Perhesuunnittelu tukee naisia, perheitä ja yhteiskuntia

Ehkäisytuotteet pillereistä kierukoihin ovat auttaneet naisia oman elämänsä suunnittelussa jo vuosikymmenten ajan. Pillereiden tulosta markkinoille on kulunut 60 vuotta ja hormonikierukoiden 30 vuotta. Mutta mihin suuntaan ehkäisy ja sen tarve kehittyvät tulevina vuosikymmeninä, ja mikä on Bayerin rooli alan suunnannäyttäjänä?

 

IMG_7720-1.jpg
Hymyilevä nuoripari Kilifistä, Kenian maaseudulta

 

Nuori aviopari astelee ulos ehkäisyklinikalta Kenian maaseudulla Kiliffin alueella. Vaimo Elizabeth Juma hymyilee leveästi. Hänelle on juuri asennettu pitkäaikainen ehkäisin, jotta kolmen pienen lapsen nuori äiti voi keskittyä työn etsimiseen. Aviomies Robert Mwarome nyökyttelee vieressä. Hän haluaa pitää perheen lapsiluvun sellaisena, että heidät kaikki on vara kouluttaa.

 

Tuokiokuva Keniasta tiivistää ehkäisyn merkityksen. Afrikan ehkäisyklinikoilla vieraillut Bayerin viestintäpäällikkö Aino Försti-Smith tietää, että kun puhutaan ehkäisystä, mukana on isoja asioita niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisestikin.

 

”Ehkäisyssä on ennen kaikkea kyse naisen seksuaalioikeuksista ja tasa-arvosta. Ehkäisy antaa naisille mahdollisuuden vaikuttaa oman elämänsä suuntaan esimerkiksi kouluttautumalla ja hankkimalla ammatin, joka edistää taloudellista riippumattomuutta ja koko perheen hyvinvointia. Ja jos puhutaan yhteiskunnallisesta tasosta, niin ehkäisyn on todettu lisäävän taloudellista kasvua, Försti-Smith toteaa.

 

Ehkäisyn merkityksessä ja saatavuudessa on suuria eroja eri alueilla ja eri kulttuureissa. Länsimaissa ehkäisyn tärkeys tunnustetaan yleisesti, kun taas kehittyvissä maissa on usein pulaa sekä tiedosta että ehkäisyvälineistä.

 

”Tiedon lisääminen ja ehkäisyvälineiden saatavuuden parantaminen ovat avainasemassa, mutta usein esteenä voivat olla paikalliset uskomukset ja asenteet. Teiniraskaudet ovat yleisiä, ja noin 20 0001 teinityttöä synnyttää kehittyvissä maissa joka päivä. Liian varhaiset raskaudet johtavat usein teiniavioliittoihin, suuriin perheisiin ja köyhyyteen”, Försti-Smith pohtii.

 

Tyttöjen ja naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon puolustaminen on ollut jo kauan keskeinen osa Suomen valtion kehityspolitiikkaa. Suomi tunnetaankin maailmalla väsymättömänä tyttöjen ja naisten oikeuksien uranuurtajana. Myös oikeus määrätä kehostaan sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ovat kiinteä osa tätä kokonaisuutta.

 

IAF_horizontal_20000_girls_699x388.jpg

Ehkäisyn tarve kasvaa

Ehkäisyn tärkeyden puolesta puhuvat myös maailman väestöennusteet. YK:n tuoreimman väestöennusteen2 mukaan luvassa onkin väkirikkaita vuosikymmeniä. Maapallolla on asukkaita nyt noin 7,7 miljardia, mutta ennusteen mukaan vuonna 2030 jo 8,5 miljardia. Ja kun päästään vuoteen 2100, ihmisiä on jo lähes 11 miljardia.

 

Toisen, tiedelehti Lancetissa vastikään julkaistun ennusteen3 mukaan maailman väkiluku saavuttaa huippunsa vuoden 2064 tienoilla ja on silloin noin 9,7 miljardia. Sen jälkeen väkiluku kääntyy laskuun ja on vuonna 2100 noin 8,8 miljardia.

 

Eriävät arviot osoittavat tulevaisuuden ennustamisen vaikeuden. Selvää kuitenkin on, että vaikka syntyvyys on yleisesti laskussa Euroopassa ja kehittyvissä maissa, perhekoko pysyy edelleen suurena monissa Aasian ja Afrikan maissa.

