Bayer-johtaja Christiane Temminghoff: ”Äitien vähyys Suomen yritysjohdossa yllätti”

mother playing with daughter

Uusi EU-direktiivi edellyttää naisten edustuksen lisäämistä pörssiyritysten hallituksiin, mutta Bayer Nordicin toimitusjohtaja Christiane Temminghoffin ja Mothers in Business -verkoston toiminnanjohtaja Annica Mooren mukaan yritysten tulee lisäksi aktiivisesti kehittää tapoja uran ja perheen yhteensovittamiseen myös johtoportaassa.
 

”Äitiyden ja johtajuuden yhdistäminen vaatii joustavuutta kaikilta osapuolilta”, sanoo Bayer Nordicin toimitusjohtaja Christiane Temminghoff.


”Politiikassa tasa-arvo tuntuu Suomessa toteutuvan varsin hyvin: päättäjistä hyvä osuus on naisia, ja edellisellä hallituskaudella näimme useiden kärkiministereiden viettävän perhevapaitaan. Olen kuitenkin ollut yllättynyt siitä, miten pieni naisten osuus liike-elämän korkeimmista johtajista yhä on, vaikka Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana”, pohtii vuosi sitten Suomeen muuttanut Temminghoff.


Naisille kasautuvat hoivavastuut haastavat äitien urakehitystä. Naisten pitäisi samaan aikaan takoa uraa ja perustaa perhettä, ja perhevapaat luovat pitkän poissaolon työelämästä. 


Kun Temminghoffin kaksoset lähes kahdeksan vuotta sitten syntyivät, jakoivat he puolisonsa kanssa perhevapaat tasan. Se oli tuolloin Saksassa poikkeuksellinen päätös, ja perhevapaiden tasaiseen jakautumiseen on yhä pitkä matka – niin Saksassa kuin Suomessakin.


Naisten määrä johtotehtävissä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. EVAn tuoreimman lasikattomittauksen mukaan naisia oli kaikista suomalaisista johtajista 37,5 prosenttia. Suurin osa naisjohtajista toimii naisvaltaisilla aloilla, ja naiset johtavat tyypillisesti tukitoimintoja, kuten HR-palveluita tai viestintää.


Suomessa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista vain seitsemän prosenttia on naisia, hallitusten jäsenistä taas 31 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan pörssiyhtiöiden hallituksissa toimivat naiset ovat miehiä selvästi useammin lapsettomia.


“Jos haluamme nähdä lisää naisia johtotehtävissä, täytyy uran ja perheen yhteensovittamisen käytänteitä kehittää kaikissa uran vaiheissa, myös johtoportaassa”, kommentoi Mothers in Businessin toiminnanjohtaja Annica Moore. “Yritysten tulee varmistaa, että johtotehtävissä työskentely on mahdollista kaikille elämäntilanteesta huolimatta.”


”Johtajankin pitäisi voida työskennellä osa-aikaisesti”, Temminghoff sanoo. ”Toinen vaihtoehto voisi olla tandemjohtajuus. Se vaatisi tiivistä vuoropuhelua, mutta voisi jopa nopeuttaa päätöksentekoa, kun johtajalla olisi mahdollisuus vaihtaa ajatuksia samassa tehtävässä toimivan kollegan kanssa.”


EU-direktiivi tuo lisää naisia yritysten johtoon


Euroopan parlamentti hyväksyi syksyllä 2022 direktiivin sukupuolikiintiöistä pörssiyhtiöiden hallituksissa. Direktiivi edellyttää, että yli 250 henkilöä työllistävissä pörssiyhtiöissä vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla aliedustettua sukupuolta. Yrityksillä on siirtymäaikaa heinäkuuhun 2026 saakka.


Bayerin globaali tavoite on, että vuonna 2030 puolet yrityksen johtajista on naisia. Suomessa naisten osuus johdossa on jo 70 prosenttia.


Annica Mooren mukaan kiintiöt luovat positiivista painetta siihen, että lisää naisia saadaan yritysjohtoon.


“Huomio on kuitenkin kiinnitettävä myös yritysten kulttuureihin ja käytänteisiin. Miten naisia kannustetaan johtotehtäviin, millaisia kriteereitä rekrytoinneissa käytetään ja huomioidaanko riittävästi, miten työtä voi hoitaa erilaisista elämäntilanteista käsin.”


Lisätietoja:


Toiminnanjohtaja Annica Moore, Mothers in Business, p. 044 705 7333, annica.moore@mib.fi


Viestintäjohtaja Aino Försti-Smith, Bayer Nordic, p. 040 687 9995, aino.forsti-smith@bayer.com


Mothers in Business (MiB) yhdistää yli 4000 äitiä, joille työn ja perheen yhteensovittaminen on luonnollinen osa arkea. Järjestö tarjoaa mahdollisuuksia työelämätaitojen ja oman osaamisen kehittämiseen ja edistää äitien asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa.
https://www.mothersinbusiness.fi/


Bayer on terveydenhuollon ja ravitsemuksen parissa toimiva globaali Life Science -yritys. Kansainvälinen toimintamme Suomessa keskittyy reseptilääkkeisiin: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja Suomessa valmistettujen ehkäisyvalmisteiden vientiin yli 130 maahan. Suomesta johdetaan myös kymmeniä kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia ympäri maailmaa. Bayerin Nordic-alueorganisaation pääkonttori on Espoossa. Suomessa Bayer työllistää noin 1000 henkilöä. Lisätietoja www.bayer.com/fi/fi/suomi