelämärelevanssia jatkuvan dialogin kautta.


– Biotieteet ja farmasia kuuluvat Åbo Akademin tutkimuksen painopistealueisiin ja ne ovat osa strategista terveyteen liittyvien ratkaisujen tutkimusprofiiliamme. Åbo Akademi on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Bayerin kanssa, mutta strateginen kumppanuus avaa mahdollisuuksia uusiin pitkäjänteisempiin panostuksiin, sanoo rehtori Mikael Lindfelt.


– Tämänkaltainen yhteistyö on erityisen merkittävää opiskelijoidemme kannalta. Sen kautta opiskelijat voivat kehittää työelämävalmiuksiaan ja -kompetenssejaan. Samalla avautuu työmahdollisuuksia opintojen jälkeen. Koulutustemme työelämärelevanssi sekä yhteistyö yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa on vahvuutemme, mutta haluamme olla näissä asioissa vieläkin parempia jatkossa. Tämä sopimus heijastaa näitä pyrkimyksiämme, Lindfelt painottaa.

Manja Ahola, Bayerin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, pitää kumppanuuksia erityisen tärkeinä nykyisen osaamisvajeen takia.


– Me Bayerilla uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuuden lääkekehityksen ja lääkeannosteluteknologioiden innovaatiot ja paras hoito potilaille syntyvät yhteistyön tuloksena. Strateginen yhteistyö yliopistojen kanssa auttaa varmistamaan myös sen, että yliopistosta valmistuvien osaajien tiedot ja taidot vastaavat yritysten tarpeisiin ja pysymme edelläkävijöinä kansainvälisessä toimintaympäristössä, Ahola sanoo.


Yksi Bayerin ja Åbo Akademin yhteistyöstä hyötyneistä opiskelijoista on Ida Tarko, joka teki kemiantekniikan lopputyönsä Bayerilla. Tarkon diplomityö auttoi laajentamaan Bayerin omaa ymmärrystä kohdennetusta lääkeannostelusta, Ahola kertoo. Tästä syksystä lähtien Tarko työskentelee Bayerilla laadunvalvonnan spesialistina.


– Yliopiston ja yritysten välinen yhteistyö auttaa opiskelijaa kehittämään työelämässä vaadittavaa osaamista ja valmiuksia sekä rakentaa käytännön polkuja kohti työllistymistä. Olen itse konkreettinen esimerkki siitä, kuinka ensimmäinen oman alan työpaikka aukeni diplomityön ja kesätöiden kautta Bayerilla. Oli myös palkitsevaa nähdä kohdennettuun lääkeannosteluun liittyvän diplomityöni lisäarvo lääkekehitykselle, Tarko kertoo.


– Parhaimmillaan yhteistyön myötä edesautetaan sellaisten innovaatioiden syntyä, joiden avulla pysytään edelläkävijänä globaalissa kilpailussa. Rima on korkealla eli Suomessa kehitetyillä innovaatioille tavoitellaan globaalia vaikuttavuutta. Idan diplomityön tuloksia on esitelty jo Bayerin globaalin tutkimus- ja tuotekehitysorganisaation johdolle mikä on melkoinen kannustin ja oppimiskokemus myös opiskelijalle, Ahola sanoo.


Lisätietoja:
Jessica Rosenholm, farmasian professori, Åbo Akademi
puh.: +358 50 460 5886
sähköposti: jessica.rosenholm@abo.fi


Aino Försti-Smith, viestintäjohtaja, Bayer Finland
puh.: +358 40 687 9995
sähköposti: aino.forsti-smith@bayer.com