Level-up|G4A: Αναβαθμίστε την ιδέα σας, στο επόμενο επίπεδο!

A group of people sitting around a table in a room.
Στην Bayer αναγνωρίζουμε τη δύναμη της συνεργασίας για να μπορούμε να προσφέρουμε ταχύτατα καινοτόμες λύσεις, στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ανθρωπότητα.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2021 η Bayer Ελλάς ξεκίνησε το πρόγραμμα Level-up. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υποστήριξης και συμβουλευτικής νεοφυών επιχειρήσεων, διαφορετικής ωριμότητας, με κύριο στόχο την ανάπτυξη Καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις που μπορεί να αναπτυχθούν, είτε οργανικά, είτε μέσω της εξασφάλισης χρηματοδότησης. 

 

Από το 2022, η εταιρεία ενδυναμώνει το πρόγραμμα αυτό, μέσα από την συνεργασία με το πρόγραμμα Ανοικτής Καινοτομίας G4A, της Bayer AG

 

Το ανανεωμένο πρόγραμμα Level-up|G4A, περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες:

 • Level-up |G4A Incubator: Ο άξονας αυτός αναφέρεται σε ομάδες ερευνητών και πανεπιστημιακές ομάδες από τους κλάδους της Υγείας και της Αγροδιατροφής, οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα ή έργο σε επιχειρηματική πρόταση.
 • Level-up|G4A Accelerator: το τμήμα αυτό αναφέρεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις της βιομηχανίας της Υγείας και της Γεωργίας, οι οποίες βρίσκονται σε pre-seed/ Seed επίπεδο

 

Για το 2023, απευθυνόμαστε σε όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν μία ιδέα, αναπτύσσουν ή έχουν αναπτύξει κάποιο προϊόν που απαντά σε μία από τις ακόλουθες προσκλήσεις (challenges): 

H Χρόνια Nεφρική Nόσος (ΧΝΝ) χαρακτηρίζεται από σταδιακή απώλεια της νεφρικής λειτουργίας. Υπάρχουν πέντε στάδια της ΧΝΝ, ανάλογα με το ποσοστό της νεφρικής δυσλειτουργίας. Ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, και η υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής και συνηθειών (π.χ. δίαιτα) είναι πολύ καθοριστικά για την εξέλιξη της νόσου.

 • Αναζητούμε λύσεις που υποστηρίζουν τον ασθενή με ΧΝΝ να διαχειρίζεται τη νόσο του και τον σχετικό προγραμματισμό του, απλά και με ευκολία 
 • Αναζητούμε λύσεις για τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής του ασθενούς και την υιοθέτηση των ιατρικών συμβουλών.
   

Οι παθήσεις του αμφιβληστροειδούς συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια επιβάρυνση για την υγεία, ειδικά καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και το προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλώνει (ή και: ειδικά καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και γηράσκει). Οι ειδικοί εκτιμούν, ότι σήμερα τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζούνε με προβλήματα όρασης, που είτε θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, είτε που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί.

 • Αναζητούμε λύσεις που θα υποστηρίξουν τους ασθενείς στην παρακολούθηση και έγκαιρη ανίχνευση των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς όπως η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας υγρού τύπου (wAMD) και το Διαβητικό Οίδημα της Ωχράς Κηλίδας (DME), καθώς και λύσεις που θα συμβάλλουν στην καλύτερη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία.
 • Αναζητούμε λύσεις για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του ασθενούς, ενσωματώνοντας  και ιατρικές συμβουλές για την καλύτερη διαχείριση της νόσου.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι η δεύτερη πιο συχνά διαγνωσθείσα κακοήθεια στους άνδρες παγκοσμίως και η πέμπτη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στον ίδιο πληθυσμό. Ο αριθμός των διαγνώσεων καρκίνου του προστάτη αυξάνεται, πιθανώς ως αποτέλεσμα της συνολικής αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Στη Bayer προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε τη διαφορά για τους άνδρες που διατρέχουν κίνδυνο ή είχαν έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του προστάτη.

