Tietosuojalausunto

Tämän sosiaalisen median profiilin (jäljempänä “sosiaalisen median profiili“ tai "profiili") tarjoaa (jäljempänä ”Bayer” tai ”me”). Lisätietoja sosiaalisen median profiilin tarjoajasta https://www.bayer.fi/julkaisuoikeus.

 

A. Henkilötietojen käsittely

Seuraavassa on tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään, kun käytät Bayerin sosiaalisen median profiilia. Ellei seuraavissa kappaleissa toisin mainita, henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena on, että tällainen käsittely on tarpeen, jotta pyytämäsi sosiaalisen median profiilit ovat käytettävissä (yleinen tietosuoja-asetus art. 6(1)(b)).

 

I. Sosiaalisen median profiilin käyttö
1. Kommentti-, viesti-, ja chat-toimintojen käyttö

Voit ottaa Bayeriin yhteyttä suoraan sosiaalisen median profiilissa saatavilla olevien kommentti-, viesti-, ja chat-toimintojen kautta. Näiden toimintojen kautta meille antamiasi tietoja käytetään yksinomaan esittämäsi pyynnön käsittelemiseen, ellei tässä tietosuojalausunnossa mainita muita käyttötarkoituksia.

 

2. Haittavaikutuksia ja tuotteen laatuun liittyviä valituksia koskevat tiedot

Tämä sosiaalisen median profiili ei ole tarkoitettu tai suunniteltu viestintään, joka liittyy seuraaviin: haittavaikutukset, terapeuttisen vaikutuksen puute, lääkitysvirheet, harmaiden markkinoiden tuotteet tai lääkeväärennökset, lääkkeiden väärinkäyttö tai myyntiluvan ulkopuolinen käyttö, tuotteen laatuun liittyvät valitukset ja/tai muut asiat, jotka koskevat Bayerin tuotteiden turvallisuutta tai laatua. Jos haluat ilmoittaa haittavaikutuksista tai tehdä tuotteen laatua koskevan valituksen, ota yhteyttä terveydenhoidon ammattilaiseen (esim. lääkäri tai apteekkihenkilökunta), paikalliseen terveysviranomaiseen tai käytä Bayerin verkkosivustoa haittavaikutuksista ilmoittamiseen.

 

Jos tästä huolimatta ilmoitat haittavaikutuksista tai Bayerin tuotteiden turvallisuuteen tai laatuun liittyvistä muista ongelmista, meidän on laillisten velvoitteidemme mukaan käsiteltävä viesti ja mahdollisesti otettava sinuun yhteyttä asioiden selventämiseksi. Meidän on ehkä ilmoitettava asianomaisille terveysviranomaisille ilmoittamistasi asioista. Voimme myös joutua lähettämään nämä ilmoitukset edelleen Bayer-konsernin yrityksille tai yhteistyökumppaneille siinä laajuudessa, kuin niillä on sama velvollisuus ilmoittaa asiasta asianomaisille terveysviranomaisille.

 

3."Tykkää"-toiminnon käyttäminen

Kaikki, jotka painavat "Tykkää"-nappia, lähettävät tietoja sosiaalisen median  alustan tarjoajalle, joka puolestaan lähettää Bayerille koosteena tietoa keskimääräisestä ikärakenteesta, asuinpaikasta, sukupuolesta, kielestä ja toiminnasta kaikkien niiden osalta, jotka ovat käyttäneet "Tykkää"-toimintoa sosiaalisen median profiilimme kohdalla. Bayer ei koskaan saa alustan tarjoajalta näitä tietoja yksittäisten henkilöiden tasolla. Saadaksesi lisätietoja siitä, mitä tietoja sosiaalisen median alustan tarjoaja tässä suhteessa kerää, ole yhteydessä alla (D) viitattuun  ko. tarjoajan tietosuojalausuntoon.

