Investointi ehkäisyyn on investointi tasa-arvoon ja talouskasvuun

Lauantaina 26.9. vietettävä maailman ehkäisypäivä kiinnittää huomiota raskauden ehkäisyn saatavuuteen ja merkitykseen. Ehkäisyn on todettu parantavan naisten mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä. Ehkäisy vaikuttaa suotuisasti myös talouden kehitykseen.

IAF_horizontal_20000_girls_1200x628.jpg

 

Monet länsimaiset naiset suhtautuvat raskauden ehkäisyyn luontevana osana elämää ja tarjolla on laaja kirjo ehkäisyvälineitä, joista löytyy sopiva ehkäisymuoto tarpeen vaatiessa. Tyttöjen ja naisten tilanne ei ole sama kehittyvissä maissa.

 

YK:n väestörahaston mukaan ehkäisyn puute johtaa kehittyvissä maissa vuosittain 89 miljoonaan suunnittelemattomaan raskauteen. Myös teiniraskauksien määrä on korkea. YK:n väestörahaston mukaan 20 000 teinityttöä synnyttää lapsen joka päivä. Liian varhaiset raskaudet puolestaan johtavat usein teiniavioliittoihin, suuriin perheisiin ja köyhyyteen sekä lisäävät lapsi- ja äitikuolleisuutta. Kehitysmaissa arvioidaankin olevan yli 200 miljoonaa naista, joilla ei ole mahdollisuutta nykyaikaiseen raskauden ehkäisyyn.

 

Bayerin viestintäpäällikkö Aino Försti-Smithin mukaan ehkäisyvälineiden käytöllä saavutetaankin merkittäviä hyötyjä sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti.

 

”Ehkäisyssä on ennen kaikkea kyse naisen seksuaalioikeuksista ja tasa-arvosta. Se antaa naiselle päätäntävallan omasta kehostaan. Sen myötä naisille tarjoutuu myös mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä suuntaan esimerkiksi kouluttautumalla ja hankkimalla ammatin, joka edistää taloudellista riippumattomuutta ja koko perheen hyvinvointia.”

 

Yhteiskunnallisesti ehkäisyn saatavuudella on myös tärkeä merkitys. Copenhagen Consensus Centerin arvion mukaan jokainen ehkäisyyn sijoitettu dollari voi tuottaa pitkällä aikavälillä 120 dollarin hyödyn, jos ehkäisyyn liittyvät saatavuusongelmat saadaan ratkaistua.

 

Bayer 100 miljoonan naisen tukena

Ehkäisyvälineitä valmistavalle Bayerille naisten seksuaaliterveys ja ehkäisyn tulevaisuuden trendit ovat tärkeä alue, jonka kehitystä seurataan ja ennakoidaan tarkasti. Se on myös avainasemassa yrityksen maailmanlaajuisessa kestävän kehityksen strategiassa, onhan Bayer sitoutunut tuomaan ehkäisyn 100 miljoonan matalamman tulotason maissa asuvan naisen ulottuville vuoteen 2030 mennessä.

 

”Tavoitteenamme on edistää naisten terveyttä sekä mahdollisuuksia perhesuunnitteluun ja tasa-arvoon. Tämä on osa Bayerin strategiaa, jossa vastuullisuus kytkeytyy saumattomasti liiketoimintaan”, kertoo Bayerin Nordic-alueen toimitusjohtaja Miriam Holstein.

 

Bayer pyrkii tavoitteeseen usein eri keinoin, mm. lisäämällä pitkäaikaisen ehkäisyn tuotantoa vastatakseen kasvavaan kysyntään. Lisäksi yritys tekee yhteistyötä kansainvälisten perhesuunnittelujärjestöjen kanssa parantaakseen ehkäisytietouden, -palvelujen ja -välineiden saatavuutta riippumatta siitä, ovatko tuotteet Bayerin valmistamia

 

Suomessa Bayer jatkaa työtään nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi.

 

”Haluamme edistää tasa-arvoa myös Suomessa. Suomen kunnista noin kolmannes tarjoaa tällä hetkellä nuorille maksutonta raskauden ehkäisyä. Ehkäisypalvelujen epätasainen saatavuus asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Kaikkien nuorten tulisi kuulua maksuttoman ehkäisyn piiriin. Se kannattaa, sillä etenkin pitkävaikutteisen ehkäisyn on todettu merkittävästi vähentävän nuorille tehtäviä raskaudenkeskeytyksiä”, Aino Försti-Smith pohtii.

 

Turusta maailmalle

Bayerin tuotantolaitos Turussa tunnetaan ehkäisyn innovaatiokeskuksena ja globaalisti yhtenä yrityksen strategisesti tärkeimmistä tuotantolaitoksista. Turussa keksittyjä ja valmistettavia ehkäisyvalmisteita viedään yli 130 maahan.

 

Bayer julkisti hiljattain 35 miljoonan euron lisäinvestoinnin Turun tuotantolaitoksen toiminnan tehostamiseen. Lisäinvestoinnin avulla parannetaan ehkäisyvalmisteiden toimitusvarmuutta ja varaudutaan potentiaaliseen kysynnän kasvuun. 

 

"Bayer uskoo vahvasti suomalaiseen ehkäisyosaamiseen. Sen avulla voimme parantaa miljoonien naisten elämää“, Miriam Holstein iloitsee.

 

Bayer haluaa herättää keskustelua ehkäisyn merkityksestä ja naisen oikeudesta omaan kehoonsa. Katso It's About Freedom -video.

 

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Viestintäpäällikkö Aino Försti-Smith, 040 687 9995
aino.forsti-smith@bayer.com

 

Englanniksi: Investment in Contraception Supports Equality and Economic Growth