Bayer maksoi 139 miljoonaa euroa yhteisöveroja Suomeen vuonna 2022

Bayer maksoi viime vuonna noin 139 miljoonaa euroa yhteisöveroa Suomeen. Samalla yritys investoi vahvasti uuden lääketehtaan rakentamiseen ja olemassa olevan tuotantolaitoksen modernisoimiseen Turussa. 250 miljoonan euron investointi Turun tuotantolaitokseen on mittaluokaltaan yksi lähihistorian suurimmista, ja se, samoin kuin pitkäjänteinen panostus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön vahvistavat edelleen Bayerin pitkäjänteistä sitoutumista Suomeen.

Bayer Veropaiva 2023 banner

Bayer on jälleen yksi Suomen suurimmista yhteisöveromaksajista. Vuonna 2022 yhtiö maksoi 138,9 miljoonaa euroa yhteisöveroa, joka koostuu Bayer Nordic SE:n (11,6 M€) ja Bayer Oy:n (127,3 M€) yhteenlasketusta yhteisöveropotista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Bayer on maksanut yhteisöveroja Suomeen yhteensä yli 1,2 miljardia euroa. 


Samalla ajanjaksolla yhtiö on investoinut Suomeen yli 720 miljoonaa euroa. Mittava veropotti ja paikallisten toimintojen vahvistaminen lisäinvestoinneilla kertovat Bayerin sitoutumisesta Suomeen. 


Syksyllä avattu uusi tuotantolaitos vahvistaa Turun roolia yhtenä Bayer-konsernin merkittävimmistä lääketehtaista maailmanlaajuisesti. Turusta viedään vuosittain miljoonia ehkäisyvälineitä yli 130 maahan, ja Suomessa kehitetyn hormonikierukkaperheen myynti oli viime vuonna 1,3 miljardia euroa. 


Bayer myös panostaa vuosittain 70 miljoonaa euroa Suomessa tehtävään tutkimus- ja kehitystyöhön. Yhtiöllä on lääkeannosteluun keskittyvä tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö Turussa sekä Bayer Nordicin pääkonttori Espoossa, josta myös johdetaan kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia ympäri maailmaa.


”Olen hyvin ylpeä Suomen-toimintojemme pitkäjänteisestä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöstä”, sanoo Bayer Nordicin toimitusjohtaja Christiane Temminghoff. 


”Tieteen, tutkimuksen ja huipputeknologian avulla on mahdollista löytää ratkaisuja hyvinkin haastaviin kysymyksiin ja kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita”, hän jatkaa. Hän näkee, että Suomen tavoite nostaa TKI-panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä voi osaltaan vahvistaa Suomen asemaa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kärkijoukoissa. 


Temminghoff kertoo Bayerin investoivan Suomeen erityisesti sen vakaan toimintaympäristön, pitkän perinteen omaavan huippututkimuksen ja korkealuokkaisen osaamisen vuoksi. 


”Minua ilahduttaa se, että kehittämiemme ja tulevaisuuden innovaatioiden avulla voimme edistää hyvinvointia niin paikallisesti, maan- kuin maailmanlaajuisestikin. Työllistämme Suomessa noin 1000 henkilöä, minkä lisäksi toiminnallamme on alueellisesti merkittäviä kerrannaisvaikutuksia. Suomen näkökulmasta olemme merkittävä veronmaksaja ja sitä kautta osaltamme suomalaisen yhteiskunnan rakentaja. Maailmanlaajuisesti tuomme ja tuemme hyvinvointia tuotteidemme avulla”, Temminghoff kertoo.


”Hyvänä esimerkkinä tästä on tavoitteemme taata 100 miljoonalle naiselle pääsyn nykyaikaisen ehkäisyn piiriin matalan ja keskitulotason maissa vuoteen 2030 mennessä. Maailmassa on parhaillaan yli 250 miljoonaa hedelmällisessä iässä olevaa naista, joilla ei ole mahdollisuutta nykyaikaiseen ehkäisyyn, ja ei-toivotut raskaudet voivat muuttaa elämän suuntaa peruuttamattomasti. Turun tehtaalla on keskeinen rooli tavoitteemme saavuttamisessa. Työllämme on siten kauaskantoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia,”Christiane Temminghoff sanoo.


 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Bayerin viestintäjohtaja Aino Försti-Smith, puh. 040 687 9995.