Uusi hankeyhteistyö vauhdittaa digitaalista siirtymää lääke- ja biotieteiden teollisuudessa Suomessa

Automated Production Line

Turun yliopiston johtaman hankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka turvaavat alan kansainvälisen kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Lääketeollisuus on Suomessa merkittävä työllistäjä sekä talouskasvun ja tulojen lähde, erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Turun yliopiston strateginen kumppani Bayer Oy on jo sitoutunut yhteistyöhön. 

 

Hankeyhteistyön tavoitteena on vauhdittaa digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja datan tehokkaampaa hyödyntämistä ja tehdä Suomesta maailman houkuttelevin paikka datalähtöiselle life science -teollisuudelle. Tavoitteen toteutuminen edellyttää suomalaisilta yhteistyökumppaneilta myös kansainvälisten verkostojen rakentamista ja eurooppalaisten avainteknologioiden kartoittamista. Business Finland on myöntänyt hankkeelle valmistelurahoitusta. Kansalliseen konsortioon haetaan nyt mukaan tutkimusorganisaatioita ja alan yrityksiä.

 

The Networked Life Sciences Factory of the Future: Data-driven for the short and long term (LifeFactFuture) -hankkeen käynnistämistä koordinoi Tulevaisuuden tutkimuskeskus yhteistyössä Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan kanssa.

 

"Hanke ilmentää monia yliopistomme ydinarvoja: eteenpäin suuntautumista, digitaalista muutosta, yhteistyötä sekä verkostojen vahvistamista yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden välillä. Meidän tulee yhdessä varmistaa kumppaniemme kansainvälinen kilpailukyky tulevaisuudessa, ja tämä projekti tarjoaa sille erinomaisen alustan", sanoo projektin vastuullinen johtaja, professori Toni Ahlqvist Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

 

Lääkeyhtiö Bayer on yksi konsortion kumppaneista, jonka Turussa sijaitseva tuotantolaitos kuuluu Bayer-konsernin merkittävimpien lääketehtaiden joukkoon globaalisti. Turusta viedään ehkäisyvalmisteita yli 130 maahan. Tämän lisäksi yritys on julkistanut 250 miljoonan euron investoinnin uuden tehtaan rakentamiseen Turkuun ja nykyisen tuotantolaitokseen modernisointiin.

 

Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä korostaa digitaalisen siirtymän merkitystä ja mahdollisuuksia sekä Bayerin toiminnalle että Turun alueen tulevaisuudelle, mutta laajemmin myös Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle.

 

”Suomessa on vahva yhteistyöhön perustuva innovaatioekosysteemi ja kansainvälisesti kiinnostavaa teknologista huippuosaamista. Uskon, että kehittyneen digiteknologian kuten tekoälyn ja datan tehokas hyödyntäminen tuotantoprosesseissa edesauttaa uusien investointien houkuttelemista Suomeen myös tulevaisuudessa”, kertoo Penttilä.

 

”Maailma voi muuttua hetkessä, kuten olemme viime vuosina huomanneet. Digitalisaatio on avain nopeaan, joustavaan reagointiin muutoksissa. Muuttunut toimintaympäristö vaatii ennakointia ja uutta osaamista, ja sitä pyrimme lisäämään tässä projektissa. Laaja yhteistyö mahdollistaa kaikkien kumppanien oppimisen toisiltaan”, Ahlqvist lisää.

 

LifeFactFuture-projektin tavoitteena on rakentaa vahva, yhteistyökykyinen ja kilpailukykyinen konsortio vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana. Kiinnostuneita life science- ja teknologiayrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja muita sidosryhmiä rohkaistaan ottamaan yhteyttä.

 

Lisätietoja:
Keijo Koskinen
kehityspäällikkö, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
keijo.koskinen@utu.fi, puh. +358 44 5941659


Aino Försti-Smith
Bayerin viestintäjohtaja
aino.forsti-smith@bayer.com, puh. +358 40 6879995