Tietosuojalausunto

Tämän sovelluksen (jäljempänä ”sovellus”) tarjoaa Bayer Oy (jäljempänä ”Bayer” tai ”me”). Lisätietoja sovelluksen tarjoajasta löytyy sivulta julkaisuoikeus.

 

 1. Henkilötietojen käsittely

  Seuraavassa on tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään, kun käytät Bayerin sovellusta. Ellei seuraavissa kappaleissa toisin mainita, henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena on, että tällainen käsittely on tarpeen, jotta pyytämäsi sovelluksen toiminnot ovat käytettävissä (yleinen tietosuoja-asetus, art. 6(1)(b)).

   

  Pyydämme huomaamaan, että Bayerilla tai kenelläkään kolmannella taholla ei ole pääsyä sovellukseen syöttämiisi erityisiin henkilötietoryhmiin (terveystiedot). Tällaisten henkilötietoryhmien käsittely tapahtuu vain laitteessasi.

   
  1. Sovelluksen käyttö
   1. Pääsy sovellukseen

    Kun käytät sovellustamme, se välittää Bayerille seuraavat tiedot, jotta voit käyttää palvelujamme sovelluksessa:

     
    • IP-osoite
    • käyttöjärjestelmätiedot
     

    Lisäksi Bayerin oikeutettujen etujen suojaamiseksi tällaiset tiedot tallennetaan määräajaksi, jotta henkilötietojen jäljitys voidaan käynnistää, mikäli ilmenee Bayerin palvelimen luvatonta käyttöä tai sen yrityksiä (yleinen tietosuoja-asetus, art. 6(1)(f)).

     

   2. Sovelluksen käytön analysointi (Google)

    Sovelluksemme käyttää analyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc., osoite 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”).

     

    Google analysoi sovelluksen käyttöä puolestamme, jotta voimme ymmärtää paremmin, miten sovellusta käytetään. Näin voimme parantaa sovellusta asiakkaidemme mielenkiinnon kohteiden perusteella. Googlen keräämät tiedot sovelluksemme käytöstä (esim. mitä sovelluksemme sisältöä käytät, kieliasetukset, käyttöjärjestelmä sekä näytön resoluutio) välitetään Yhdysvaltoihin Googlen palvelimille, missä tietoa säilytetään ja analysoidaan. Tulokset toimitetaan Bayerille anonymisoidussa muodossa. Käyttötietoja ei yhdistetä kokonaiseen IP-osoitteeseesi tämän prosessin aikana. Sovelluksessa on aktivoituna Googlen tarjoama IP-osoitteen anonymisoiva toiminto, joka poistaa IP-osoitteen 8 viimeistä numeroa (tyyppi IPv4) tai viimeiset 80 bittiä (tyyppi IPv6) kunkin Googlelle tapahtuvan tiedonsiirron jälkeen. Lisäksi Google on sertifioitu EU-US-tietosuojasopimuksessa (EU-US Privacy Shield), mikä varmistaa sen, että Google pitää yllä riittävää tietosuojatasoa käsiteltäessä henkilötietoja Yhdysvalloissa.

     

    Analysoimme sovelluksen käyttöäsi vain, jos olemme saaneet suostumuksesi avatessasi sovelluksen ensimmäistä kertaa tai jos käytät yllä olevaa painiketta, jonka avulla sovelluksen analysoinnin voi laittaa päälle tai pois päältä (yleinen tietosuoja-asetus, art. 6(1)(a)). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tämän saman painikkeen avulla.

     

   3. Haittavaikutuksia ja tuotteen laatuun liittyviä valituksia koskevat tiedot

    Tämä sovellus ei ole tarkoitettu tai suunniteltu viestintään, joka liittyy seuraaviin: haittavaikutukset, terapeuttisen vaikutuksen puute, lääkitysvirheet, harmaiden markkinoiden tuotteet tai lääkeväärennökset, lääkkeiden väärinkäyttö tai myyntiluvan ulkopuolinen käyttö, tuotteen laatuun liittyvät valitukset ja/tai muut asiat, jotka koskevat Bayerin tuotteiden turvallisuutta tai laatua. Jos haluat ilmoittaa haittavaikutuksista tai tehdä tuotteen laatua koskevan valituksen, ota yhteyttä terveydenhoidon ammattilaiseen (esim. lääkäri tai apteekkihenkilökunta), paikalliseen terveysviranomaiseen tai käyttää Bayerin verkkosivustoa haittavaikutuksista ilmoittamiseen.

     

    Jos tästä huolimatta ilmoitat haittavaikutuksista tai Bayerin tuotteiden turvallisuuteen tai laatuun liittyvistä muista ongelmista, meidän on laillisten velvoitteidemme mukaan käsiteltävä viesti ja mahdollisesti otettava sinuun yhteyttä asioiden selventämiseksi. Meidän on ehkä ilmoitettava asianomaisille terveysviranomaisille ilmoittamistasi asioista. Voimme myös joutua lähettämään nämä ilmoitukset edelleen Bayer-konsernin yrityksille tai yhteistyökumppaneille siinä laajuudessa kuin niillä on sama velvollisuus ilmoittaa asiasta asianomaisille terveysviranomaisille.

     

  2. Henkilötietojen siirto teetettyä käsittelyä varten

   Käytämme jossain määrin henkilötietojesi käsittelyyn siihen erikoistuneita palveluntarjoajia. Nämä palveluntarjoajat valitaan huolellisesti ja heitä valvotaan säännöllisesti. Tietojenkäsittelysopimusten mukaisesti henkilötietoja käsitellään ainoastaan Bayerin ohjeistuksen ja toimintaohjeiden mukaan.

    

  3. Henkilötietojen käsittely EU:n tai ETA:n ulkopuolella

   Henkilötietojasi voidaan myös osaksi siirtää Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin ja käsitellä siellä, vaikka tällaisissa maissa tietosuojan taso saattaa olla alhaisempi kuin Euroopan maissa Tällaisissa tapauksissa varmistetaan esimerkiksi erityissopimuksin (kopio saatavissa pyynnöstä), että henkilötietojen suojaustaso on riittävä, tai pyydämme nimenomaisen suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

    

 2. Tietoa oikeuksista

  Tietosuojalakien mukaan sinulla on seuraavat yleiset oikeudet:

   
  • Oikeus nähdä tallentamamme sinua koskevat henkilötiedot
  • Oikeus pyytää henkilötietojen korjausta, poistamista tai rajoitettua käsittelyä
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuihin etuihimme tai yleiseen etuun tai joka koskee profilointia, paitsi jos Bayer voi todistaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen
  • Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille
  • Voit milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi. Lisätietoa asiasta on edellä olevissa kappaleissa, jotka kuvaavat suostumukseen perustuvaa henkilötietojen käsittelyä.

  Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, osoita pyyntösi alla mainittuun osoitteeseen. (→ C.).

   

 3. Yhteystiedot

  Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, lähetä viesti sähköpostitse tietosuoja@bayer.com tai ota yhteyttä yrityksemme tietosuojavastaavaan käyttäen alla mainittua osoitetta:

   

  Tietosuojavastaava
  Bayer Oy
  PL 415, 20101 Turku

   

 4. Tietosuojalausunnon päivittäminen

  Voimme aika ajoin päivittää tietosuojalausuntoamme. Tietosuojalausunnon päivitykset julkaistaan verkkosivustolla. Kaikki muutokset astuvat voimaan sovelluksen julkaisemisen yhteydessä. Suosittelemme siksi säännöllistä vierailua verkkosivuillamme, jotta voit saada tiedon mahdollisista päivityksistä.