 

II. Sosiaalisen median seuranta

Käytämme niin sanottua sosiaalisen median seurantaa. Sosiaalisen media seuranta tarkoittaa sen tunnistamista ja arvioimista, mitä sosiaalisen median kanavissa sanotaan yrityksestä, henkilöstä, tuotteesta tai brändistä. Käytämme sosiaalisen median seurantapalveluita vain julkisesti saatavilla olevasta sisällöstä, jotta voimme:

 

 • tehdä avainsanahakuja useissa sosiaalisen median kanavissa;
 • seurata keskustelun laajuutta aina, kun käyttäjät ovat vuorovaikutuksessä brändimme kanssa;
 • seurata visualisoitua analytiikkaa keskustelutrendeistä tietyllä aikavälilla;
 • etsiä, suodattaa ja analysoida keskusteluvirtoja ja
 • seurata julkisesti saatavilla olevia mielipiteitä, lausuntoja ja muuta vuorovaikutusta sosiaalisen median kanavissa meille tai liiketoiminnallemme tärkeiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä (ns. mielipidejohtajilta)

 

Käytämme sosiaalisen median seurannasta saamiamme tietoja:

 

 • ymmärtääksemme paremmin ilmapiiriä, tarkoitusperiä, tunnelmaa, ja markkinatrendejä kuin myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme tarpeita ja parantaaksemme siten palveluitamme ja tuotteitamme ja
 • tunnistaaksemme haittavaikutukset, terapeuttisen vaikutuksen puutteet, lääkitysvirheet, harmaiden markkinoiden tuotteet tai lääkeväärennökset, lääkkeiden väärinkäytön tai myyntiluvan ulkopuolisen käytön, tuotteen laatuun liittyvät valitukset ja/tai muut asiat, jotka koskevat Bayerin tuotteiden turvallisuutta tai laatua

 

Henkilötietojen käsittely sosiaalisen median seurannan yhteydessä perustuu siihen, että käsittely on tarpeen edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (yleinen tietosuoja-asetus art. 6(1)(f)).

 

B. Tietoa oikeuksista

Tietosuojalakien mukaan sinulla on seuraavat yleiset oikeudet:

 

 • Oikeus nähdä tallentamamme sinua koskevat henkilötiedot
 • Oikeus pyytää henkilötietojen korjausta, poistamista tai rajoitettua käsittelyä
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuihin etuihimme tai yleiseen etuun tai joka koskee profilointia, paitsi jos Bayer voi todistaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille
 • Voit milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä koskevan suostumuksesi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Lisätietoa asiasta on edellä olevissa kappaleissa, jotka kuvaavat suostumukseen perustuvaa tiedonkäsittelyä.
Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, osoita pyyntösi alla mainittuun osoitteeseen.

 

C. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen tietosuojaan, lähetä yksityisviesti käyttäen sosiaalisen median profiilimme viestitoimintoa tai ota yhteyttä yrityksemme tietosuojavastaavaan alla mainitulla osoitteella:

 

Tietosuojavastaava
Bayer Oy
PL 415, 20101 Turku

 

D. Sosiaalisen median  alustan tarjoajan suorittama henkilötietojen käsittely

Huomioi, että sosiaalisen median alustan tarjoaja käsittelee myös henkilötietojasi käydessäsi sosiaalisen median profiilissamme. Saadaksesi tästä lisätietoja, tutustu tämän sosiaalisen median alustan tarjoajan tietosuojalausuntoon.

 

E. Tietosuojalausunnon päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tietosuojalausuntoamme. Tietosuojalausunnon päivitykset julkaistaan sosiaalisen median profiilissamme. Kaikki muutokset astuvat voimaan siinä yhteydessä, kun ne julkaistaan profiilissamme. Suosittelemme siksi säännöllistä vierailua profiilissamme, jotta voit saada tiedon mahdollisista päivityksistä.

 

Päivitetty viimeksi: 20.11.2018.