Οι εργαζόμενοί μας

A man and a child are sitting on a couch.

Η εργασία στην Bayer προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές.

Η επιχειρηματική επιτυχία της Bayer βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γνώση και τη δέσμευση των εργαζομένων μας. Ως εργοδότης, προσφέρουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας ελκυστικές συνθήκες και ευρείες ευκαιρίες ατομικής ανάπτυξης.

 

Παράλληλα με την επαγγελματική κατάρτιση, εστιάζουμε στην προώθηση των εταιρικών μας αξιών LIFE και στην καθιέρωση μιας εταιρικής κουλτούρας προσανατολισμένης στο διάλογο με βάση την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό στην ποικιλομορφία και τις ίσες ευκαιρίες. Η υπεύθυνη προσέγγιση για τη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας περιλαμβάνει δίκαιη μεταχείριση στην εργασία, διαφανές και δίκαιο σύστημα αποζημίωσης, συνταξιοδοτικά προγράμματα, δυνατότητα συνδυασμού εργασίας με οικογενειακές υποχρεώσεις, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και περιβάλλον εργασίας που προάγει την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων μας.

 

Ενίσχυση της γνώσης, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ηγετικών συμπεριφορών

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η ανάδειξη των ταλέντων και των πλεονεκτημάτων των εργαζομένων μας είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας για τη μελλοντική επιτυχία της Bayer. Η επιτυχία είναι δυνατή μόνο αν δημιουργήσουμε συνθήκες εργασίας που θα επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταλέντα τους και συνεπώς να συμβάλλουν σε καινοτόμες λύσεις. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε ενεργά τη συνεχή εκπαίδευση ως μέρος της φιλοσοφίας μας για την ανάπτυξη των εργαζομένων μας. Στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους εργαζομένους μας να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να συμβαδίζουν πάντα με τις τελευταίες εξελίξεις, καθ 'όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

 

Βασικό μας εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η Παγκόσμια Ακαδημία Bayer, μέσω της οποίας προσφέρουμε συνεχή εκπαίδευση για τους εργαζόμενους μας, σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και δεξιοτήτων. Παράλληλα με τη συστηματική ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών, προσφέρει συνεχή επαγγελματική κατάρτιση μέσω διαφόρων λειτουργικών ακαδημιών.