Ένα σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς

Από το 1881, η Bayer ερευνά, αναπτύσσει, παρασκευάζει και διαθέτει καινοτόμα προϊόντα στον Τομέα Φαρμάκων, για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία πληθώρας νοσημάτων. Έτσι, η εταιρεία συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. Στον Τομέα Φαρμάκων της Bayer (Pharmaceuticals) υπάγονται τρία εμπορικά τμήματα: η μονάδα Γενικών Θεραπευτικών (General Medicine) για τα σκευάσματα στις θεραπευτικές κατηγορίες της καρδιολογίας και της γυναικολογίας, η μονάδα Ειδικών Θεραπευτικών (Specialty Medicine) για τις θεραπευτικές κατηγορίες της ογκολογίας, της αιματολογίας και της οφθαλμολογίας και η επιχειρησιακή μονάδα της Ακτινολογίας (Radiology) που εμπορεύεται διαγνωστικό εξοπλισμό για απεικονιστικές εξετάσεις με σκιαγραφικά, μαζί με τα απαραίτητα μέσα σκιαγραφικής αντίθεσης.

 

Στην χώρα μας, η Bayer Ελλάς διαθέτει όλα τα προϊόντα της Bayer AG που έχουν λάβει έγκριση από τις Ελληνικές Ρυθμιστικές Αρχές (π.χ. ΕΟΦ).  

 

Τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα του Τομέα αυτού έχουν ως μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Για να τον επιτύχουμε, επικεντρωνόμαστε στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τις προσπάθειες βελτίωσης και ανάπτυξης των ήδη εγκεκριμένων προϊόντων. Σύμμαχος μας στις προσπάθειες μας αυτές, είναι η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει με την ενασχόληση μας με τα φάρμακα για περισσότερο από ένα αιώνα.

 

Τα συνταγογραφούμενα σκευάσματα της εταιρείας αποτελούν θεραπείες κυρίως για τις ακόλουθες κλινικές καταστάσεις, όπου έχουμε συμβάλλει σημαντικά  στις ιατρικές εξελίξεις.

 

  • Καρδιαγγειακά και αιματολογικά νοσήματα
  • Διάφοροι τύποι καρκίνου
  • Οφθαλμολογικές διαταραχές
  • Γυναικολογία

 

Επίσης, τo τμήμα Ακτινολογίας αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή εγχυτών σκιαγραφικών μέσων για διάγνωση και εφαρμογή θεραπείας, μέσω αξονικής τομογραφίας, μαγνητικής τομογραφίας ή μοριακής απεικόνισης. Επίσης, παρέχονται αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τα συστήματα αυτά.

 

Τα προϊόντα του Τομέα σε αλφαβητική σειρά

Προϊόν

Θεραπευτική περιοχή

ADALAT CR (PDF, 418 KB)

Καρδιαγγειακή Προστασία

ANDROCUR δισκία 50 mg (PDF, 265.3 KB)

Ενδροκρινολογία

ANDROCUR ενέσιμο διάλυμα (PDF, 251,1 KB)

Ενδροκρινολογία

ANGELIQ (pdf, 282 KB)

Ενδοκρινολογία

AVELOX διάλυμα για έγχυση (pdf, 292 KB)

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

AVELOX δισκία (pdf, 340 KB)

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

BETAFERON (pdf, 953 KB)

Πολλαπλή σκλήρυνση

CIPROXIN διάλυμα για έγχυση, 100 mL (PDF, 482 KB)

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

CIPROXIN δισκία (pdf, 276,5KB)

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

CIPROXIN πόσιμο εναιώρημα (pdf, 302 KB)

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

CYCLACUR (PDF, 390 KB)

Ενδροκρινολογία

EYLEA φιαλίδια (pdf, 392 ΚΒ)

Οφθαλμολογία

GADOVIST προγεμισμένες σύριγγες (PDF, 584 KB)

Απεικόνιση & Διάγνωση

GASTROGRAFIN (PDF, 533 KB)

Απεικόνιση & Διάγνωση

GYNOFEN 35 (PDF, 392.3 KB)

Ενδροκρινολογία

ILOMEDIN (PDF, 329 KB)

Καρδιαγγειακή Προστασία

KOVALTRY (PDF, 460 KB)

Σπάνια νοσήματα

LEVITRA (PDF, 513 KB)

Ανδρολογία

LEVITRA ODT (PDF, 404 KB)

Ανδρολογία

MEDRAD MRXperion (PDF, 833 KB)

Απεικόνιση & Διάγνωση

MEDRAD Salient

Απεικόνιση & Διάγνωση

MEDRAD Stellant (PDF, 1,1 MB)

Απεικόνιση & Διάγνωση

MIRENA (pdf, 318 KB)

Γυναικολογία

NEBIDO (PDF, 583 KB)

Ενδροκρινολογία

NEXAVAR (PDF, 396 KB)

Ογκολογία

NIMOTOP διάλυμα για έγχυση (PDF, 260 KB)

Καρδιαγγειακή Προστασία

PRIMOVIST προγεμισμένες σύριγγες (PDF, 557 KB)

Απεικόνιση & Διάγνωση

PRITOR (pdf, 614 KB)

Καρδιαγγειακή Προστασία

PRITOR PLUS (PDF, 724 KB)

Καρδιαγγειακή Προστασία

PROVIRON (PDF, 259 KB)

Ενδροκρινολογία

QLAIRA (PDF, 441 KB)

Γυναικολογία / Αντίσυλληψη

STIVARGA (PDF, 513 KB)

Ογκολογία    

ULTRAVIST 300+370 (pdf, 302 KB)

Απεικόνιση & Διάγνωση

VENTAVIS (pdf, 461 KB)

Σπάνια νοσήματα

VISANNETTE (pdf, 292 KB)

Γυναικολογία

YASMIN (pdf, 460 KB)

Γυναικολογία / Αντίσυλληψη

YASMINELLE (pdf, 463 KB)

Γυναικολογία / Αντίσυλληψη

XARELTO (pdf, 1.3 MB)

Θρόμβωση

XOFIGO (pdf, 417,5 KB)

Ογκολογία