Suomalaisprojekti uudistaa lääketutkimuksia kansainvälisesti kiinnostavalla tavalla 

Suomessa toteutettava, kansainvälinen Future Clinical Trials -projekti tähtää lääketutkimusten nopeuttamiseen ja turvallisuuden lisäämiseen. Hankkeessa hyödynnetään tekoälyä sekä sujuvoitetaan lääketutkimuksia. Onnistuessaan projekti parantaa lääketutkimusten käytäntöjä maailmanlaajuisesti.


Life science -yhtiö Bayerin käynnistämä projekti pyrkii nopeuttamaan ja sujuvoittamaan kliinisiä lääketutkimuksia. Uuden lääkkeen kehittäminen vie keskimäärin 10 vuotta, josta kliinisten lääketutkimusten osuus on jopa seitsemän vuotta. Lisäksi kehitystyö on kallista, sillä reseptilääkkeen kehittäminen maksaa keskimäärin yli 2 miljardia euroa.

 

FCT-projektissa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja kehitettään hoitopolkuja, joilla potilaat osallistuvat lääketutkimuksiin.

 
"Tämä tarkoittaa potilaan monitorointia teknologian avulla ja siten vähemmän käyntejä tutkimusklinikalla. Tekoälyä hyödynnämme lääketutkimusten turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Pyrimme myös käyttämään korkealaatuista terveysdataa virtuaalisten verrokkiryhmien luomiseen. Tällöin aiempaa suurempi osa tutkimuspotilaista saa tutkittavaa lääkettä, eikä verrokkiryhmiin tarvitse värvätä potilaita”, pohtii yksi projektin vetäjistä, Expert Clinical Data Scientist Jussi Leinonen Bayerilta

 
Kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeä projekti 

 
FCT-projekti tähtää kliinisten lääketutkimusten uudistamiseen tavalla, jolla on merkitystä maailmanlaajuisesti. Suomi valikoitui kansainvälisen projektin kohdemaaksi painavista syistä.

 

Bayer Nordicin toimitusjohtaja Miriam Holstein tuntee hyvin Suomen vahvuudet.

 
”Suomella on kaikki edellytykset kehittyä lääketutkimusten globaaliksi osaamiskeskukseksi. Suomessa on tarjolla laadukasta terveysdataa ja korkeatasoista teknologista osaamista. Lisäksi terveysalan kasvustrategia on yksi hallituksen painopistealueista. Myös Bayer uskoo Suomeen ja sen vahvuuksiin. Meillä on Suomessa yli 1000 työntekijää ja kansainvälisesti merkittävä kliinisten tutkimusten yksikkö, johon rekrytoimme uusia osaajia.”

 
Myös Business Finland näkee projektin mahdollisuudet Suomelle.

 
”Projektista hyötyvät Bayer Oy:n lisäksi myös koko suomalainen tutkimus- ja pk-yrityssektori. Lisäksi Suomen maine innovatiivisena kokeiluympäristönä kasvaa, jolloin myös muiden kansainvälisten lääkeyhtiöiden voidaan odottaa investoivan Suomeen. Tämän projektin myötä Suomesta voi tulla edelläkävijä ajamaan uuden sukupolven hoitoja ja datapohjaisia, potilaskeskeisiä ratkaisuja. Niistä voi kasvaa globaaleja innovaatioita ”, toteaa Business Finlandin terveyden Ecosystem Lead Outi Tuovila

 
Yhteistyötä ekosysteemin synnyttämiseksi 

Uusi projekti vaatii monen tahon saumattoman yhteistyön. Jo nyt hanke on kerännyt ympärilleen usean terveystietoja hyödyntävän toimijan yhteisön. Mukana ovat mm. DAIN Studios, Finnish Center For Artificial Intelligence (FCAI), VEIL.AI, MedEngine ja Medisapiens. 

 

“Tavoitteena on edistyksellisten kliinisten lääketutkimusten innovaatioekosysteemi, johon erilaiset yritykset sekä tutkimus -ja terveydenhuollon organisaatiot voivat osallistua. Tämä lisäisi kliinisten tutkimusten määrää ja Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten lääkeyritysten investointikohteena", taustoittaa Bayer Nordicin digitalisaatiosta ja innovaatiotoiminnasta vastaava Arto Pakkalin.

 

Projektiin osallistuva FCAI pitää hanketta tärkeänä uutena avauksena.


”Bayerin kunnianhimoiset tavoitteet kliinisen tutkimuksen uudistamiseksi tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää tekoälymenetelmiä lääketutkimuksen tarpeisiin. Teköälymenetelmien perustutkimuksen lisäksi yhteistyö mahdollistaa uusien laskenta- ja päättelymenetelmien testaamisen nopeasti oikeassa lääketutkimusympäristössä. Tällä ainutlaatuisella monitieteellisellä yhteistyöllä tähtäämme tieteellisiin artikkeleihin alan arvostetuimmissa julkaisuissa. Lisäksi avoimen lähdekoodin ratkaisuista hyötyvät koko ekosysteemi sekä elinkeinoelämän toimijat”, sanoo FCAI:n osaprojektin vetäjänä toimiva professori Harri Lähdesmäki Aalto-yliopistosta.

 

Ensimmäisiä tuloksia projektista voidaan odottaa vuoden 2021 aikana. Tarkoitus on hyödyntää RWE-dataa (Real World Evidence) todellisen tutkimusasetelman kontrolliryhmässä sekä kehittää uusi palvelukonsepti kliinisen lääketutkimuksen toteuttamiseen.

 

Kolmivuotisen projektin lopulliset tulokset esitellään vuoden 2023 aikana. 

  
Bayer: Science For a Better Life

Kansainvälisen Bayer-konsernin ydinosaaminen on Life Science -alalla terveydenhoidon ja ravitsemuksen parissa. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä ja kasveja hyödyttäviksi ja elämänlaatua parantaviksi tarttumalla suuriin haasteisiin kasvavan ja ikääntyvän väestön saralla. Samalla Bayer haluaa luoda sidosryhmilleen lisäarvoa innovaatioilla sekä panostaa kasvuun ja parempaan tuottavuuteen. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita sekä toimimaan yhteiskunnallisesti ja eettisesti vastuuntuntoisella tavalla. Vuonna 2020 Bayer-konserni työllisti noin 100 000 henkilöä, ja sen myynti oli 41,4 miljardia euroa. Tuotekehityksen ja tutkimuksen investoinnit nousivat 4,9 miljardiin euroon.


Bayer Suomessa

Tuotevalikoimassa Suomessa ovat Bayerin reseptilääkkeet ja itsehoitovalmisteet sekä kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineet. Kansainvälinen toiminta Suomessa keskittyy reseptilääkkeisiin: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja Suomessa valmistettujen lääkkeiden vientiin yli 130 maahan. Suomesta johdetaan myös useita Bayerin kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia. Espoon yksikössä työskentelee 138 kliinisen lääketutkimuksen ammattilaista. Espoosta johdetaan noin 40 merkittävää kansainvälistä lääketutkimusta, joissa on mukana tuhansia potilaita ja ammattilaisia ympäri maailman.  Bayerin Nordic-alueorganisaation pääkonttori on Espoossa. Alueorganisaatioon kuuluvat Suomi, Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua. Bayer työllistää Suomessa yli 1000 henkilöä. Lisätietoja www.bayer.com ja www.bayer.fi


Ennakoivat lausunnot 

Tässä tiedotteessa saattaa olla mukana ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayerin johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näihin ennakoiviin lausuntoihin nähden. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta www.bayer.com. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.