Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς

Πιστεύουμε στη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας, που διαμόρφωσε μία από τις πρώτες εφευρέσεις της ανθρωπότητας: τη γεωργία. Παρέχουμε στους παραγωγούςπροηγμένα εργαλεία και λύσεις για να επιτύχουν μια καλύτερη συγκομιδή χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό, γη και ενέργεια και να διασφαλίσουμε ότι παράγουμε επαρκή ποσότητα τροφής χωρίς να εξαντλούμε τον πλανήτη.

 


Στόχος είναι να είναι δυνατή η παραγωγή επαρκών ποσοτήτων τροφίμων, ζωοτροφών, φυτικών ινών και ανανεώσιμων πρώτων υλών για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, μέσα από την περιορισμένη διαθέσιμη γη. Αυτή είναι η αποστολή του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, την οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε με τα προϊόντα φυτοπροστασίας, τους σπόρους τις ψηφιακές εφαρμογές και τις υπηρεσίες που διαθέτουμε στους παραγωγούς σε όλο του κόσμου.


¨Έχουμε ενεργό, ιδιαίτερα  σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της γεωργίας. Η δύναμη μας προέρχεται από την Καινοτομία, κι μέσα από την Καινοτομία μπορούν να ωφεληθούν τόσο οι παραγωγοί και οι πελάτες μας, όσο και οι καταναλώτες και η κοινωνία ως σύνολο και να αποτελέσει την πηγή της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μας.