Ο Τομέας Φαρμάκων της Bayer Ελλάς

A collage of pictures of doctors and nurses.

Στην Bayer, εργαζόμαστε σκληρά για έναν κόσμο που θα υποφέρει λιγότερο και έχει στη διάθεση του περισσότερες θεραπευτικές αγωγές και θεραπείες!. Ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση στην Καινοτομία, προσφέρουμε καινοτόμες, πρωτοποριακές λύσεις και τεχνολογικά επιτεύγματα σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε αυτήν για όλους τους Έλληνες πολίτες.

 

Στον Τομέα Φαρμάκων, επικεντρωνόμαστε στην έρευνα, ανάπτυξη και εμπορία εξειδικευμένων καινοτόμων φαρμάκων που προσφέρουν σημαντικά κλινικά οφέλη στους ασθενείς, κυρίως στους τομείς της καρδιολογίας, της αιματολογίας, της οφθαλμολογίας, της ογκολογίας και της γυναικολογίας. Επίσης, υποστηρίζουμε την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση και διαχείριση των νοσημάτων, μέσα από την ανάπτυξη και διάθεση διαγνωστικού εξοπλισμού για απεικονιστικές εξετάσεις με σκιαγραφικά, μαζί με τα απαραίτητα μέσα σκιαγραφικής αντίθεσης,

 

Μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα μας, επιδιώκουμε να επιτύχουμε ένα σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις αυξανόμενες απαιτήσεις της ιατρικής κοινότητας για θεραπευτικές επιλογές και των ασφαλιστικών φορέων για εξορθολογισμό της δαπάνης για την υγεία.