Κοινωνική προσφορά

Holi is a colorful festival in india.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με Συμμετοχή & Διάδραση

Στην Bayer, με τον εταιρικό μας σκοπό να αποτυπώνεται στη φράση «Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή»,  απόλυτη προτεραιότητα μας είναι να συμβάλλουμε στη συνεχή βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας μέσω των προϊόντων μας.

 

Με τις καινοτόμες λύσεις μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, υπογραμμίζουμε τη δέσμευση μας να λειτουργούμε υπεύθυνα και μέσα από τη δραστηριότητά μας να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών που φιλοδοξούν να απαντήσουν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις. Συγκεκριμένα, στην Bayer Ελλάς, εστιάζουμε σε τρεις στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), οι οποίοι είναι η επίτευξη α) την επίτευξη Μηδενικής Πείνας για όλους, β) την Πρόσβαση σε Καλή Υγειονομική Περίθαλψη για όλους και γ) την Προώθηση της Καινοτομίας και της Δημιουργίας Καλών Υποδομών Βιομηχανίας.

 

Για να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας, βάζουμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής της Bayer και εργαζόμαστε καθημερινά με πάθος, συνέπεια  και συνέχεια για να έχουμε ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Για εμάς, η Ε.Κ.Ε αποτελεί την ισχυρή μας δέσμευση στην Κοινωνία και είμαστε πεπεισμένοι ότι για να επιτύχουμε το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που φιλοδοξούμε απαιτείται η συνεχής διάδραση των ανθρώπων μας με την κοινωνία.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις που εμπλέκουν ενεργά τους ανθρώπους της Bayer και τους φέρνουν σε επαφή με τις εκάστοτε ομάδες του κοινωνικού συνόλου, στις οποίες αναφέρονται οι συγκεκριμένες δράσεις. Έτσι στην Bayer μιλάμε πλέον για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με Συμμετοχή & Διάδραση ή όπως ονομάζουμε την ΕΚΕ στη Bayer Εταιρική Κοινωνική Συμμετοχή (Ε.Κ.Σ.), δίνοντας μια ακόμα διάσταση στην έννοια.