Sitoutuminen

Ympäristönsuojelun, terveyden ja turvallisuuden periaatteet

Bayerin sitoutumista ympäristönsuojeluun, terveyteen ja turvallisuuteen kuvaavat seuraavat kymmenen periaatetta. Niiden pohjana ovat konsernin julkaisema "Bayer Sustainable Development Policy" -politiikka sekä ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimukset.

 

sdf

 

Periaate 1.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasiat ovat tärkeä ja erottamaton osa kaikkea toimintaamme.

 

Periaate 2.

Toimintamme vähimmäistavoitteena ovat lain ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset.

 

Periaate 3.

Koko henkilöstöä koulutetaan, opastetaan ja kannustetaan toimimaan terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

 

Periaate 4.

Opastamme asiakkaitamme tuotteidemme turvallisessa käytössä ja hävittämisessä. Tuotevastuun periaate edellyttää, että vastaamme tuotteista ja niiden elinkaaresta kokonaisvaltaisesti.

 

Periaate 5.

Tiedotamme henkilöstölle, sopimuskumppaneille, asiakkaille, viranomaisille ja yleisölle toiminnastamme sekä sen terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaikutuksista ja vastaamme huolenilmauksiin.

 

Periaate 6.

Työskentelemme jatkuvasti toimintamme ympäristökuormituksen minimoimiseksi sekä raaka-aineiden ja energian käytön tehostamiseksi.

 

Periaate 7.

Arvioimme toimintaamme jatkuvasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Varmistamme, ettei toimintamme aiheuta kohtuuttoman suurta riskiä henkilöstölle, sopimuskumppaneille, asiakkaille, yleisölle eikä ympäristölle.

 

Periaate 8.

Suunnitelmin ja toimenpitein pyrimme estämään tapaturmat ja ehkäisemään työn terveydelle aiheuttamat vahingolliset vaikutukset sekä edistämään yksilön hyvinvointia ja koko työyhteisön työkykyä.

 

Periaate 9.

Selvitämme mahdollisuuksien mukaan ennalta uuden prosessin tai tuotteen terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset.

 

Periaate 10.

Odotamme yhteistyö- ja sopimuskumppaniemme noudattavan näitä periaatteita soveltuvin osin.