Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς

Στόχος είναι να είναι δυνατή η παραγωγή επαρκών ποσοτήτων τροφίμων, ζωοτροφών, φυτικών ινών και ανανεώσιμων πρώτων υλών για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, μέσα από την περιορισμένη διαθέσιμη γη. Αυτή είναι η αποστολή του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στις αγορές της φυτοπροστασίας, των σπόρων και των μη γεωργικών εφαρμογών.

 

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας ευθυγραμμίζεται με τις μακροπρόθεσμες τάσεις της σύγχρονης γεωργίας Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της γεωργικής βιομηχανίας με καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν την παραγωγή επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας τροφίμων, ζωοτροφών και ανανεώσιμων πρώτων υλών για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, παρά την περιορισμένη αρόσιμη γη.

 

Θέλουμε να συμβάλουμε στην εξασφάλιση τροφής σε όλο τον κόσμο, μέσα από μία προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον και με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας με βιώσιμο τρόπο. Η δύναμη μας προέρχεται από την Καινοτομία, κασι μέσα από την Καινοτομία μπορούν να ωφεληθούν τόσο τους πελάτες μας όσο και η κοινωνία ως σύνολο και να αποτελέσει την πηγή της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μας. Η στρατηγική του Τομέα βασίζεται σε τρεις ακρογωνιαίους λίθους: την πρωτοπορία στην καινοτομία, την ενίσχυση της πελατοκεντρικής προσέγγισης και την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη αειφόρων γεωργικών πρακτικών.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Τομέα της Επιστήμης Γεωργίας στη χώρα μας, στον ιστότοπο www.cropscience.bayer.gr