Bayer maksoi 124 miljoonaa euroa yhteisöveroja Suomeen vuonna 2020

Bayer maksoi vuonna 2020 yhteensä noin 124 miljoonaa euroa yhteisöveroa Suomeen. Summa koostuu Espoossa sijaitsevan Bayer Nordic SE:n ja turkulaisen Bayer Oy:n yhteenlasketusta veropotista. Samana vuonna yritys myös eteni merkittävästi ilmastotavoitteissaan vähentämällä päästöjään 80 prosenttia sekä investoi ja palkkasi pandemiasta huolimatta noin 150 työntekijää Suomeen. Bayer investoi vuosittain noin 80 miljoonaa euroa Suomeen ja julkaisi hiljattain merkittävän myös 250 miljoonan lisäinvestoinnin Turun tuotantolaitokseen. Rekrytoinnit ovat jatkuneet tänä vuonna vilkkaana: Bayer on palkannut vuonna 2021 noin 140 henkilöä ja noin 50 tehtävää on avoinna.
 

Bayer on yksi Suomen suurimmista yhteisöveronmaksajista. Viime vuonna Bayer maksoi yhteensä noin 124 (123,964) miljoonaa euroa yhteisöveroa, joka koostuu Bayer Nordic SE:n (68,306 M€) ja sen tytäryhtiö Bayer Oy:n (55,658 M€) yhteenlasketusta yhteisöveropotista.
 

Bayer Nordicin toimitusjohtaja Miriam Holsteinin on ylpeä tästä tuloksesta, joka saavutettiin samana vuonna kuin Bayer teki merkittävää ilmastotyötä ja vähensi päästöjään jopa 80 prosenttia, investoi ja rekrytoi pandemiasta huolimatta lisää osaajia. 
 

”Olemme konkreettinen esimerkki siitä, että kestävä tapa toimia ja yrityksen taloudellinen menestys eivät ole ristiriidassa, vaan tukevat toisiaan." 
 

Mittava veropotti ja paikallisten toimintojen vahvistaminen lisäinvestoinneilla kertovat  Bayerin sitoutumisesta Suomeen. Turun tuotantolaitos on yksi Bayerin tärkeimmistä lääketehtaista maailmanlaajuisesti. Tuotteita viedään Turusta yli 130 eri maahan, ja vuonna 2020 hormonikierukkaperheen myynti oli lähes 1,1 miljardia euroa.

Verokertymä Suomeen reilusti yli miljardin
 

Bayer perusti vuonna 2011 Nordic-organisaation pääkonttorin Suomeen. Alue kattaa Suomen lisäksi muut pohjoismaat ja Baltian. Vuosina 2011 - 2020 Bayer on maksanut yhteisöveroja Suomeen yli 1,171 miljardia euroa (1171,562 M€). 
 

Holstein korostaa, että Bayerille on tärkeää kantaa yhteiskuntavastuuta ja varmistaa, että verot maksetaan sinne missä arvo luodaan.
 

”Bayerilla on vahva jalanjälki Suomessa, ja haluamme olla vahvasti mukana suomalaisen yhteiskunnan rakentajina myös tulevaisuudessa”, Holstein sanoo.
 

Holsteinin mukaan Suomi on kansainvälisen lääkeyhtiön näkökulmasta hyvä paikka investoida. Tätä tukee tuotannon ja tutkimuksen mahdollistava lainsäädäntö sekä ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö.
 

”Suomi on erinomainen investointiympäristö – meillä on hyvä infrastruktuuri, korkean osaamisen mahdollistava koulutus, pitkät perinteet huippututkimuksesta ja laaja yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä.” 
 

Holsteinin mukaan aina on kuitenkin parantamisen varaa ja vahvuuksia tulee kehittää edelleen, sillä maailma ympärillämme kehittyy jatkuvasti. 
 

”Meille jatkuva huippuosaamisen kehittäminen on tärkeää. Tärkeää on myös löytää keinot siihen, miten ulkomaisia osaajia houkutellaan Suomeen ja myös pidetään täällä. Uskon, että investoimalla innovaatiotoimintaan, huippututkimukseen ja korkeaan koulutustasoon Suomi säilyy kilpailukykyisenä globaalissa toimintaympäristössä myös tulevaisuudessa."

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Bayerin viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö
Marjo Mäkipää,
marjo.makipaa@bayer.com
puh.+358 45 691 3881
 

Bayer Suomessa
Tuotevalikoimassamme Suomessa ovat Bayerin reseptilääkkeet ja itsehoitovalmisteet sekä kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineet. Kansainvälinen toimintamme Suomessa keskittyy reseptilääkkeisiin: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja Suomessa valmistettujen lääkkeiden vientiin yli 130 maahan. Suomesta johdetaan myös useita Bayerin kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia. Bayerin Nordic-alueorganisaation pääkonttori on Espoossa. Alueorganisaatioon kuuluvat Suomi, Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua. Bayer työllistää Suomessa yli 1000 henkilöä.
Lisätietoja www.bayer.com/fi/fi/suomi
 

Bayer: Science For a Better Life
Kansainvälisen Bayer-konsernin ydinosaaminen on Life Science -alalla terveydenhoidon ja ravitsemuksen parissa. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä ja kasveja hyödyttäviksi ja elämänlaatua parantaviksi tarttumalla suuriin haasteisiin kasvavan ja ikääntyvän väestön saralla. Samalla Bayer haluaa luoda sidosryhmilleen lisäarvoa innovaatioilla sekä panostaa kasvuun ja parempaan tuottavuuteen. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita sekä toimimaan yhteiskunnallisesti ja eettisesti vastuuntuntoisella tavalla. Vuonna 2020 Bayer-konserni työllisti noin 100 000 henkilöä, ja sen myynti oli 41,4 miljardia euroa. Tuotekehityksen ja tutkimuksen investoinnit ovat 4,9 miljardia euroa.
 

Ennakoivat lausunnot 
Tässä tiedotteessa saattaa olla mukana ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayerin johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näihin ennakoiviin lausuntoihin nähden. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta www.bayer.com. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.


Englanniksi: Bayer paid 124 million euros in corporate tax to Finland in 2020