Bayerin Suomen toiminta on nyt hiilineutraalia

Feet

Bayerin globaalina tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, mutta Suomessa kunnianhimoinen tavoite saavutettiin pikavauhdilla jo vuoden 2021 osalta. Yhtiö vähensi päästöjään Suomessa kolmessa vuodessa peräti 89 prosenttia, ja ne päästöt, joita ei onnistuttu toiminnan luonteesta johtuen karsimaan, kompensoidaan kokonaisuudessaan.


Kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta saavutettiin Bayerin Suomen operatiivisen toiminnan* osalta huippuvauhdilla. Kokonaisuudessaan yhtiö onnistui vähentämään hiilidioksidipäästöjään vuodesta 2018 vuoteen 2021 peräti 89 prosenttia, 15 600 tonnista 1 800 tonniin (CO2e). Kolmen vuoden aikana saavutettu 13 800 tonnin vähennys päästöjen määrässä vastaa noin 1 500 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.


”Yrityksillä on päästöjen vähentämisessä merkittävä rooli. On tärkeää torjua ilmastonmuutosta yhdessä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla”, sanoo Bayer Nordicin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Kati Nyman ja jatkaa:


”Me Bayerilla haluamme, että kasvumme on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävää. Taloudellinen menestys antaa meille myös mahdollisuuden innovoida ja uudistaa toimintaamme yhä vastuullisemmaksi. Samalla kun olemme vähentäneet päästöjämme, olemme investoineet merkittävästi toimintamme kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen sekä olemme maan suurin yhteisöveron maksaja.”


Suurin osa Bayerin hiilidioksidipäästöistä syntyy Turun lääketehtaalla, jonka päästöjä on onnistuttu vähentämään merkittävästi siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön. Vuoden 2020 alusta lähtien Bayer on vaatinut energiantoimittajiltaan sertifikaatin siitä, että tehtaalla käytettävä sähkö ja lämpö on tuotettu täysin uusiutuvasti. Tuotantolaitoksen tarvitsema höyry tuotetaan Pansion teollisuusalueelle rakennetussa Turku Energian puuhakevoimalassa, jota hyödyntävät myös muut alueen yritykset. Vaikka uusiutuvaan energiaan siirtymällä on onnistuttu vähentämään Turun tuotantolaitoksen päästöjä runsaasti, tehtaan energiatehokkuuden parantamiseen panostetaan edelleen.


”Investoimme Turun tuotantolaitoksemme kehitys- ja laajennustyöhön 250 miljoonaa euroa. Valmistumisensa jälkeen vuonna 2025 tuotantolaitoksen laajennus tulee luonnollisesti olemaan hiilineutraali ja energiatehokas”, kertoo Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä.


Päästöjen vähenemiseen on vaikuttanut myös liikematkustuksen väheneminen. Korona-aika merkitsi Bayerillakin digiloikkaa, ja käyttöön otetut virtuaaliset työvälineet mahdollistavat työmatkailun pitämisen matalalla tasolla myös pandemian jälkeen.


Kompensaatiolla korvausta suomalaisille metsänomistajille


Vaikka viimeisen kolmen vuoden aikana päästöjä on onnistuttu vähentämään Bayerilla merkittävästi, tuotannollisista syistä päästöjen karsiminen kokonaan ei ole ollut mahdollista. Siksi yhtiö on päättänyt kompensoida jäjelle jäävän hiilijalanjälkensä yhteistyössä NGS Finlandin kanssa. Koska valtaosa yhtiön omasta toiminnasta syntyvistä päästöistä on jo onnistuttu vähentämään, vuoden 2021 osalta kompensoitavana on enää noin 11 prosenttia lähtötasosta, eli vuoden 2018 päästöjen määrästä.


Kompensaatiosta 85 prosenttia tehdään lykkäämällä uudistushakkuuvaiheessa olevan, noin 60–80 vuoden ikään kasvaneen metsän hakkuita. Käytännössä tämä toteutetaan maksamalla metsiä omistaville yksityishenkilöille Suomessa korvausta hakkuiden lykkäämisestä. Säilytettävän metsän kasvaessa pidempään sen puustosta entistä suurempi osa muuttuu tukkipuuksi, jossa hiili pysyy sitoutuneena pitkään siitä valmistetuissa tuotteissa ja rakennusmateriaaleissa. Loput 15 prosenttia kompensaatiosta tehdään istuttamalla uutta metsää. Kokonaisuudessaan Bayerin kompensaatiolla on viime vuosien aikana säilytetty noin 60 hehtaaria ja istutettu noin 6 hehtaaria uutta metsää Suomeen. Yhteensä säilytetty ja metsitetty alue vastaa kooltaan liki 95 jalkapallokenttää.


Osana Bayerin Suomen ympäristövastuullisuusohjelmaa yhtiö on myös hankkinut Turusta noin 10 hehtaarin metsäalueen, Hyvän tuulen metsän, joka innostaa ja osallistaa yhtiön työntekijöitä ilmastotekoihin sekä ulkoilemaan metsäluonnossa. Alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään entisestään vuoden 2022 aikana.


”Tavoitteemme on olla kestävän kasvun edelläkävijöitä jatkossakin. Pyrimme edelleen vähentämään päästöjämme ja lisäksi innostamme myös työntekijöitämme huomioimaan ympäristön kaikessa toiminnassaan”, Penttilä sanoo.


*Bayer Suomen operatiivisen toiminnan päästöt sisältävät kokonaisuudessan Scope 1:n ja 2:n päästöt sekä Scope 3:n osalta liikematkustuksesta, jätteenkäsittelystä ja energiantuotannosta aiheutuvat epäsuorat päästöt.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:


Aino Försti-Smith                    
Viestintäjohtaja, Bayer Suomi    
puh. 040 687 9995


Englanniksi: Bayer Finland is now climate neutral – an ambitious sustainability goal was achieved at top speed