Bayer rakentaa uuden lääketehtaan Turkuun

Bayer rakentaa Turkuun uuden lääketehtaan ja modernisoi samalla olemassa olevan tuotantolaitoksensa. Uusi tuotantolaitos tulee olemaan yksi nykyaikaisimmista lääketehtaista, jossa automaatiota ja robotiikkaa hyödynnetään mittavasti. Kokonaisinvestoinnin arvo on 250 miljoonaa euroa, joka on yksi viime vuosien suurimmista investoinneista Suomessa. Investointi vahvistaa entisestään Bayerin jalanjälkeä Suomessa ja Turun roolia maailman ehkäisypääkaupunkina.

”Tämä investointi on sekä Bayerin että Suomen kannalta merkittävä. Se turvaa pitkän aikavälin tuotannon, mikä on edellytys sille, että Bayerin maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin voidaan vastata. Yksi näistä tavoitteista on tarjota sadalle miljoonalla naiselle kehittyvissä maissa mahdollisuus moderniin ehkäisyyn ja perhesuunnitteluun vuoden 2030 loppuun mennessä”, sanoo Bayer Nordicin toimitusjohtaja Miriam Holstein.

 

”Turulla on merkittävä rooli Bayerin globaalissa kestävän kehityksen strategiassa, joka on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Investointi edistää edelleen naisten tasa-arvoa ja perhesuunnittelua tukevia toimia, joita Turun tehtaamme on jo tehnyt viimeisten 30 vuoden aikana. Tällä tavalla voimme vaikuttaa naisten terveyteen ja sosiaaliseen asemaan, koulutukseen ja perhekokoon”, Holstein jatkaa.

 

Bayerin globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja Turun tuotantolaitoksen rooli kulkevat käsi kädessä Suomen hallituksen tavoitteiden ja esimerkiksi äskettäin julkaistun Afrikka-strategian kanssa.

 

”Meillä on hyvä ja jatkuva vuoropuhelu Suomen hallituksen ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin välillä”, sanoo Holstein.

 

Uusi tuotantolaitos valmistuu vuoteen 2025 mennessä


Uusi tuotantolaitos tulee olemaan yksi nykyaikaisimmista lääketehtaista, jossa automaatiota ja robotiikkaa hyödynnetään mittavasti. Uusi tuotantolaitos rakennetaan olemassa olevaan rakennukseen Artukaisissa, jossa Bayerilla on jo entuudestaan toimintaa.

 

“Rakennamme tuotantolaitosta, jossa käytetään uusinta tekniikkaa, kuten digitaalista tiedon visualisointia ja robotiikkaa. Laitoksen pohjaratkaisu on myös suunniteltu optimoimaan sekä materiaali- että henkilöstövirtoja ja siten parantamaan tehokkuuttamme”, kertoo Turun tuotantolaitoksen johtaja Jennifer Hunt.

 

”Nykyinen laitos perustettiin 1960-luvulla, ja siten investointeja tarvitaan myös olemassa olevan tehtaamme modernisointiin. Molempien laitoksien tulee täyttää samat korkeat standardit ja niitä tarvitaan vastaamaan tuotekysyntään”, sanoo Hunt.

 

”Turku on Bayerin polymeeripohjaisen lääketeknologian ja pitkävaikutteisten ehkäisyvalmisteiden maailmanlaajuinen osaamis- ja innovaatiokeskus ja siten yksi tärkeimmistä Bayerin lääketehtaista globaalisti. Turku kehittää ja valmistaa pitkävaikutteisia ehkäisyvalmisteita, joita viedään yli 130 maahan ”, Hunt sanoo.

 

Investoinneilla elinvoimaa koko Suomelle

 

Investoinnin merkitys on koko Suomelle ja Turun seudulle huomattava.


”Tällä hetkellä Bayer työllistää Suomessa yli 1 000 henkilöä, ja viime vuonna palkkasimme lähes 150 uutta työntekijää Suomeen COVID-pandemiasta huolimatta. Kasvavan kysynnän myötä tarvitsemme korkean osaamisen omaavaa työvoimaa myös tulevina vuosina”, sanoo Miriam Holstein.

 

Holsteinin mukaan investointi on erittäin merkittävä myös koko Suomen lääketeollisuudelle.


”Tällä investoinnilla on monivuotiset vaikutukset Suomen taloudelle ja se vahvistaa Turun alueen elinvoimaa näinä vaikeina aikoina”, Holstein sanoo ja jatkaa:

 

”Suomessa on tehty jo pitkään huippututkimusta ja täällä on paljon erityisosaamista sekä varsin korkea koulutustaso. Tätä tarvitaan, jotta voimme olla polymeeripohjaisen teknologian ja kliinisten tutkimusten osaamiskeskus. Kansainvälisen life science yhtiön näkökulmasta Suomi on hyvä paikka investoinneille. Jatkuvat investoinnit osoittavat, että Bayer on sitoutunut Suomeen.”