 • Αναζητούμε ψηφιακές λύσεις που αγκαλιάζουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την υποστήριξη της απομακρυσμένης παρακολούθησης/αυτοπαρακολούθησης  για το Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA).
 • Θα θέλαμε ιδανικά μειώσουμε την ανάγκη χειροκίνητης εισαγωγής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων από τους ίδιους τους ασθενείς και να προωθήσουμε τη διασύνδεση με μικροβιολογικά εργαστήρια,  κάνοντας τη δοκιμή PSA αξιολογήσιμη στο σπίτι ή στο πλαίσιο της κοινότητας
   

Με την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων να υφίσταται πίεση από προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η διαθεσιμότητα νερού, η ικανότητα του κόσμου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων θα γίνει πιο δύσκολη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της έλλειψης τροφής, παγκοσμίως. Για να μετριαστεί ο αντίκτυπος αυτών των προκλήσεων, ο αγροτικός τομέας πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να παράγει περισσότερα τρόφιμα, φυτικές ίνες και καύσιμα, ενώ χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους και γίνεται πιο ανθεκτικός. Συνεπώς, το μέλλον θα διαμορφωθεί από τη ριζική μεταμόρφωση των σημερινών γεωργικών πρακτικών και τη στροφή σε αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές που «παράγουν περισσότερα με λιγότερα, ενώ αποκαθιστούν περισσότερα».

 • Αναζητούμε ψηφιακές λύσεις παρακολούθησης και ελέγχου, που υποστηρίζουν τους αγρότες στη βελτίωση της υγείας του εδάφους, τη διατήρηση ή και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των υδάτινων πόρων και την αύξηση των αποδόσεων
 • Αναζητούμε λύσεις που βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των αγροτών και των κοινοτήτων τους.
   

Η εκπαίδευση και η ενημέρωση είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας για τους αγρότες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το Green Deal και η εφαρμογή της πολιτικής Farm to Fork αυξάνουν την ανάγκη για δια βίου μάθηση.

 • Αναζητούμε λύσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των αγροτών σχετικά με όλες τις πρόσφατες τάσεις και εργαλεία στη γεωργία
 • Αναζητούμε λύσεις που βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των αγροτών και των κοινοτήτων τους.

Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν στους συμμετέχοντες τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 

Level-up overview

 

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος ξεκίνησε στις 16 Οκτωβρίου 2023. Οι δράσεις του προγράμματος ξεκινούν τον Ιανουάριο 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2024.  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Level-up|G4A Accelerator, μία από τις 5 νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετείχαν, θα επιλεχθεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, για να λάβει χρηματικό έπαθλο.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το info.gr@bayer.com, αναφέροντας το πρόγραμμα Level-up στον τίτλο του μηνύματος.

Η εταιρεία Advantis ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο "Making medical image analysis more quantitative, accessible and automated through AI and Cloud technology"
Website 
Η εταιρεία Collaborate ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο “Our mission is to help care teams in individual practices and small clinics drastically improve chronic disease patient outcomes through collaborative electronic health records and AI-powered risk stratification analytics”
Website 
Η εταιρεία Docandu ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο “The new era of medical health. Anywhere, anytime”
Website
Η εταιρεία Eden Core ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο “Enabling AI in Agri-food”
Website
Η εταιρεία Feel Therapeutics ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο
“Our vision is to bring objective measurement in the way that we diagnose, manage, and care for mental health. To do that, the company is on a mission to build the world’s largest biobank in space through the development and commercialization of digital biomarkers and therapeutics for mental health”
Website 

Η εταιρεία Jad |Bio ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο

“We aim to empower Life Science Research Companies, Institutions and Organizations with the powerful Machine Learning solutions and services needed, to advance drug discovery and diagnosis, for the benefit of human health“
Website 
Η εταιρεία Terra Robotics ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο

“Shaping the future of Agriculture, using Robotics and Artificial Intelligence”
Website 

 

Η εταιρεία DeepMed ολοκλήρωσε τον 2ο κύκλο “Utilise AI for diagnostic decision support and personalised medicine with the goal to prolong survival and improve the overall outcome and quality-of-life for patients”
Website
Η ομάδα Drug n Drop ολοκλήρωσε τον 2ο κύκλο "Drug n Drop's mission is to minimize the waste of medicines worldwide, through a smart system to manage them, which adds economic, environmental and social value, lengthwise the pharmaceutical value chain"
Website
Η εταιρεία Eurythmia Medical Network ολοκλήρωσε τον 2ο κύκλο

"Our mission is to change things in the treatment of Cardiovascular Disease   for the patient and the doctor by creating easy-to-use digital tools”
Website

Η εταιρεία Theta Biomarkers ολοκλήρωσε τον 2ο κύκλο “We have created an innovative and technologically advanced research clinical laboratory for the provision of quality bioanalysis services regarding health and wellness, ensuring that final users get accurate treatment decisions. We combine deep knowledge of clinical chemistry, cutting-edge equipment, large databases and highly qualified expert staff, all in a single corporate profile, unique in Greece.”
Website 

 

Το πρόγραμμα Level-up|G4A
Η υποβολή για τον επόμενο κύκλου ξεκινά στις 16 Οκτωβρίου 2023