Bayer 100 miljoonan naisen tukena

Turku_PS_Mirena Visual inspection_0.jpgBayerille naisten seksuaaliterveys ja ehkäisyn tulevaisuuden trendit ovat tärkeä alue, jonka kehitystä seurataan ja ennakoidaan tarkasti. Se on myös avainasemassa yrityksen maailmanlaajuisessa kestävän kehityksen strategiassa, onhan Bayer sitoutunut tuomaan ehkäisyn 100 miljoonan matalamman tulotason maissa asuvan naisen ulottuville vuoteen 2030 mennessä.

 

Bayer pyrkii tavoitteeseen usein eri keinoin, mm. lisäämällä pitkäaikaisen ehkäisyn tuotantoa vastatakseen kasvavaan kysyntään. Lisäksi yritys tekee yhteistyötä kansainvälisten perhesuunnittelujärjestöjen kanssa parantaakseen ehkäisytietouden, -palvelujen ja -välineiden saatavuutta riippumatta siitä, ovatko tuotteet Bayerin valmistamia.

 

Suomessa Bayer jatkaa työtään nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi.

 

”Haluamme edistää tasa-arvoa. Suomen kunnista noin kolmannes tarjoaa tällä hetkellä nuorille maksutonta raskauden ehkäisyä. Ehkäisypalvelujen epätasainen saatavuus asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Jokaisen nuoren tulisi kuulua maksuttoman ehkäisyn piiriin ja saada olla mukana päättämässä hänen tarpeisiinsa sopivasta ehkäisystä. Nuorten maksuton ehkäisy kannattaa, sillä on tieteellistä näyttöä, että pitkävaikutteinen ehkäisy vähentää merkittävästi nuorille tehtäviä raskaudenkeskeytyksiä", Försti-Smith kuvailee.4

 

Turusta maailmalle

Bayerin tuotantolaitos Turussa tunnetaan konsernin sisällä maailmanlaajuisena ehkäisyn innovaatiokeskuksena ja yhtenä strategisesti tärkeimmistä tuotantolaitoksista. Täältä viedään ehkäisyvalmisteita yli 130 maahan.

 

Bayer julkisti hiljattain 35 miljoonan euron investoinnin Turun tuotantolaitoksen toiminnan tehostamiseen. Lisäinvestoinnin avulla parannetaan osaltaan ehkäisyvalmisteiden toimitusvarmuutta ja varaudutaan potentiaaliseen kysynnän kasvuun.

 

Ei siis ihme, että Turussa, maailman ehkäisypääkaupungissa, seurataan tiiviisti alan kehitystä.

 

”Mietimme ehkäisyn tulevia trendejä ja tarpeita koko ajan, kun uusia tuotteita kehitetään. Käymme myös säännöllisesti keskusteluja gynekologien kanssa ammattilais- ja potilaspalautetta saadaksemme”, kertoo tuotekehityksestä vastaava johtaja Marketta Häkkänen.

 

Turusta lähtevät maailmalle myös ne ehkäisytuotteet, jotka löytävät tiensä Kenian ja monen muun kehittyvän maan ehkäisyklinikoille. Perhesuunnittelun ansiosta Elizabeth ja Robert voivat ottaa elämänsä haltuun – koko perheen parasta ajatellen.

 

”Ehkäisyä viedään kehittyviin maihin yhteistyössä kansainvälisten perhesuunnittelujärjestöjen kanssa. Siten voimme tarjota edullisempia tuotteita kehittyvien maiden markkinoille, edistää naisten terveyttä sekä mahdollisuuksia perhesuunnitteluun ja tasa-arvoon. Tämä on osa Bayerin strategiaa, jossa vastuullisuus kytkeytyy saumattomasti liiketoimintaan”, kertoo Bayerin Nordic-alueen toimitusjohtaja Miriam Holstein.

 

Myös Aino Försti-Smith iloitsee ehkäisyn arkea mullistavasta voimasta.

 

”Länsimaisena naisena ei osaa edes kuvitella, kuinka vaikeaa luotettavan ehkäisyn saaminen voi olla. Keniassa tapasin lukuisia naisia, joille ehkäisyn järjestyminen merkitsi uuden elämän alkamista. On hienoa olla mahdollistamassa tätä vapautta kaikille maailman naisille.”

 

 

Lähteet

  1. www.unfpa.org/adolescent-pregnancy

  2. https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf

  3. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext

  4. https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2017.304280

 

PP-PF-WHC-FI-0114-1/09-2020